Siirry sisältöön

Kohti uusia tuulia – kiitos Mari Uusitalo-Herttua!

Helsingin Tyttöjen Talon perustaja ja johtaja Mari Uusitalo-Herttua siirtyy 20 vuoden työrupeaman jälkeen psykoterapeutiksi. Kiitämme Maria näistä huikeista vuosista sekä työstä, jota hän on tehnyt sukupuolisensitiivisen tyttötyön edistämiseksi Suomessa. ❤️

20 vuotta sitten, kun aloitimme ensimmäisten joukossa Suomessa puhua sukupuolisensitiivisestä tyttötyöstä, halusimme saada muutosta siihen tapaan, miten sosiaalista nuorisotyötä ja nuoria auttavaa työtä tehdään. Keskeistä oli, että Tyttöjen Taloon olisi helppo tulla hakemaan tukea, siellä tulisi aidosti kohdatuksi, olisi turvallista olla ja saada tukea kasvuun omaksi itsekseen, kohti omaa potentiaalia. Silloinen Kalliolan Nuoret ry eli nykyinen Loisto setlementti ry, Suomen setlementtinuorten liitto ja Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus lähtivät kumppanuudessa kehittämään hanketta, johon inspiraatio löytyi Tukholmasta silloisesta Xist Tjej-forumista. Tarja Halonen, joka samaan aikaan valittiin tasavallan presidentiksi, ryhtyi myös Tyttöjen Talon suojelijaksi. Matalakynnyksinen kohtaamisen ammattilaisuus, nuoria arvostava ja kunnioittava työote laajeni Tyttöjen Talon sisällä seksuaaliterveystyöhön, nuoret äidit toimintaan, kulttuurisensitiiviseen tyttötyöhön, vapaaehtoistyöhön ja seksuaaliväkivaltatyöhön. Tyttöjen Talossa tuli nopeasti näkyväksi, minkälaiselle työlle on tarvetta, miten nuoret voivat – oli paljon teemoja, joista ei ollut tilaa puhua sukupuolineutraalissa ilmapiirissä.

On ollut suuri etuoikeus saada olla kehittämässä tätä työtä yhdessä loistavien ja ihanien kollegoiden kanssa nämä vuodet. Tyttöjen Talo eri työmuotoineen on laajentunut 7 paikkakunnalle. Viimeisimmäksi saimme vuonna 2019 rahoituksen seksuaaliväkivaltatyölle näihin seitsemään kaupunkiin. On arvokasta, että Stea, kaupunki ja muut rahoittajat ovat nähneet sukupuoleen liittyviä rakenteellisia ongelmia, jotka näkyvät henkilökohtaisella tasolla hyvin monella tavalla. Tarvitaan turvallisia tiloja pohtia omaa itseään arvostavien, reflektoivien, peilaavien ihmisten ja työtapojen kautta yhdessä.

Aika muuttuu ja tarpeet vaihtelevat, mutta ydin pysyy: Tyttöjen Talossa työtä tehdään ammattitaidolla, lämmöllä ja suurella sydämellä. Yhteisöllisyys ja välittäminen ovat työn ytimessä. Jokainen nuori tarvitsee kokemuksen siitä, että on arvokas. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, joiden eteen Tyttöjen Taloissa halutaan tehdä töitä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti joka päivä jatkossakin. Itse siirryn tekemään psykoterapiatyötä ja iloitsen siitä. Samalla tuntuu tärkeältä tietää, että työ jää hyviin ja osaaviin käsiin ja kehittyy eteenpäin. Tyttöjen Talo täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja on tullut aika antaa työ eteenpäin. Kiitollisuudella ajattelen tätä aikaa, johon on mahtunut paljon ja jona myös itse olen saanut kasvaa ja kehittyä ihanassa työyhteisössä ja tehdä yhteistyötä monien osaavien ja asialleen antautuneiden ihmisten kanssa. Olen saanut seurata satoja tarinoita upeista tytöistä ja nuorista naisista, jotka löytävät omaa voimaansa, uskaltavat kuulla omaa ääntään ja olla yhteydessä omaan ytimeensä sekä lähteä toteuttamaan jotain omaa ja arvokasta. Työ on ollut paitsi valtavan haastavaa ja antoisaa, myös hauskaa ja täynnä iloa ja rakkautta.  Lämmin kiitos kaikille!