Siirry sisältöön

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä Helsingin Poikien Talon Tunnekundi-hankkeeseen

Loisto setlementti ry rekrytoi
Etsimme hanketyöntekijää Helsingin Poikien Talon Tunnekundi-hankkeeseen (määräaikainen)

 

Helsingin Poikien Talo etsii sensitiivistä ja osaavaa hanketyöntekijää mukaan ainutlaatuiseen Tunnekundi-hankkeeseen. Meille työntekijänä oleminen tarkoittaa, että olet osa tiivistä, työntekijälähtöistä ja inspiroivaa yhteisöä, joka rakentaa parempaa tulevaisuutta pojille ja nuorille miehille.

Tehtäväsi Tunnekundi-hankkeessa

Tunnekundi-hankkeessa tehtävänäsi on vahvistaa kohderyhmään kuuluvien poikien ja nuorten miesten tunne- ja vuorovaikutustaitoja Helsingin Poikien Talon tuottaman sosiaalisen nuorisotyön keinoin valikoiduissa oppilaitoksissa ja yhteistyössä oppilashuollon kanssa.

Hankkeessa pääset hyödyntämään Helsingin Poikien Talolla kehitettyjä luovia menetelmiä, muun muassa kuvataidetta, valokuvausta ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla autat nuoria tunnistamaan ja käsittelemään haavoittavia kokemuksia ja tunteita. 

Tarjoamme sinulle

  • Mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä, jolla on suuri vaikutus nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen
  • Tiiviin, inspiroivan ja välittävän työyhteisön tuen.
  • Mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamistasi työskentelemällä moniammatillisessa yhteistyössä.

Toivomme sinulta

  • Vahvaa sitoutumista Helsingin Poikien Talon arvoihin ja Tunnekundi-hankkeen tavoitteisiin.
  • Tehtävään soveltuvaa sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan korkeakoulutusta.
  • Aiempaa kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä.
  • Kykyä työskennellä herkästi ja kunnioittavasti erilaisten nuorten kanssa.
  • Valmiutta työskennellä yksilö- ja ryhmätasoilla kouluissa ja kouluympäristöjen ulkopuolella.
  • Luovuutta ja rohkeutta soveltaa erilaisia menetelmiä nuorten kanssa työskentelyssä.

Hakuprosessi

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi meille sähköpostitse (veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi) viimeistään 4.6.2023. Käymme hakemukset läpi ja kutsumme valitut henkilöt haastatteluun.

Haastattelut järjestetään viikolla 24 (12.–16.6.2023) Helsingin Poikien Talolla (Hämeentie 13 A, Helsinki).

Tehtävään valittu henkilö aloittaa työskentelyn Tunnekundi-hankkeessa 1.8.2023.

Työ voi sisältää iltatyötä ja mahdollisesti myös viikonlopputöitä.

Työtehtävä on määräaikainen 31.5.2024 saakka. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta maaliskuussa 2024.

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Palkkaluokka on G25. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote.

Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Lisätietoja:
Veli-Pekka Kilpala, p. 050 556 0277 / veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi


Tunnekundi-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että poikien ja nuorten miesten tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan Helsingin Poikien Talon tuottaman sosiaalisen nuorisotyön keinoin valikoiduissa oppilaitoksissa ja yhteistyössä oppilashuollon kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Helsingin Poikien Talolla kehitettyjä luovia menetelmiä keskusteluun painottuvien ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavien ryhmäprosessien ohella.

 

Kouluilla ja oppilaitoksissa tehtävän työn ansiosta moniammatillinen yhteistyö koulumaailman kanssa tiivistyy, oppilaiden ja opiskelijoiden välinen kunnioittava kumppanuuskulttuuri vahvistuu ja tavoitettujen nuorten mielenterveyden ja väkivaltaisuuden haasteet lievenevät lisääntyvien

tunnepuheen ja vuorovaikutustaitojen avulla.

Helsingin Poikien Talosta

Helsingin Poikien Talo on 2011 alkunsa saanut Loisto setlementti ry:n toimintayksikkö, jonka kohderyhmänä ovat 10–28-vuotiaat pojat, miehet ja sukupuoleltaan moninaiset nuoret. Poikien Talolla toteutetaan setlementtiarvoihin perustuvaa matalan kynnyksen sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisillä työotteilla. Kävijöiden kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia vahvistetaan yksilö- ja ryhmämuotoisten toimintojen sekä tarkoituksenmukaisen ja elämäntilannetta mukailevan tuen avulla.

www.poikientalo.fi

Loisto setlementti ry:stä

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 vakituista työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.

www.loistosetlementti.fi

 

Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta pojille ja nuorille miehille!