Avoin työpaikka: Ohjaaja Vantaan Poikien Talolle

Loisto Setlementti rekrytoi 
 
Etsimme ohjaajaa Vantaan Poikien Talolle (kokoaikainen ja vakituinen) 

Vantaan Poikien Talo etsii sensitiivistä ja välittävää ohjaajaa mukaan ainutlaatuiseen työhön. Meille työntekijänä oleminen tarkoittaa, että olet osa tiivistä, työntekijälähtöistä ja inspiroivaa yhteisöä, joka rakentaa parempaa tulevaisuutta pojille ja nuorille miehille. 

Tehtäväsi ohjaajana: 

Vantaan Poikien Talolla tehtävänäsi on ohjata käytännön asiakastyötä ja ohjauksen lisäksi toteuttaa toiminnan suunnittelua, raportointia ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. Toimintamme tarkoituksena on vahvistaa kohderyhmään kuuluvien poikien ja nuorten miesten voimavaroja ja osallisuutta sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Vantaan Poikien talo tuottaa myös sosiaalista erityisnuorisotyötä valikoiduissa oppilaitoksissa ja yhteistyössä oppilashuollon kanssa. 

Teemme sosiaalista nuorisotyötä, joka tarkoittaa lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa sosiaalista työtä. 

Tarjoamme sinulle: 

  • Mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä, jolla on suuri vaikutus nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen 
  • Tiiviin, inspiroivan ja välittävän työyhteisön tuen 
  • Mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamistasi työskentelemällä moniammatillisessa yhteistyössä 
  • Mahdollisuuden vaikuttaa nuorten miesten elämään ja auttaa heitä löytämään oman polkunsa 

Toivomme sinulta: 

  • Vahvaa sitoutumista Vantaan Poikien Talon arvoihin ja toiminnan tavoitteisiin 
  • Tehtävään soveltuva sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan koulutus sekä työkokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä 
  • Kokemusta nuorisotyöstä ja erityisnuorisotyöstä 
  • Kykyä työskennellä herkästi ja kunnioittavasti erilaisten nuorten kanssa 
  • Valmiutta työskennellä niin yksilö- kuin ryhmätasolla Poikien Talolla, kouluissa ja kouluympäristö ulkopuolella. 
  • Luovuutta ja rohkeutta soveltaa erilaisia menetelmiä nuorten kanssa työskentelyssä 

Haluatko liittyä meihin luomaan parempaa tulevaisuutta pojille ja nuorille miehille? 

Hakuprosessi: 

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi meille sähköpostitse veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi viimeistään 7.1.2024. Käymme hakemukset läpi ja kutsumme valitut henkilöt haastatteluun. 

Haastattelut järjestetään viikolla 3 (15 – 21.1.24) Vantaan Poikien Talolla, osoitteessa Koivukylän Avoin Kohtaamispaikka, Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa. Tehtävään valittu henkilö aloittaa työskentelyn 1.2.2024. Työ sisältää iltatöitä ja mahdollisesti myös satunnaisia viikonlopputöitä. 

Tehtävästä voi esittää lisätiedusteluja puhelimitse Veli-Pekka Kilpala 0505560277 tai sähköpostilla veli-pekka.kilpala@loistosetlementti.fi 

Työtehtävä on kokoaikainen Stean rahoituksen mukaisesti. Stean hankkeille haetaan rahoitusta vuosittain. 
 
Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, palkkaluokka on G25. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. 

Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolisia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä 

Vantaan Poikien Talon tavoitteet: 

1. Lisätä kohderyhmään kuuluvien nuorten toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan  

2. Vähemmistökokemuksia omaavien nuorten identiteetin vahvistaminen 

3. Kohderyhmään kuuluvien nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset vahvistuvat. 

4. Kohderyhmään kuuluvien nuorten väkivaltaisen käytöksen  ennaltaehkäiseminen tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistamalla 

5. Kohderyhmään kuuluvien nuorten tieto seksuaalisuudesta- ja terveydestä lisääntyy 

 
Vantaan Poikien Talo lyhyesti: 

Vantaan Poikien Talo tarjoaa 10–28-vuotiaille pojiksi identifioituville nuorille heidän omat tarpeensa ja lähtökohtansa huomioivaa tukea ja toimintaa. Poikien Talon toiminnasta hyötyvät erityisesti nuoret, jotka kaipaavat positiivista peilauspintaa omaan kasvuun, uusia ystäviä, tukea elämän haasteisiin sekä mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Poikien Talo on turvallinen tila, jossa toteutetaan sukupuoli– ja kulttuurisensitiivisen työn periaatteita. 

Lisätietoja meistä löydät verkkosivuiltamme: https://loistosetlementti.fi/vantaan-poikien-talo/ 

Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta pojille ja nuorille miehille! 
 
Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Loistossa työskentelee noin 50 vakituista työntekijää, joiden lisäksi joukkoamme täydentävät tuntityöntekijät sekä vapaaehtoiset. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.