Siirry sisältöön

#kallislaina kampanjassa nuorten kokemukset tulivat näkyväksi satojen kannanottojen kautta

#kallislaina kampanjassa nuorten kokemukset tulivat näkyväksi satojen kannanottojen kautta

Loisto setlementti, Yeesi, Nyyti ry, Koala-hanke sekä valtakunnallisen sukupuolisensitiivisen nuorisotyön verkosto toteuttivat yhdessä Nuorten mielenterveyden laiminlyönti on #kallislaina -kampanjan, jonka tavoitteena oli herättää keskustelua koronan vaikutuksista nuorten elämään. Viiden päivän ajan teimme yhdessä näkyväksi nuorten kokemuksia koronavelan maksajina ja nostimme esille nuorten hyvinvointia edistäviä mielenterveystekoja.

17.5.-21.5.2021 välisenä aikana kampanja näkyi sosiaalisessa mediassa satoina kannanottoina sekä konkreettisina mielenterveystekoina, joita tuottivat lukuisat toimijat niin järjestötoimijoista somevaikuttajiin kuin kuntavaaliehdokkaista yksityishenkilöihin.

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=8 type=basic popup=no super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=5px icon_size=65px hide_date_likes_comments=no]

 

Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille! Työ nuorten mielenterveyden tukemiseksi jatkuu

 

 

Kampanjaviikon aikana julkaisimme Loiston blogissa myös näkökulmia aiheeseen

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut eniten niihin nuoriin, jotka jo ennen kriisiä olivat haavoittuvassa tilanteessa | #kallislaina

Vieraskynä: “Mitä sulle kuuluu?” #KallisLaina

Vieraskynä: Jokainen nuorten kanssa tekemisissä oleva voi olla mielenterveyden edistäjä /#KallisLaina

 

Kannanottomme nuorten mielenterveyden puolesta

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus vaatii resilienssiä eli kykyä kohdata vaikeuksia, toimia haastavassa tilanteessa ja palautua psyykkisesti. Resilienssi rakentuu sosiaalisten suhteiden ja rutiinien kautta, eli juuri niissä olosuhteissa, joita koronakriisi on ennennäkemättömällä tavalla rajoittanut. Erityisesti nuoret, jotka vasta rakentavat yhteyttä itseensä, ovat joutuneet kollektiivisen resilienssitestin eturintamaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön koronatyöryhmän raportissa todetaan, että koronakriisin kielteiset vaikutukset heijastuvat erityisen vahvasti nuoriin. Me nuorten rinnalla kulkevat järjestötoimijat olemme nähneet, kuinka nuoret maksavat kohtuuttoman kovan hinnan yhteiskunnallisissa koronatalkoissa inhimillisenä kärsimyksenä ja tulevaisuuden näkymien kaventumisena.

Emme voi vielä edes hahmottaa kaikkia koronakriisin pitkäaikaisvaikutuksia nuorten mielen hyvinvointiin. Yli puolet opiskelijoista kertoo kokeneensa erilaisia mielenterveyden haasteita poikkeusolojen aikana ja entistä useampi nuori on ajautunut haavoittuvaan asemaan. Riskinä on, että ruuhkautuneiden mielenterveyspalveluiden kantokyky ylittyy ja etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevat, vähemmistöryhmiin kuuluvat ja syrjinnälle alttiit nuoret jäävät ilman riittävää tukea. Poikkeusolojen aiheuttama kolaus perusturvallisuuden tunteeseen koettelee nuorten luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin.

Nuorten mielenterveyden laiminlyönti nyt ei ole eettisesti eikä taloudellisesti kestävä ratkaisu vaan yhteiskunnalle kallis laina, jolla on inhimillisen kärsimyksen myötä korkeat korot. Vaikeidenkin päätösten keskellä on pysähdyttävä kuulemaan nuorten tarpeita. Tarvitaan konkreettisia tekoja, joilla autamme nuoria kiinnittymään takaisin normaaliin, ja löydämme ne, jotka olemme koronan aikana kadottaneet. Meillä ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea.

Pauliina Sneck
Viestintävastaava, Loisto setlementti ry

Laura Ranki
Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori, Loisto setlementti ry

Anniina Rauhala
Projektityöntekijä, nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä Koala

Nyyti ry

Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry