Siirry sisältöön

Järjestöjen kannanotto 7.3.2023

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikki muodot on kriminalisoitava omana rikosnimikkeenään

Tyttöjen sukuelinten silpominen on määritelty naisiin kohdistuvan väkivallan muodoksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi useissa ihmisoikeussopimuksissa. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, eli nk. Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea suojelemaan silpomisen riskissä olevia tyttöjä kriminalisoimalla tyttöjen sukuelinten silpomisen. Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista eli YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetään, että sopimusvaltio ryhtyy kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja. YK:n lapsen oikeuksien komitea ja naisten syrjinnän poistamista käsittelevä CEDAW-komitea edellyttävät, että sopimusvaltio puuttuu lainsäädäntötoimin tehokkaasti haitallisiin käytäntöihin poistaakseen ne.

Tyttöjen sukuelinten silpominen tarkoittaa kaikkia ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joissa ulkoisia sukuelimiä vahingoitetaan. Toimenpide aiheuttaa lukuisia fyysisiä ja psyykkisiä terveyshaittoja, joista osa on elinikäisiä.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on nykyisellään rangaistavaa rikoslain perusteella pahoinpitelyrikoksena.  Nykyisen lainsäädännön soveltuvuus silpomisen kaikkiin muotoihin on kuitenkin epäselvä, koska oikeuskäytäntöä ei Suomessa ole yhtä tapausta lukuun ottamatta.

Kaikki silpomisen muodot loukkaavat lapsen oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen. Tyttöjen sukuelinten silpominen on ihmisoikeusloukkaus, jolta valtiolla on velvollisuus suojella tyttöjä. Kriminalisoimalla tyttöjen sukuelinten silpomisen Suomen valtio toteuttaisi täysimääräisesti ihmisoikeusvelvoitteensa lainsäädännön osalta.

Kriminalisointi omana rikosnimikkeenään selkeyttäisi oikeustilaa. Erityisen tärkeää olisi varmistaa, että kaikki silpomisen muodot, myös sellaiset, jotka eivät aiheuta merkittäviä fyysisiä haittoja, olisivat selkeästi rangaistavia. Erilliskriminalisointi selkeyttäisi myös eri alojen ammattilaisille teon vakavuutta ja rangaistavuutta sekä viestisi vahvemmin siitä, että heillä on velvollisuus torjua sitä ja tehdä epäilyttävissä tapauksissa rikosilmoitus. Se antaisi myös selkeät raamit poliisille ja oikeuslaitokselle. Lisäksi erilliskriminalisointi antaisi selkeän viestin silpomista harkitseville siitä, että kaikki tyttöjen sukuelimille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät toimenpiteet ovat rangaistavia.

Lakivaliokunta antoi keväällä 2021 mietinnössään oikeusministeriön tehtäväksi selkeyttää tyttöjen sukuelinten silpomista koskevaa lainsäädäntöä. Oikeusministeriö julkaisi asiaa käsitelleen työryhmän mietinnön 13.2.2023. Mietinnössä ei ehdoteta muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön.

Vaadimme, että tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisointi kirjataan toimenpiteeksi seuraavaan hallitusohjelmaan ja laki saatetaan voimaan ripeällä aikataululla. 

 

Kannanoton allekirjoittajat:

Amnesty International Suomen osasto
Auralan Setlementti / Sopu-työ Varsinais-Suomi
Ensi- ja turvakotien liitto
Etelä-Sudan ja Sudan Sawa-yhdistys
Exit – pois prostituutiosta
Ihmisoikeusliitto
Irakin naisten yhdistys
Kurdiliitto
Lastensuojelun Keskusliitto
Loisto Setlementti
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Miehet ry
Moniheli
Monika-Naiset liitto
Monikulttuurikeskus Saaga
Monikulttuuriset siskot
Naisasialiitto Unioni
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS
Naisten linja Suomessa
Nicehearts
Plan International Suomi
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Rikosuhripäivystys
Setlementti Tampere
Solidaarisuus
Suojellaan lapsia
Suomen gynekologiyhdistys
Suomen Kätilöliitto –  Finlands Barnmorskeförbund ry
Suomen somalinaisten kehitys
Suomen UNICEF
Suomen World Vision
Trasek
Uskontojen uhrien tuki UUT
Väestöliitto

