Siirry sisältöön

Ohjaajaksi Vantaan Poikien Talolle? 

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä Vantaan Poikien Talolla?

Vantaan Poikien Talo tarjoaa 10–18-vuotiaille pojiksi identifioituville nuorille heidän omat tarpeensa ja lähtökohtansa huomioivaa tukea ja toimintaa. Poikien Talon toiminnasta hyötyvät erityisesti nuoret, jotka kaipaavat positiivista peilauspintaa omaan kasvuun, uusia ystäviä, tukea elämän haasteisiin sekä mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Poikien Talo on turvallinen tila, jossa toteutetaan sukupuoli– ja kulttuurisensitiivisen työn periaatteita. Ohjaajan työ painottuu nuorten kohtaamiseen jalkautuvalla työotteella, ryhmien ohjaamiseen ja yhdessä tekemiseen nuoria tukien muun työyhteisön tukemana.

Työtehtävät sisältävät käytännön asiakastyön ja ohjaustoiminnan lisäksi moniammatillista verkostoyhteistyötä sekä toiminnan suunnittelua ja raportointia.

Mitä odotamme sinulta?

 • pidät työskentelystä nuorten parissa
 • sinulla on erinomaiset kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taidot
 • sinulla on kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa työskentelystä
 • olet ohjaamisen osaaja, tunnet ja hallitset erilaiset toiminnalliset ja yhteisölliset ohjausmenetelmät
 • sinulla on osaamista antirasistisesta työotteesta
 • sinulla on tehtävään soveltuva koulutus sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta (esimerkiksi sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK tai psykiatrinen sairaanhoitaja tai muu soveltuva koulutus)
 • olet oma-aloitteinen ja itsenäinen työskentely sopii sinulle
 • olet yhteistyökykyinen tiimiläinen
 • suhtaudut työhösi kehittävästi ja joustavasti kuitenkin tunnistaen omat rajasi

Kokemus työskentelystä eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten kanssa, osaaminen mielenterveyskysymyksissä sekä kokemus väkivaltatyöstä ja viestinnästä sekä tuntemus sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä työotteesta katsotaan eduksi.

Työ on kaksivuorotyötä. Säännöllisiä iltatöitä on noin kolmena arki-iltana viikossa sekä satunnaisia viikonlopputöitä. Työtä tehdään Vantaan Poikien Talolla, mutta pääpaino työskentelyssä on jalkautuvassa työskentelyssä alueen kouluilla.

Työehdot

Tarjoamme sinulle merkityksellisen ja monipuolisen työn osana Vantaan Poikien Talon ja Loisto Setlementin yhteisöä. Tässä työssä saat loistaa omana itsenäsi! Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta ja tarjoamme työntekijöillemme tarvittaessa säännöllistä työnohjausta. Työhyvinvointisi tueksi saat lisäksi lounas ja liikunta- ja kulttuuriedun sekä monipuoliset työterveyspalvelut.

Työtehtävä on määräaikainen 31.12.2023 asti. Toivomme, että voit aloittaa tehtävässä 9.1.2023. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja palkkaus tässä tehtävässä on G25 mukainen.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote.

Tietoa meistä

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset ja harjoittelijat. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.

Hakeminen

Voit lähettää työhakemuksesi ja CV:si osoitteeseen veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi. Merkitse otsikoksi “Työhakemus Vantaan Poikien Talo”.

Haku tehtävään päättyy perjantaina 2.12.2022

Lisätietoja tehtävästä antaa Loisto setlementin työalajohtaja Veli-Pekka Kilpala sähköpostilla veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi tai puhelimitse 050 5560277

Kutsumme osan hakijoista haastatteluun hakuajan päätyttyä. Haastattelut pidetään viikolla 50 (12.12.-16.12.22)

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

12 Suomen suurinta miestyön parissa työskentelevää toimijaa liittoutui Miesten viikon kunniaksi – Päädyttiin yksinkertaiseen kysymykseen “Miltä susta tuntuu?”

Miestyön parissa toimivat järjestöt, yhteisöt ja tekijät ovat kokoontuneet yhteen Miesten viikon kunniaksi ja tehneet kampanjan, joka nivoutuu yhden ydin kysymyksen ympärille: “Miltä Susta Tuntuu?”

