Siirry sisältöön

Vantaan Poikien Talo

Vantaan Poikien Talo tarjoaa 10–18-vuotiaille pojiksi identifioituville nuorille heidän omat tarpeensa ja lähtökohtansa huomioivaa tukea ja toimintaa. Poikien Talon toiminnasta hyötyvät erityisesti nuoret, jotka kaipaavat positiivista peilauspintaa omaan kasvuun, uusia ystäviä, tukea elämän haasteisiin sekä mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Poikien Talo on turvallinen tila, jossa toteutetaan sukupuoli– ja kulttuurisensitiivisen työn periaatteita.    

Vantaan Poikien Talo on Loisto setlementin kolmivuotinen hanke, jonka rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysalan avustusjärjestö STEA. Loisto setlementti on järjestänyt Poikien Talo -toimintaa Helsingissä jo kymmenen vuotta. Poikien Talon työntekijät ovat koulutettuja sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä nuorisotyöstä.  

TOIMINTA VANTAAN POIKIEN TALOLLA 

Kuvassa Vantaan Poikien Talon kävijät pelaavat PlayStationilla

Toimintamuotoinamme ovat matalankynnyksen yhteisötoiminta, teemaryhmät sekä yksilöllinen ohjaus. Poikien Talon työntekijät jalkautuvat myös aktiivisesti hankkeen toiminta-alueelle (Pohjois- ja Itä-Vantaa).  Kaikki Vantaan Poikien Talon toiminta on maksutonta, eikä vaadi rekisteröitymistä.

Vantaan Poikien Talon esite

Yhteisötoiminta 

Vantaan Poikien Talo tarjoaa asiakkailleen yhteisötoimintaa kahtena iltana viikossa. Ryhmässä on mahdollisuus pelata, retkeillä, keskustella ja toimia yhdessä Poikien Talon ohjaajien ja muiden kävijöiden kanssa. Vantaan Poikien Talolla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja toiminta on ammatillisesti ohjattua. Yhteisötoiminta on kävijälähtöistä ja osallistujat voivat itse vaikuttaa yhteisötoiminnassa käsiteltäviin teemoihin ja toimintaan. 

Sukupuoltaan pohtivien nuorten ryhmä 

Helmikuussa 2022 Koivukylässä alkoi kokoontumaan ryhmä trans-/sukupuoltaan pohtiville 10-15-vuotiaille nuorille. Ryhmä on ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa. Etukäteen on mahdollista tulla tutustumaan vetäjään sekä tilaan joko nuori itsekseen tai vanhemman/tukihenkilön kanssa.

Tarkemmat tiedot, ilmoittautumiset ja tutustumiskäynnit: Samuel Susilinna 050 5439982 / samuel.susilinna@loistosetlementti.fi 

Kuvassa Sukupuoltaan pohtivien ryhmän mainos

 

Jalkautuva työ

Jalkautuva työmme on ensisijaisesti kouluille vietävää sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä poikatyötä, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti väkivallalla oireilevat nuoret. Jalkautuvaa työtä toteutetaan ryhmissä ja yksilöohjauksen keinoin. Työn keskiössä on tunnetyöskentely erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Jalkautuvaa työtä tehdään syksyllä 2023 Koivukylän suuralueen kouluilla ja Hakunilassa.

ART

Aloitamme syksyllä ART-ryhmän yhteistyössä Vantaan perheneuvolan kanssa. Ryhmä on tarkoitettu 10-13-vuotiaille nuorille ja se kokoontuu tiistaisin. ART-menetelmän tarkoituksena on kehittää nuorten moraalista ajattelua sekä opettaa parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja, jotta he tulevat paremmin toimeen jokapäiväisessä elämässä. 

Lisätietoja: Eero Lehtovirta 050 5439889 / eero.lehtovirta@loistosetlementti.fi

ASIAKKAAKSI VANTAAN POIKIEN TALOLLE 

Haluamme säilyttää tilan ja toiminnan turvallisena kaikille kävijöillemme. Jos olet kiinnostunut tai tunnet jonkun, joka hyötyisi Vantaan Poikien Talon toiminnasta ole yhteydessä hankkeen työntekijöihin. Tapaamme mielellämme kävijät ennen toimintaan liittymistä. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintamuotoihin ja tiloihin yksin, yhdessä nuoren tai ryhmän kanssa. Pyydämme, että tutustumiskäynnit sovitaan etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse työntekijöiden kanssa.  

Tärkeitä periaatteita toiminnassamme ovat mm. 

  • Osallistuminen toimintaan perustuu vapaaehtoisuuteen 
  • Toimintaan ei tarvitse liittyä ongelmaperustaisesti 
  • Osallistuja saa määritellä itse mitä ja minkä verran kertoo itsestään 
  • Nuori määrittelee itse, mitä elämäänsä tarvitsee 
  • Osallistujalla on oikeus säädellä omaa osallistumisen tasoaan 
Kuvassa Vantaan Poikien Talon kävijät pelaavat korttia

 

 

YHTEYSTIEDOT

Koivukylän avoin kohtaamispaikka
Karsikkokuja 17
01360 Vantaa 

Instagram @vantaanpoikientalo 

Työntekijät 

Eero Lehtovirta
Hankepäällikkö
p. 050 5439889
eero.lehtovirta@loistosetlementti.fi 

Samuel Susilinna
Hanketyöntekijä
p. 050 543 9982
samuel.susilinna@loistosetlementti.fi

Omer Isar
Hanketyöntekijä, jalkautuva työ
p. 050 339 6581
omer.isar@loistosetlementti.fi

 

Aiheesta muualla:

“Meillä on tosi paljon koulukiusattuja” – Poikien talossa nuoret saavat tukea yksinäisyyteen ja kiusaamiseen Vantaan Sanomat 20.4.22

Vantaalaisessa lähiössä on ovi, josta saavat astua vain syrjityt ja kiusatut – Sisällä odottaa kaksi miestä, jotka kertovat nyt kuinka kärsineiden elämä muutetaan HS Vantaa 29.8.2021

Vantaalle on tulossa Poikien talo – Yhtenä palvelun tavoitteena on, että nuorukaiset oppivat väkivallattomia toimintamalleja ja seksiin liittyviä rajoja Vantaan Sanomat 17.4.2021

Vantaan Poikien Talo logo