Lisätietoja:
Johanna Latvala, sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntija, Ihmisoikeusliitto
+358 44 706 1447, johanna.latvala@ihmisoikeusliitto.fi

 

Mitä palveluita Loisto setlementti, Helsingin Diakonissalaitos, HelsinkiMissio, Punaisen Ristin Helsingin Nuorten turvatalo ja Aseman lapset tarjoavat nuorille ja nuorille aikuisille pääkaupunkiseudulla? Miten nuoria ohjataan palveluihin? Miten autamme yhdessä entistä paremmin nuoria ja nuoria aikuisia?

Loisto setlementti, Helsingin Diakonissalaitos, HelsinkiMissio, Punaisen Ristin Helsingin Nuorten turvatalo ja Aseman lapset järjestävät yhteisen infotilaisuuden verkossa pääkaupunkiseudulla nuorten, nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä parissa työskenteleville ammattilaisille.

Tilaisuuksia on kaksi ja ne ovat saman sisältöiset.
Maaliskuun info 3.3.2023 klo 8:55-10:00 Teamsissa: bit.ly/jarjestoinfo33
Toukokuun info 5.3.2023 klo 8:55-10:00 Teamsissa: bit.ly/jarjestoinfo35

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuudet ovat suunnattu erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille, jotka kohtaavat tukea tarvitsevia nuoria ja nuoria aikuisia. Lisäksi mukaan ovat tervetulleita kaikki lasten, nuorten ja perheiden kanssa töitä tekevät tai asiasta kiinnostuneet. Voit välittää kutsua kollegoillesi.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Loisto setlementti hakee seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijaa Tyttöjen ja Poikien Talo -työhön

Loisto setlementin seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyö on suunnattu 10–28-vuotiaille nuorille. Työ toteutuu omana työmuotonaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti Tyttöjen ja Poikien Talo -työn rinnalla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ja on suunnattu kaikille sukupuolille.

Seksuaaliterveystyön tavoitteena on tarjota tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisesti. Seksuaaliterveystyön toimintamuotoina ovat seksuaalikasvatukset, Pop In -seksuaalineuvontavastaanotto, yksilöllinen seksuaalineuvonta sekä ammattilaisten täydennyskoulutukset. Seksuaaliväkivaltatyön tavoitteena on vakauttaa seksuaaliväkivaltaa kokenutta nuorta, vahvistaa itsesäätelyn taitoja ja välineitä traumasta selviytymisessä sekä vahvistaa toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan. Seksuaaliväkivaltatyö koostuu yksilöllisestä ja ryhmämuotoisesta tukityöstä.

Etsimme nyt seksuaaliterveyteen ja seksuaaliväkivaltatyöhön uutta asiantuntijaa osaksi asiantuntijatiimiä toteuttamaan ennaltaehkäisevää seksuaalineuvontaa ja -kasvatusta sekä seksuaaliväkivaltatyötä.

Seksuaaliterveys- ja väkivaltatyön asiantuntijana tehtäviisi kuuluu nuorten seksuaalikasvatukset ja matalan kynnyksen seksuaalineuvonnan vastaanottotyö osana Tyttöjen ja Poikien Talojen toimintaa sekä seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden nuorten ryhmä- ja yksilömuotoinen tukityö. Työ koostuu noin 50 % ennaltaehkäisevää seksuaaliterveystyötä ja 50 % seksuaaliväkivaltatyötä väkivaltaa kohdanneiden nuorten kanssa.  Tehtävänkuvaan voi myös kuulua ammattilaisten koulutusta ja konsultointia. Työssä on mahdollisuus käyttää ja kehittää erilaisia menetelmiä, jotka soveltuvat nuorten seksuaalisuuden tukityöhön. Tiimissämme on lupa olla keskeneräinen ja opetella uutta, arvostamme reflektiivisyyttä ja lämmintä yhteystyöhenkeä.