Kampanjan missio on pysäyttää miehet kysymään ja toisaalta kertomaan, miltä heistä tuntuu. Tämän yksinkertaisen, mutta harvinaisen kysymyksen kautta alleviivataan sitä, kuinka monesti me miehet olemme roolien, ammattitaidon ja titteleiden takana. Nyt haluamme purkaa tätä ja keskustella avoimesti siitä, mistä olemme innoissamme miehenä olemisessa. Haluamme juhlistaa miehenä olemista ja löytää siitä terveellistä ylpeyden aihetta miesten viikolla, jotta voisimme jakaa tuntojamme ja vapautua olemaan parempia itsellemme sekä muille ympärillämme.

Uskomme, että murros on käynnissä ja tarvitsemme yhteistyötä miesten välillä, jotta voimme yhdessä normalisoida sanomaa haavoittuvaisuuden tärkeydestä. Murros on käynnissä koko maailmassa ja me haluamme Suomessa Miesten viikolla 7.-13.11 innostaa miehiä ja mediaa mukaan valtavirtaistamaan ja yleistajuistamaan tätä yhdessä seuraavien toimijoiden kanssa.

Kampanjassa mukana: Jäbät & Tunteet, Mies+, Nyyti ry, Miessakit ry, Poikien Puhelin – Väestöliitto, Sekasin, Helsinki Missio, Loisto Setlemetti, Ekvalita, Miehet ry, YTHS, Poikien Talo,

“Miesten ja poikien hyvinvoinnin eteen tehdään jo nyt paljon erinomaista työtä, mutta laajempi systemaattinen yhteistyö on toistaiseksi ollut turhan vähäistä. Tämä kampanjan tarkoitus on tuoda toimijat yhteen sekä toimia alkusysäyksenä laajemmalle yhteistyölle yli sektorirajojen, sillä yhdessä voimme tehdä enemmän.” Samuli Hietala, Nyyti ry.
Me haluamme rohkaista, inspiroida ja innostaa kaikenikäisiä miehiä olemaan haavoittuvaisempia ja puhumaan tunteistaan avoimesti. Lisäksi me toivomme, että voimme luoda tilaa olla mies eri tavoin sekä innostaa miehiä puhumaan myös positiivisista asioista sekä juhlia miehenä olemisen kokemusta, jolloin voimme myös olla parempia kaikille muille.” Miro Olsoni, Jäbät & Tunteet

 

Tehdäänkö tästä ilmiö yhdessä?

 

 

Ohjaajaksi Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön yksikköön (sijaisuus)

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä tyttöjen parissa?

Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa haavoittuvassa asemassa oleville 10–18-vuotiaille tytöille ja pojille. Lähtökohta toiminnassa on lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukeminen kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella sekä olla lähellä lapsen ja nuoren arkea; kotia, koulua ja vapaa-aikaa. Itä-Pasilan nuorisotyön on vahvasti yhteisöllistä nuorisotyötä, jota tehdään Kalliolan Setlementin Itä-Pasilassa sijaitsevasta Asukastalosta käsin.Toiminnassa keskeistä ovat ammatillinen yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki, jossa huomioimme kulttuuri- ja sukupuolierityiset näkökulmat.

Itä-Pasilan ohjaajana työskentelet tiiviisti poikatyön ohjaajan työparina. Työtehtävät sisältävät käytännön asiakastyön ja ohjaustoiminnan lisäksi toiminnan suunnittelua, raportointia ja moniammatillista verkostoyhteistyötä.

Mitä odotamme sinulta?

 • pidät työskentelystä nuorten parissa
 • sinulla on erinomaiset kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taidot
 • sinulla on kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa työskentelystä
 • olet ohjaamisen osaaja, tunnet ja hallitset erilaiset toiminnalliset ja yhteisölliset ohjausmenetelmät
 • sinulla on osaamista antirasistisesta työotteesta
 • sinulla on tehtävään soveltuva koulutus sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta (esimerkiksi sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK tai psykiatrinen sairaanhoitaja tai muu soveltuva koulutus)
 • olet oma-aloitteinen ja itsenäinen työskentely sopii sinulle
 • olet yhteistyökykyinen tiimiläinen
 • suhtaudut työhösi kehittävästi ja joustavasti kuitenkin tunnistaen omat rajasi

Kokemus työskentelystä eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten kanssa, osaaminen mielenterveyskysymyksistä ja viestinnästä sekä tuntemus sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä työotteesta katsotaan eduksi.

