Missio, Visio ja Arvot

Loisto setlementin arvot, missio ja visio

Loisto setlementin arvot perustuvat setlementtiarvoihin, joita ovat yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen uskominen, yksilön kunnioittaminen kaikissa tilanteissa sekä moninaisuuden arvostaminen.

Loisto setlementin toteuttaman sosiaalisen nuorisotyön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Yhteiskunta on pirstaleinen paikka, jossa oman paikan löytäminen on vaikeaa. Yhdessä nuoren kanssa lähdemme matkalle kohti maailmaa, jossa tulemme merkityksellisiksi toinen toisillemme ja jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä. Haluamme olla läsnä myös näkymättömälle. Pyydämme mukaan, kuljemme rinnalla ja luomme nuorelle tilaa loistaa. Haluamme näyttää, että on sallittua harhailla ja tuulettaa ulkoapäin annettuja rakenteita.

Visiomme on olla luomassa moniäänistä maailmaa, jossa jokainen voi toteutua täydesti.

Missiomme on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten vahvistuminen.

Arvomme ovat:

• Yhdenvertaisuus
• Moninaisuus ja tasa-arvo
• Luottamus ihmisen voimavaroihin
• Asettuminen heikommassa asemassa olevan puolelle
• Yhteisöllisyys
• Yksilön oikeuksien kunnioittaminen