Jotta voit loistaa asiantuntijan tehtävässä, sinulla on tärkeää olla seksuaalineuvojan tai -terapeutin koulutus sekä tehtävään soveltuva sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan koulutus. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote on sinulle ennestään tuttua ja haluat kehittyä osaamisessasi edelleen. Katsomme myös eduksi, jos sinulla on kokemusta kohtaavasta nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työtehtävän, jossa saat kehittää, kehittyä ja loistaa omana itsenäsi! Työsi tueksi saat osaavan työyhteisön tuen, työnohjausta, lounas, liikunta- ja kulttuuriedun sekä monipuoliset työterveyspalvelut.

Työtehtävä on määräaikainen 31.12.2023 asti. Työ alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan. Työ voi sisältää iltatöitä, satunnaisesti myös viikonlopputöitä. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote.

Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolisia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä

Tehtävään haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse osoitteeseen loisto@loistosetlementti.fi 5.2.2023 mennessä. Otsikko: seksuaaliterveys- ja väkivaltatyön asiantuntija.
Tehtävästä voi esittää lisätiedusteluja puhelimitse Tommi P. Pesoselta p. 040 779 9582 pe 21.1.2023 klo 8-15.30 ja ke 25.1. klo 11-17.  Muina aikoina voit esittää kysymyksiä sähköpostilla tommi.p.pesonen@poikientalo.fi

 

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 vakituista työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.

Loisto setlementti rekrytoi

Hanketyöntekijää Ensisijaisesti Tyttö -hankkeeseen Helsinkiin ja Espooseen 

Helsingin ja Espoon Tyttöjen Taloilla on kahdenkymmenen vuoden ajan tehty sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä positiivisen, moninaisen naiskuvan vahvistamiseksi.  

Maaliskuussa 2023 pääsemme käynnistämään ja jalkauttamaan Ensisijaisesti Tyttö -hankkeessa Tyttöjen Talo® toimintaa vammaisten tyttöjen arkiympäristöihin STEA:n myöntämällä 3-vuotisella hankerahoituksella. Hankkeessa kehitetään vammaisille 13–28-vuotiaille tytöille kohdennettua Tyttöjen Talo® -ryhmätoimintaa. Avustus on myönnetty koulupäivän yhteydessä toteutettavan psykososiaalista tukea tarjoavan vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen Espoon ja Helsingin peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa, joissa on eriytettyä erityisopetusta. Ryhmätoiminnassa vahvistetaan kaveritaitoja, tarjotaan osallistujille kohdennettua seksuaalikasvatusta ja vahvistetaan osallistujien itsetuntoa. Ryhmätoiminnan kautta tehdään Tyttöjen Talo® toimintaa tutuksi ja vahvistetaan inkluusiota. Hankkeessa Tyttöjen Talo® -toiminta sopeutetaan kohderyhmälle siten, että he saavat olla ensisijaisesti tyttöjä, vammaisuuden ollen yksi huomioitava ominaisuus.  

Etsimme nyt osallisuuden vahvistamiseen ja kohtaamistyöhön perehtynyttä hanketyöntekijää toteuttamaan yhdessä hankevastaavan kanssa Tyttöjen Talo® -ryhmätoimintaa erityiselle kohderyhmälle.  

Hanketyöntekijänä työnkuvasi tärkein tehtävä on kohderyhmään kuuluvien nuorten kokonaisvaltainen ja arvostava kohtaaminen yksilöllisesti ja ryhmässä. Työhösi kuuluu monipuolisesti niin ryhmien ohjaamista, yksilöllisen tuen tarjoamista kuin hankkeen koordinointia. Yhdessä hankevastaavan kanssa suunnittelet, toteutat ja kehität hankkeen toimintaa tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti ja rakennat yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Pääset myös osallistumaan toiminnan arviointiin ja raportointiin ja toteuttamaan monipuolisesti hankkeen viestintää kohderyhmälähtöisesti.  

Jotta voit loistaa hanketyöntekijän tehtävässä, sinulla on tärkeää olla tehtävään soveltuva sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan koulutus sekä työkokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Kohtaava työote on sinulle oman toimintasi ydintä ja sujahdatkin ketterästi erilaisiin tiimeihin yhteistyön mahdollisuuksiin tarttuen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote sekä erilaisten erityisryhmien kanssa työskentely on sinulle ennestään tuttua. Erityisesti nämä asiat saavat sinut syttymään: yhteisöllisyys, vertaisuus, osallisuuden vahvistaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Katsomme myös eduksi, jos sinulla on kokemusta seksuaalisuuteen liittyvien teemojen käsittelystä ja kokemusta erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa työskentelystä. 