Työ on kaksivuorotyötä. Säännöllisiä iltatöitä on noin kolmena arki-iltana viikossa sekä satunnaisia viikonlopputöitä. Työtä tehdään sekä Itä-Pasilan asukastalolla että jalkautuen esimerkiksi kouluihin Itä-Pasilan alueella.

Työehdot

Tarjoamme sinulle merkityksellisen ja monipuolisen työn osana Itä-Pasilan ja Loisto Setlementin yhteisöä. Tässä työssä saat loistaa omana itsenäsi! Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta ja tarjoamme työntekijöillemme tarvittaessa säännöllistä työnohjausta. Työhyvinvointisi tueksi saat lisäksi lounas ja liikunta- ja kulttuuriedun sekä monipuoliset työterveyspalvelut.

Työtehtävä on määräaikainen  sijaisuus 31.5.2023 asti. Toivomme, että voit aloittaa 9.1.2022. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja palkkaus tässä tehtävässä on G25 mukainen.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote.

Tietoa meistä

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset ja harjoittelijat. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.

Hakeminen

Voit lähettää työhakemuksesi ja CV:si osoitteeseen veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi. Merkitse otsikoksi “Työhakemus Itä-Pasila”.

Haku tehtävään päättyy perjantaina 25.11.2022

Lisätietoja tehtävästä antaa Loisto setlementin työalajohtaja Veli-Pekka Kilpala sähköpostilla veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi tai puhelimitse 050 5560277

Kutsumme osan hakijoista haastatteluun hakuajan päätyttyä. Haastattelut pidetään viikolla 48 (28.11.-2.12.22)

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Siellä missä nuoretkin: kuinka onnistua jalkautuvassa sometyössä “Ihanaa kun olemassa on porukkaa jotka haluavat turvata nuorten elämää netissä 🧡!”

Sua varten somessa -hankkeessa on julkaistu 29.9.2022 kaikille nuorten kanssa työskenteleville suunnattu Jalkaudu someen! käsikirja.

Jalkautuvalla sometyöllä tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäisemme heihin kohdistuvia rikoksia sekä vähennämme syrjään jäämisen ja ulossulkemisen kokemuksia. Someen jalkautumisen alkuun pääsee, jos on intoa oppia sekä kiinnostusta nuorten somemaailmaa kohtaan! 

Käsikirjan verkkoversion löydät tästä linkistä: bit.ly/jalkaudusomeen


Sua varten somessa
 on valtakunnallinen kolmen sukupuolisensitiiviseen verkostoon kuuluvan organisaation (Loisto Setlementti ry, Kuopion Setlementti Puijola ry ja Nicehearts ry) yhteinen kolmivuotinen (2020-2022) STEA-rahoitteinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on vähentää kaltoinkohtelua somessa.

Sua varten somessa ennaltaehkäisee ja puuttuu häirintään nuorten suosimilla somealustoilla sekä tarjoaa tukea häirintää ja muuta kaltoinkohtelua kokeneille nuorille. Sua varten somessa -palvelussa kohdataan 8-21 -vuotiaita nuoria joka arkipäivä. Hankkeen TikTok- ja Instagram -sisällöt tavoittavat kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria viikottain. Sua varten somessa -hanke tekee pioneerityötä nuorisotyön alalla käyttämällä uudenlaista, hankkeessa kehitettyä jalkautuvan sometyön mallia. Hankkeessa työskentelee viisi työntekijää, tuntityöntekijöitä ja harjoittelijoita.

Lue lisää Sua varten somessa -hankkeesta  täältä!

Tule meille johtavaksi psykoterapeutiksi  

Kiinnostaako sinua työ paikallisen kansalaisjärjestön perustamassa yhtiössä? Innostaako sinuakin yhdenvertaisuuden, moniarvoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen? Tule meille johtavaksi psykoterapeutiksi Helsinkiin. Pääset osaksi Kandelan terapiayhteisöä ja Loisto setlementin ammattitaitoista työyhteisöä.  

Nykyinen johtava psykoterapeuttimme siirtyy uudenlaisiin haasteisiin ja nyt etsimme uutta, kehittämisorientoitunutta psykoterapeuttia. Meillä pääset tekemään arvokasta terapiatyötä, kehittämään palveluja sekä johtamaan Helsingin tiimiä. Asiakastyön osuus työajasta on noin 75 %.   

