Meistä

Loisto setlementti ry

Loisto setlementti on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, johon jokainen saa liittyä omana itsenään.

Loisto setlementti on setlementtijärjestö ja perustaa setlementtiliikkeelle tyypilliseen tapaan toimintansa yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen sekä yksilöllisyyden ja moninaisuuden arvostamiseen. Loisto setlementissä jokainen nuori tulee kohdatuksi ja nähdyksi aidosti omana itsenään.

Loisto setlementin toiminta on sosiaalista nuorisotyötä, joka tarkoittaa lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä, että korjaavaa sosiaalista työtä. Teemme työtä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten (0-29-vuotiaat) ja heidän perheidensä kanssa. Loisto setlementti luodaan kohtaamispaikkoja, joissa nuoret voivat kohdata toisiaan ja tulla ammatillisesti autetuksi yksilöllisten elämänhaasteidensa kanssa. Loisto setlementti tuottaa ja toteuttaa sosiaali- ja terveysalan palveluja.

Loisto setlementti vaikuttaa myös valtakunnallisesti. Koordinoimme valtakunnallista sukupuolisensitiivisen työn verkostoa sekä Otava- seksuaaliväkivaltatyön kehittämishanketta, joka toteutuu valtakunnallisesti Suomen Tyttöjen Taloilla.

Yhdistyksemme on pioneeri sukupuolisensitiivisessä työssä Suomessa. Loisto setlementti (entinen Kalliolan nuoret) perusti Suomen ensimmäinen Tyttöjen Talon Helsinkiin vuonna 1999. Nykyisin toimintamme käsittää Tyttöjen Talojen ja Poiken Talo – toiminnan lisäksi sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä toimintaa laajasti pääkaupunkisudulla. Erityistä kohdennettua toimintaa on esimerkiksi seksuaaliväkivaltatyö ja kunniaan liittyvä väkivaltatyö.

Tutustu tarkemmin eri toimintoihimme täällä.