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työtehtävän, jossa saat kehittää, kehittyä ja loistaa omana itsenäsi! Työsi tueksi saat osaavan työyhteisön tuen, työnohjausta, lounas ja liikunta- ja kulttuuriedun sekä monipuoliset työterveyspalvelut. 

 

Työtehtävä on määräaikainen 31.12.2025 asti (hankekausi 3 vuotta). Työ alkaa 1.3.2023. Työ voi sisältää iltatöitä, mahdollisesti myös viikonlopputöitä. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, palkkaluokka G25. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. 

Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolisia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä 

 

Tehtävään haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla osoitteeseen loisto@loistosetlementti.fi 27.1.2023 mennessä. Otsikko: hanketyöntekijä. Tehtävästä voi esittää lisätiedusteluja puhelimitse Maikki Arolalta 050 472 79 64 9.1 klo 9–11, 16.1 klo 9–11 ja 25.1 klo 9-11. Muina aikoina voit esittää kysymyksiä sähköpostilla maikki.arola@loistosetlementti.fi Haastattelut pidetään 1.-2.2.2023 Helsingissä. 

 

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 vakituista työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään. 

 

Loisto setlementti rekrytoi

hankepäällikköä Ensisijaisesti Tyttö -hankkeeseen Helsinkiin ja Espooseen 

Helsingin ja Espoon Tyttöjen Taloilla on kahdenkymmenen vuoden ajan tehty sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä positiivisen, moninaisen naiskuvan vahvistamiseksi.  

Maaliskuussa 2023 pääsemme käynnistämään ja jalkauttamaan Ensisijaisesti Tyttö -hankkeessa Tyttöjen Talo® toimintaa vammaisten tyttöjen arkiympäristöihin STEA:n myöntämällä 3-vuotisella hankerahoituksella. Hankkeessa kehitetään vammaisille 13–28-vuotiaille tytöille kohdennettua Tyttöjen Talo® -ryhmätoimintaa. Avustus on myönnetty koulupäivän yhteydessä toteutettavan psykososiaalista tukea tarjoavan vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen Espoon ja Helsingin peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa, joissa on eriytettyä erityisopetusta. Ryhmätoiminnassa vahvistetaan kaveritaitoja, tarjotaan osallistujille kohdennettua seksuaalikasvatusta ja vahvistetaan osallistujien itsetuntoa. Ryhmätoiminnan kautta tehdään Tyttöjen Talo® toimintaa tutuksi ja vahvistetaan inkluusiota. Hankkeessa Tyttöjen Talo® -toiminta sopeutetaan kohderyhmälle siten, että he saavat olla ensisijaisesti tyttöjä, vammaisuuden ollen yksi huomioitava ominaisuus.  

Etsimme nyt projektityöhön perehtynyttä idearikasta ja luontevasti verkostoituvaa hankepäällikköä 

Hankepäällikkönä työnkuvaasi kuuluu kokonaisvastuu hankkeen raportoinnista ja talouden seurannasta. Suunnittelet, toteutat ja kehität toimintaa hankkeeseen asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti ja rakennat toiminnalle tärkeitä yhteistyöverkostoja. Olet vahvasti läsnä asiakastyössä yhdessä hanketyöntekijän kanssa, joka on lähin työkaverisi. Hankkeen viestintä ja markkinointi ovat myös vastuullasi, ja erilaisissa verkostoissa toimiminen, yhteistyön rakentaminen sekä toiminnan tuloksista viestiminen eri sidosryhmille on sinulle mieluisaa ja luontevaa.  

Jotta voit loistaa hankevastaavan tehtävässä, sinulla on tärkeää olla tehtävään soveltuva sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan koulutus sekä useamman vuoden työkokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Kohtaava työote on sinulle oman toimintasi ydintä ja sujahdatkin ketterästi erilaisiin tiimeihin yhteistyön mahdollisuuksiin tarttuen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote sekä erilaisten erityisryhmien kanssa työskentely on sinulle ennestään tuttua. Erityisesti nämä asiat saavat sinut syttymään: yhteisöllisyys, vertaisuus, osallisuuden vahvistaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Katsomme myös eduksi, jos sinulla on kokemusta seksuaalisuuteen liittyvien teemojen käsittelystä ja kokemusta erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa työskentelystä.  

