Meistä

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, johon jokainen saa liittyä omana itsenään.

Toimintamme perustuu setlementtiliikkeelle tyypilliseen tapaan yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen sekä yksilöllisyyden ja moninaisuuden arvostamiseen. Loisto setlementissä jokainen nuori tulee kohdatuksi ja nähdyksi aidosti omana itsenään.

Teemme sosiaalista nuorisotyötä, joka tarkoittaa lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa sosiaalista työtä. Teemme työtä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten (0-29-vuotiaat) ja heidän perheidensä kanssa. Luomme paikkoja, joissa nuoret voivat kohdata toisiaan ja tulla ammatillisesti autetuksi yksilöllisten elämänhaasteidensa kanssa. Loisto setlementti tuottaa ja toteuttaa sosiaali- ja terveysalan palveluja.

Loisto setlementti vaikuttaa myös valtakunnallisesti. Koordinoimme valtakunnallista sukupuolisensitiivisen työn verkostoa ja olemme vahvasti mukana kehittämässä sosiaalista nuorisotyötä monenlaisten eri toimijoiden kanssa.

Yhdistyksemme on pioneeri sukupuolisensitiivisessä työssä Suomessa. Loisto setlementti (entinen Kalliolan nuoret) perusti Suomen ensimmäisen Tyttöjen Talon Helsinkiin vuonna 1999. Nykyisin toimintamme käsittää Tyttöjen Talojen ja Poikien Talo – toiminnan lisäksi sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä toimintaa laajasti pääkaupunkisudulla. Erityistä kohdennettua toimintaa on esimerkiksi seksuaaliväkivaltatyö ja kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvä työ.

Tutustu tarkemmin eri toimintoihimme täällä.