Siirry sisältöön

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä Ensisijaisesti Tyttö -hankkeeseen Helsinkiin ja Espooseen 

Loisto setlementti rekrytoi

Hanketyöntekijää Ensisijaisesti Tyttö -hankkeeseen Helsinkiin ja Espooseen 

Helsingin ja Espoon Tyttöjen Taloilla on kahdenkymmenen vuoden ajan tehty sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä positiivisen, moninaisen naiskuvan vahvistamiseksi.  

Maaliskuussa 2023 pääsemme käynnistämään ja jalkauttamaan Ensisijaisesti Tyttö -hankkeessa Tyttöjen Talo® toimintaa vammaisten tyttöjen arkiympäristöihin STEA:n myöntämällä 3-vuotisella hankerahoituksella. Hankkeessa kehitetään vammaisille 13–28-vuotiaille tytöille kohdennettua Tyttöjen Talo® -ryhmätoimintaa. Avustus on myönnetty koulupäivän yhteydessä toteutettavan psykososiaalista tukea tarjoavan vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen Espoon ja Helsingin peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa, joissa on eriytettyä erityisopetusta. Ryhmätoiminnassa vahvistetaan kaveritaitoja, tarjotaan osallistujille kohdennettua seksuaalikasvatusta ja vahvistetaan osallistujien itsetuntoa. Ryhmätoiminnan kautta tehdään Tyttöjen Talo® toimintaa tutuksi ja vahvistetaan inkluusiota. Hankkeessa Tyttöjen Talo® -toiminta sopeutetaan kohderyhmälle siten, että he saavat olla ensisijaisesti tyttöjä, vammaisuuden ollen yksi huomioitava ominaisuus.  

Etsimme nyt osallisuuden vahvistamiseen ja kohtaamistyöhön perehtynyttä hanketyöntekijää toteuttamaan yhdessä hankevastaavan kanssa Tyttöjen Talo® -ryhmätoimintaa erityiselle kohderyhmälle.  

Hanketyöntekijänä työnkuvasi tärkein tehtävä on kohderyhmään kuuluvien nuorten kokonaisvaltainen ja arvostava kohtaaminen yksilöllisesti ja ryhmässä. Työhösi kuuluu monipuolisesti niin ryhmien ohjaamista, yksilöllisen tuen tarjoamista kuin hankkeen koordinointia. Yhdessä hankevastaavan kanssa suunnittelet, toteutat ja kehität hankkeen toimintaa tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti ja rakennat yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Pääset myös osallistumaan toiminnan arviointiin ja raportointiin ja toteuttamaan monipuolisesti hankkeen viestintää kohderyhmälähtöisesti.  

Jotta voit loistaa hanketyöntekijän tehtävässä, sinulla on tärkeää olla tehtävään soveltuva sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan koulutus sekä työkokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Kohtaava työote on sinulle oman toimintasi ydintä ja sujahdatkin ketterästi erilaisiin tiimeihin yhteistyön mahdollisuuksiin tarttuen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote sekä erilaisten erityisryhmien kanssa työskentely on sinulle ennestään tuttua. Erityisesti nämä asiat saavat sinut syttymään: yhteisöllisyys, vertaisuus, osallisuuden vahvistaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Katsomme myös eduksi, jos sinulla on kokemusta seksuaalisuuteen liittyvien teemojen käsittelystä ja kokemusta erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa työskentelystä. 

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työtehtävän, jossa saat kehittää, kehittyä ja loistaa omana itsenäsi! Työsi tueksi saat osaavan työyhteisön tuen, työnohjausta, lounas ja liikunta- ja kulttuuriedun sekä monipuoliset työterveyspalvelut. 

 

Työtehtävä on määräaikainen 31.12.2025 asti (hankekausi 3 vuotta). Työ alkaa 1.3.2023. Työ voi sisältää iltatöitä, mahdollisesti myös viikonlopputöitä. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, palkkaluokka G25. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. 

Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolisia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä 

 

Tehtävään haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla osoitteeseen loisto@loistosetlementti.fi 27.1.2023 mennessä. Otsikko: hanketyöntekijä. Tehtävästä voi esittää lisätiedusteluja puhelimitse Maikki Arolalta 050 472 79 64 9.1 klo 9–11, 16.1 klo 9–11 ja 25.1 klo 9-11. Muina aikoina voit esittää kysymyksiä sähköpostilla maikki.arola@loistosetlementti.fi Haastattelut pidetään 1.-2.2.2023 Helsingissä. 

 

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 vakituista työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.