Siirry sisältöön

Asiakasmäärien ruuhkautuminen Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyössä ei sulje ovia kokonaan – työtä jatketaan uuden mallin mukaisesti

Asiakasmäärien ruuhkautuminen Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyössä ei sulje ovia kokonaan – työtä jatketaan uuden mallin mukaisesti

 

Yle uutisoi maanantaina 23.11.2020 siitä, että seksuaaliväkivallan uhreille ei riitä auttajia. Juttuun haastateltiin myös Loisto setlementin seksuaaliväkivaltatyön vastaavaa ohjaajaa Tommi P Pesosta. Yle uutisoi, että Tyttöjen Talolla seksuaaliväkivaltatyön tuen piiriin odottavien nuorten jono on laitettu poikki eikä kaikkia pystytä auttamaan.

 

Vaikeasta jonotilanteesta huolimatta teemme auttamistyötä uudenlaisella mallilla

Loisto setlementin Tyttöjen Taloilla ja Poikien Talolla tehdään seksuaaliväkivaltatyötä alle 29-vuotiaiden nuorten kanssa ryhmä- ja yksilömuotoisesti. Kolmannen sektorin toimijana Loisto setlementin toteuttaman seksuaaliväkivaltatyön tulisi olla täydentävää ja kohdennettua työtä kuntien rinnalla. Näin ei kuitenkaan ole, sillä tällä hetkellä julkisen sektorin rooli seksuaaliväkivaltaa kokeneiden auttamisessa on vähäinen. Nuorille aikuisille suunnattuja palveluita ei ole riittävästi, ja tämä näkyy myös Loiston toimintaan ohjautuvien nuorten kertomuksissa.

Jotta seksuaaliväkivaltaa kohdanneet nuoret voisivat saada riittävästi oikea-aikaista ja oikein kohdennettua tukea, tulisi yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin kesken vahvistaa vastuun jakamisella ja roolien selkiyttämisellä. Kasvaviin asiakasmääriin ei voida vastata, jos asiakasohjauksia ei voida tehdä nuorten tuen tarpeen mukaan. Moni Tyttöjen Taloilla ja Poikien Talolla seksuaaliväkivaltakokemukseen apua saava nuori tarvitsisi moniammatillista tukea. Tällä hetkellä toimintaan osallistuvista asiakkaista yli 50 % ei ole muita hoitokontakteja. (lähde: seksuaaliväkivaltatyön asiakaskysely 2019)

Seksuaaliväkivaltatyön tekeminen vaatii ammatillista erityisosaamista, mutta sitä on mahdollista saada täydennyskoulutuksen kautta myös esimerkiksi perusterveydenhuollossa toimiville ammattilaisille. Koulutuksen lisäksi työlle tulee olla riittävät resurssit ja toimivat rakenteet. Tarvitaan yhteistyötä, systeemistä otetta sekä palvelurakenteen kehittämistä. Julkisen sektorin palveluissa tulisi lisätä ymmärrystä seksuaaliväkivallan ilmiöistä ja osaamista asiakkaan kohtaamiseen. Näin julkinen sektori voisi omalta osaltaan tarjota tukea ja ohjata asiakas oikea-aikaisesti joko matalan kynnyksen palveluihin tai vahvemman tuen piiriin.

Tyttöjen Talojen ja Poikien Talon seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijat vaikuttavat verkostoissa, joissa yhteistyön malleja rakennetaan. Tämä ammatillinen yhteistyö on työn jatkuvuuden kannalta todella tärkeää.

 

Jonon sulkeminen on äärimmäinen toimi, jollaista ei tehdä vähäisin perustein. Vaikka tällä hetkellä emme pysty tarjoamaan kaikille tukea tarvitseville yksilöllistä tukea, olemme kehittäneet mallin jonon purkamiseksi, jotta kukaan ei jäisi yksin.

 

Autamme alle 29-vuotiaita seksuaaliväkivaltaa kokeneita nuoria seuraavasti:

-> Tällä hetkellä jonossa olevia nuoria kontaktoidaan kahden kuukauden välein. Puhelimitse tapahtuvan kontaktoinnin tarkoitus on kartoittaa avun tarvetta ja nuoren sen hetkistä vointia. Tarvittaessa ohjaamme nuoren opiskelijaterveydenhuollon tai julkisen terveydenhuollon tuen piiriin.

-> Jonossa oleville nuorille järjestetään pienryhmätoimintaa (koronatilanteeseen liittyen voimassa olevat viranomaissuositukset huomioiden). Tietoa, tukea ja toivoa -ryhmässä annetaan tietoa trauman vaikutuksista ja välineitä ahdistuksen sietämiseen. Yksi tällainen pienryhmä on jo päättynyt ja ryhmässä mukana olleet asiakkaat ovat ohjautuneet yksilötukeen ja toinen ryhmä on parhaillaan käynnissä.

-> Tulevaisuudessa yksilötukeen ohjaudutaan pienryhmätoiminnan kautta

-> Jokaiselle nuorelle räätälöidään yksilöllinen tukipaketti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

-> Työssämme painottuu ensi vuonna enemmän ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät ja nuorelle yksilöllisesti räätälöity määräaikainen yksilötuki

-> Ilmoitamme jonon avaamisesta toivottavasti keväällä 2021

 

Lisätietoja Loisto setlementissä toteutettavasta seksuaaliväkivaltatyöstä Tyttöjen Taloilla & Poikien Talolla:

Seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja

Tommi P. Pesonen

tommi.p.pesonen@poikientalo.fi