Me tarjoamme Sinulle 

 • Monipuolisen, vastuullisen ja merkityksellisen työn  
 • Viihtyisät työtilat Helsingin Hämeentiellä hyvin kulkuyhteyksien päässä 
 • Avoimen, ammattitaitoisen ja ihmisläheisen työyhteisön 
 • Yksilötyönohjausta, osaamistasi tukevia koulutuksia sekä tukea esihenkilötyöhön  
 • Työsuhde-etuja, jotka tukevat hyvinvointiasi (ruokaetu, virike- ja hierontaetu, työterveyshuolto, virkistäytymiset ja koulutukset), ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 
 • Työn ja muun elämän yhteensovittamista helpottavat käytännöt (etätyömahdollisuus, joustotyöaika) 

Sinulta edellytämme 

 • Valviran hyväksymää psykoterapeutin koulutusta 
 • Kelan hyväksyntää kuntoutuspsykoterapian tarjoamiseen  
 • Kokemusta psykoterapiapalveluiden tuottamisesta 16-29-vuotiaiden kohderyhmälle 
 • Vähintään kahden vuoden kokemusta psykoterapiavastaanottotyöstä 

Sinulta toivomme: 

 • Aitoa kiinnostusta toimintaamme kohtaan sekä sitoutumista työtämme ohjaaviin setlementtiarvoihin, joita ovat yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen uskominen, yksilön kunnioittaminen kaikissa tilanteissa sekä moninaisuuden arvostaminen 
 • Kokemusta esihenkilötyöstä  

Tietoa meistä 

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 päätoimista työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset. Toimintaamme kuuluu Tyttöjen Talo ja Poikien Talo -toiminnan lisäksi monipuolisesti sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä toimintaa pääkaupunkiseudulla. Erityistä kohdennettua toimintaa ovat mm. seksuaaliväkivaltatyö ja kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvä työ.  

Kandela on valtakunnallinen terapia- ja yhteisöpalvelujen yritys, jonka ovat perustaneet kolme setlementtiä. Helsingissä Kandelan psykoterapiapalveluiden tuotto ohjataan Loisto setlementin toteuttamaan sosiaaliseen nuorisotyöhön.
_____________________________________________________________________________________

Noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote.  

Hae tehtävää 15.10.22 mennessä. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana ja täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Työ alkaa sopimuksen mukaan.  

Lähetä Vapaamuotoinen hakemus sekä CV palkkatoivomuksineen meille sähköpostitse: loisto@loistosetlementti.fi  

Lisätietoja voit tiedustella puhelimitse:
Toiminnanjohtaja Kari Ollila p. 0400656739  12.10 klo 12-14
Johtava psykoterapeutti Päivi Korkeala p 050 337 4772  ke 28.9. klo 17-18 ja ke 5.10. klo 17 -18  

Sopu-työn 10-vuotista taivalta juhlistetaan marraskuun 3.-4. päivä juhlaseminaarilla Kulttuurikeskus Caisassa!

Loisto setlementin kunniaan liittyvän väkivallan vastaisen työn yksikkö Sopu-työ täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Sopu-työ on kehittänyt toimintamalleja, koulutusmuotoja ja asiakastyönmalleja kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi sekä eri osapuolten kanssa työskentelemiseksi kunniaan liittyvien konfliktien ratkaisussa. Sopu-työ järjestää 3.-4.11.2022 maksuttoman seminaarin juhlistaakseen Sopu-työn 10-vuotista taivaltaSeminaari järjestetään Helsingin Kulttuurikeskus Caisassa (Kaikukatu 4).

Seminaarin asiantuntijoina mm. Dr. Robert Ermers Radboudin yliopistosta, kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisyn asiantuntija Farwha Nielsen, Suomen Akatemian Tutkijatohtori Sanna Mustasaari, Sopu-työn yksikön asiantuntijat sekä poliisin, lastensuojelun, koulumaailman ja järjestöjen edustajat. 

Seminaarissa käytetään suomea ja englantia.
Lisätiedot: https://soputila.fi/sopu-tyo10/

Sopu-työ 10 –seminaari on suunnattu kaikille nuorten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille kuten lastensuojelun työntekijöille, turvakodin työntekijöille, nuorisotyöntekijöille, ohjaajille, opettajille, oppilashuollon työntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille, sosiaalityöntekijöille, poliiseille, muille viranomaisille, vapaaehtoisena työskenteleville, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan 10.10. mennessä osoitteessa: https://bit.ly/sopu10

Ajankohtaista

Some

To see the Instagram feed you need to add your own API Token to the Instagram Options page of our plugin.
Oops, something is wrong. Instagram feed not loaded