Siirry sisältöön

Nuoruus ja kunnia – kouluttajakoulutus tulossa alkuvuodesta 2020

Loisto setlementin Sopu-työ järjestää NUORUUS JA KUNNIA – kouluttajakoulutuksen alkuvuodesta 2020.
Koulutus antaa tietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan liittyvistä konflikteista ja väkivallasta sekä valmiudet tunnistaa, ottaa puheeksi ja käsitellä kunniaan liittyviä teemoja nuorten kanssa ja nuorten ryhmissä.
 

Kunniakäsitykset ohjaavat yhteisöllisissä kulttuureissa näkemyksiä siitä, millä tavalla tulisi olla ja elää. Nämä käsitykset ovat parhaimmillaan voimavara ja turva elämässä, mutta joskus käsitykset saattavat kääntyä rajoittamiseksi, painostamiseksi ja väkivallaksi.  Kunniakäsityksiin liittyvä problematiikka voi näkyä nuoren elämässä esimerkiksi kaverisuhteiden ja harrastusmahdollisuuksien rajoittamisena. Kunniaan liittyvä väkivalta luetaan osaksi lähisuhdeväkivaltaa. Väkivallan toteutumistavassa ja siihen liittyvässä dynamiikassa on kuitenkin joitain erityispiirteitä, jotka toimivat toisin kuin muussa lähisuhdeväkivallassa. Kunniaan liittyvä väkivalta on luonteeltaan aina yhteisöllistä ja se kytkeytyy tiiviisti siveyskäsityksiin ja sukupuolimoraaliin. Nuoria kohtaavan ammattilaisen on hyvä olla tietoinen kunniaan liittyvistä käsityksistä ja niiden ilmenemistavoista nuoren elämässä, jotta nuori ja perhe saavat tarvittavaa tukea ja ohjausta riittävän ajoissa, ennen kuin ristiriidat johtavat välivaltatilanteisiin.

Loisto setlementti ry:n Sopu-työ järjestää nuorten kanssa toimiville ammattilaisille suunnatun kouluttajakoulutuksen. Kouluttajakoulutus antaa perustietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan liittyvästä väkivallasta erityisesti nuorten näkökulmasta sekä välineitä ja varmuutta käsitellä asiaa nuorten kanssa ja nuorten ryhmissä. Koulutuksen intersektionaalinen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen lähestymistapa lisää tietoisuutta kunniaan liittyvistä monisyisistä ilmiöistä ja omasta suhtautumisesta teemaan.

Koulutukseen osallistujalta edellytetään koulutusta sosiaali-, terveys-, opetus-, tai nuorisoalalta, sekä kokemusta monikulttuuristen nuorten kanssa työskentelystä. Koulutukseen osallistujalla tulee olla mahdollisuus kokeilla oppimiaan harjoitteita nuorten ryhmässä opintopäivien välillä.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä ja käytännön harjoittelun. Opintojen laajuus on kaksi opintopistettä (2 op). Koulutus on maksuton.

Koulutuspaikkana on Loisto setlementin tilat osoitteessa Hämeentie 13. Kouluttajina toimivat Johanna Aapakallio, Adil Mohammed ja Henna Kolehmainen.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on keskiviikkona 29.1. ja toinen keskiviikkona 4.3 klo 9 – 16. Päiviin sisältyy omakustanteinen lounastunti. Opetusryhmään mahtuu 15 opiskelijaa. Ilmoittautumiset  https://player.myzef.com/loisto/ajax/?q=138-0c365c6f

Lisätiedot: henna@loistosetlementti.fi
0400 273046

Ilmoittautuminen päättyy 13.12.2019

 

Nuoruus ja kunnia kouluttajakoulutus on toteutettu nyt kaksi kertaa, vuosina 2017 ja 2019. Osallistujat kokivat koulutuksen lisänneen ammatillista osaamistaan sekä antaneen riittävästi tietoa ja varmuutta kunniaan liittyvien teemojen puheeksi ottamiseen jatkossa. Myös vertaistuki koettiin koulutuksen aikana hyödylliseksi.

”Olemme saaneet oppia asioita, jota emme aiemmin osanneet edes ajatella olevan olemassa. On ollut huikeaa ymmärtää, että oman itsensä kanssa työskentelyllä on niin suuri vaikutus ryhmän kanssa työskentelyyn.”

”Kunniaan liittyvät eri teemat ovat jäsentyneet koulutuksen myötä paremmin. Oli tärkeä huomata, että muilla on samanlaisia kysymyksiä ja vaikeuksia teeman parissa”

”Harva kahden päivän mittainen koulutus lisää ammattiosaamista samalla tavalla kuin tämä!”