Toimijat

 

Manifesti

 

Inhimillisesti kestävä maailma on sellainen, jossa jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi aidosti kokonaisena, ainutlaatuisena itsenään. Maailma, jossa on kaikki rauha ja turva kasvaa omin ehdoin; ihmetellä mistä tulen, minne menen ja millaisia mahdollisuuksia minulla voisi olla. Maailma, jossa jokaiselle on tilaa toteutua täydesti koko potentiaalissaan. Maailma, jossa sukupuolisuus on mahdollisuuksia, ei rajoja. Maailma, jossa jokaisen ihmisyys tulee kosketetuksi. Maailma, jossa jokainen on merkityksellinen itselleen ja muille – sukupuolesta ja muista ihmisyyden piirteistä riippumatta.

Me sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön asiantuntijayhteisössä uskomme, että sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä tämä on mahdollista.

Kutsumme sinut mukaan rohkeaan ja lahjomattomaan toimintaan tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Suseyhteisö ryhmäkuvassa

 

Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön ammattilaisten yhteisö

Sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä on tehty Suomessa vuodesta 1998 alkaen Upea minä -tyttötyöhankkeen käynnistyttyä. Hankkeen tuloksena ensimmäinen Tyttöjen Talo® perustettiin Helsinkiin vuonna 1999. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön yhteisöön kuuluu tällä hetkellä 15 järjestöä ympäri Suomen. Toimintaa toteutetaan yli 30 eri toimintayksikössä. Asiantuntevia ja osaavia ammattilaisia yhteisöön kuuluu noin 120 henkilöä. Kahdenkymmenen vuoden aikana sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä on kehitetty lukuisia vaikuttavia toimintamalleja.

Tutustu toimijoihin

Pohjois-Suomi

Keski-Suomi
Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Etelä-Suomi

Koko Suomi