Tule Vapaaehtoiseksi

Tulisiko sinusta Loisto setlementin vapaaehtoinen?

Vapaaehtoisena voit olla mukana lasten ja nuorten arjessa läsnäolevana aikuisena. Riittää, että olet kiinnostunut toimimisesta lasten, nuorten ja perheiden parissa ja olet vastuullinen ja luotettava henkilö. Loiston vapaaehtoisena saat hyvän mielen, ammatillista tukea ja koulutuksen toimintaan.

Haastattelemme vapaaehtoisiksi haluavat ennen koulutusta. Koulutuksia on noin kerran vuodessa.  Vapaaehtoisille tarjotaan lisäksi tukea, ohjausta ja yhteisiä illanviettoja. Meillä voit toimia vapaaehtoisena Helsingin ja Espoon Tyttöjen Taloilla, Poikien Talolla, Pasilan asukastalon Läksykerhossa sekä digitaalisessa nuorisotyössä.

Läsnäoloa tai täyttä toimintaa tyttöjen kanssa
Tyttöjen Talojen vapaaehtoiset ovat aikuisia naisia, joita yhdistää kiinnostus tukea eri-ikäisiä ja monenlaisia tyttöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Tyttöjen Talon vapaaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella sekä toimia aikuisena roolimallina nuorille ammattilaisten rinnalla. Vapaaehtoiset ovat tervetulleita toteuttamaan työpajoja, teemapäiviä ja tapahtumia sekä ideoimaan jotain ihan uutta. Vapaaehtoiset voivat toimia paitsi Tyttöjen Talolla Helsingissä ja Espoon Leppävaarassa, myös Sorella-hankkeen toiminnassa Espoon keskuksen, Matinkylän ja Espoonlahden alueilla. info@espoontyttojentalo.fi, tyttojentalo@tyttojentalo.fi

Läxäri Pasilan Asukastalolla
Läksyapu tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä auttamalla läksyjen tekemisessä silloin, kun kotoa tuleva apu ei ole mahdollista tai riittävää. Läksyavun vapaaehtoiseksi voi tulla kuka tahansa joka haluaa auttaa koululaisia (ala- ja yläste) ja lukiolaisia läksyjen teossa. Erityisesti matematiikan osaajia kaivataan lisää. Läksyapu kokoontuu kerran viikossa maanantaisin klo 16.30 – 18.30. Vapaaehtoiset voivat halutessaan vuorotella tai osallistua toimintaan vaikka joka viikko. Johanna.Seppa@loistosetlementti.fi

Digitaalinen työ
Digitaalisen työn vapaaehtoisena voit olla vastaamassa nuorten kysymyksiin kysymys-vastauspalstalla tai keskustelemassa yksilö-chatissa. Loisto setlementin chat on auki keskiviikkoisin klo 17-19. Chatissa on mukana vapaaehtoisten lisäksi aina myös ammattilainen. Juuli Nakari@loistosetlementti.fi.

Kiitos, että haluat olla mukana lasten ja nuorten elämässä! Työmme ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoistemme arvokasta tukea. Tervetuloa mukaan!