Siirry sisältöön

Ensisijaisesti tyttö -hanke alkanut

Tyttöjen Talo® toimintaa vammaisille tytöille ja nuorille naisille

Ensisijaisesti tyttö -hankkeessa (2023–2025) vahvistetaan vammaisten tyttöjen ja nuorten naisten voimavaroja, tulevaisuususkoa ja kasvua omannäköiseen tyttöyteen ja naiseuteen sukupuolen moninaisuus huomioiden. Tyttöjen Talo® -toiminta tarjoaa vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville tytöille ja nuorille naisille turvallisen yhteisön, johon kuulua, ja jossa voi viettää itselleen mielekästä vapaa-aikaa ja tavata ikätovereita. Ensisijaisesti tyttö -hankkeessa Tyttöjen Talo® -toiminta toteutetaan siten, että osallistujat saavat olla ensisijaisesti tyttöjä, vammaisuuden ollen huomioonotettava ominaisuus. 

 Ensisijaisesti tyttö- hanke järjestää Tyttöjen Talo® -ryhmätoimintaa, retkiä ja tapahtumia 13–28 -vuotiaille vammaisille tytöille ja nuorille naisille. Ryhmätoiminnassa vahvistetaan toiminnallisin ja luovin menetelmin tunne- ja kaveritaitoja sekä tarjotaan seksuaalikasvatusta ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tyttöjen Talo® -toimintaa toteutetaan Espoon ja Helsingin peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa, Espoon ja Helsingin Tyttöjen Taloilla sekä nuorten lähiympäristöissä. Hankkeen myötä tehdään osallistujille Tyttöjen Talo® -toimintaa tutuksi ja vahvistetaan toiminnan saavutettavuutta ja inklusiivisuutta.

Helsingin ja Espoon Tyttöjen Taloilla on kahdenkymmenen vuoden ajan tehty sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä positiivisen, moninaisen naiskuvan vahvistamiseksi. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisessä työssä jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi juuri sellaisena kuin on, ja elää itselleen merkityksellistä elämää.

Ensisijaisesti tyttö -hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla.

Hanketta koordinoi Loisto Setlementti. Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa.

 

Kiinnostuitko hankkeesta?

Ota yhteyttä hanketyöntekijöihin,
Janette Aho                                                         Matilda Hertell
Hankepäällikkö                                                  Hanketyöntekijä
050 375 3972                                                      050 374 9039
janette.aho@loistosetlementti.fi          matilda.hertell@loistosetlementti.fi

Instagram: @Ensisijaisestitytto
www.espoontyttojentalo.fi
www.tyttojentalo.fi