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työtehtävän, jossa saat kehittää, kehittyä ja loistaa omana itsenäsi! Työsi tueksi saat osaavan työyhteisön tuen, työnohjausta, lounas ja liikunta- ja kulttuuriedun sekä monipuoliset työterveyspalvelut. 

 

Työtehtävä on määräaikainen 31.12.2025 asti (hankekausi 3 vuotta). Työ alkaa 1.3.2023. Työ voi sisältää iltatöitä, mahdollisesti myös viikonlopputöitä. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, palkkaluokka G28. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. 

Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolisia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä 

 

Tehtävään haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla osoitteeseen loisto@loistosetlementti.fi 27.1.2023 mennessä. Otsikko: hankepäällikkö. Tehtävästä voi esittää lisätiedusteluja puhelimitse Maikki Arolalta 050 472 79 64  9.1 klo 9–11, 16.1 klo 9–11 ja 25.1 klo 9-11. Muina aikoina voit esittää kysymyksiä sähköpostilla maikki.arola@loistosetlementti.fi Haastattelut pidetään 1.-2.2.2023 Helsingissä. 

 

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 vakituista työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään. 

 

Loisto Setlementti/ Helsingin Tyttöjen Talo hakee ohjaajaa sosiaaliseen nuorisotyöhön

Loisto setlementti on setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.

Helsingin Tyttöjen Talo on matalan kynnyksen tukimuoto, joka tukee 10-28-vuotiaita tyttöjä ja naisia sukupuolen moninaisuus huomioiden. Työmuotoinamme on avoin yhteisötoiminta, ryhmätoiminta ja yksilötuen keinot. Helsingin Tyttöjen Talon toimintaan kuuluu myös seksuaalikasvatus- ja neuvonta sekä seksuaaliväkivaltatyö.

Helsingin Tyttöjen Taloon haetaan nyt ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2023 saakka osana Sosiaali- ja terveysministeriön Paikka auki -avustusohjelmaa.

Paikka auki -avustusohjelma:

Paikka auki on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma. Sen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Työpaikat on tarkoitettu nuorille ja osatyökykyisille. Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea ainoastaan alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat, sekä osatyökykyiset (ilman ikärajausta). Paikka -auki ohjelman kautta työllistyvä saa työpaikalta nimetyn ohjaajan, joka tukee työllistyjää koko työsuhteen ajan.

Työn kuvaan kuuluu ohjaajan tehtäviä Helsingin Tyttöjen Talolla ja tarvittaessa kouluilla. Työhön sisältyy käytännön asiakastyötä, ohjaamista, suunnittelua ja verkostotyötä. Työhön voi sisältyä myös toimistotyötä, kuten tilastointia ja arkistointia sekä toiminnan ylläpitämistä tukevat työtehtävät kuten kaupassa käynti, siisteydestä huolehtiminen jne.

Työhön soveltuva taustakoulutus voi olla esim. toisen asteen tutkintoa soveltuvalta alalta sosiaali-/ -kasvatus tai hoitoalalta kuten nuoriso-ohjaaja, lähihoitaja, sosionomi, yhteisöpedagogi tai sairaanhoitaja. Arvostamme kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä, menetelmäosaamista, sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä osaamista, sekä kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa tehtävästä työstä. Arvostamme kielitaitoa mm. arabia, kurdi jne.

Edellytämme sitoutumista setlementtiarvoihin. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen, palkkaluokalla G 23. Noudatamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

 

Hakuaika on 9.1.23 saakka.

Hakemukset osoitteeseen loisto@loistosetlementti.fi

Haastattelut toteutetaan 18. ja 19.1.2023

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Maikki Arola, 050-4727964

22.12 klo 13-15 muina aikoina yhteydenotot sähköpostilla maikki.arola@loistosetlementti.fi

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Ajankohtaista

Some

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=4 type=basic width=100% super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=0 icon_size=65px hide_date_likes_comments=yes]