Jane -hanke

Jane- hankkeen yleistavoite on luoda yhteistyömalli, jossa järjestöt ja kuntatoimijat tuottavat yhdessä monikielistä palveluohjausta ja -neuvontaa sekä edistävät EU- maiden ulkopuolelta Suomeen muuttaneiden kansalaisten aktiivisuutta, demokratiatietoutta ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt, joilla ei ole Suomen tai EU-maiden kansalaisuutta.

Loisto setlementti ry vastaa 13-29 -vuotiaiden nuorten osallisuutta vahvistavasta ryhmä- ja yksilötyöstä. Monik ry. rakentaa kaupungin kanssa yhteistyössä monitoimijaisen neuvonnan mallia ja vastaa kohderyhmän pienille järjestöille ja kohderyhmälle suunnattujen toimenpiteiden koordinoinnista. Meilahden seurakunta toimii tiiviissä yhteistyössä SPR:n kanssa ja käynnistää monikielisen vertaistuellisen ystävätoiminnan.

Loisto Setlementti ry:ssä Jane- hanke jalkautuu kahden työntekijän voimin Helsingin Tyttöjen Talolta ja Poikien Talolta käsin Helsingin eri alueille. Loisto Setlementti ry. järjestää hankkeessa tavoitteellista, syrjäytymistä ennalta ehkäisevää, yksilö- ja ryhmätoimintaa kohderyhmän nuorille. Toiminnan sisällöt muodostuvat itseilmaisua ja identiteettiä vahvistavan harrastustoiminnan, sekä palveluohjauksen ympärille. Toiminta toteutetaan sukupuolisensitiivisellä ja kulttuurisensitiivisellä työotteella.

Lisätietoa Jane-hankkeesta antavat hankkeen projektityöntekijät:

Anniina Väisänen
p. 050 350 6466
Anniina.vaisanen@loistosetlementti.fi

Tom Serratti
p. 045 773 11391