Saunalahden tukiasuntoyhteisö

Saunalahden tukiasuntoyhteisö

Loisto Setlementti tarjoaa yhteisöllistä tukiasumispalvelua itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille. Espoossa sijaitsevassa Saunalahden tukiasuntoyhteisössä (SaTu) on 12 asuntoa. Nuoret asuvat yksiöissä omilla vuokrasopimuksillaan. Sekä nuorten asunnot, että yhteisö- ja toimistotila sijaitsevat samassa asuintalossa, joten ohjaajien tuki ja apu ovat lähellä.

Kenelle?
Palvelu on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville 17-25 –vuotiaille nuorille, jotka ovat joko lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon, jälkihuollon tai aikuissosiaalityön asiakkaita.

Tavoite
Nuorta tuetaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti kohti itsenäisempää elämää. Nuorta kannustetaan löytämään oma polkunsa sekä toimimaan erilaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Tavoitteena on vahvistaa nuoren omaa toimijuutta ja osallisuutta.

Miten?
Tiivis tuki. Työntekijät ovat tavoitettavissa arkisin nuorten tarpeet ja aikataulut huomioiden. Jokaisella nuorella on vastuuohjaaja, jota voi tavata tarpeen mukaan mutta vähintään kerran viikossa.

Yksilötapaamiset
Nuorta tavataan joko yhteisötilassa, kotona tai muualla. Nuorta tuetaan tavoitteelliseen työskentelyyn. Tuki on kokonaisvaltaista ja voi ulottua nuoren kaikille elämänalueille hänen niin halutessaan.

Yhteisötoiminta
SaTu-yhteisöä rakennetaan yhteisen toiminnan avulla. Toiminnan sisällöt suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa.

Verkostotyö
Nuoren sosiaalityöntekijä on tärkein yhteistyökumppani. Nuoren tarpeista riippuen yhteistyötä tehdään myös esim. hoitotahon, oppilaitosten ja läheisten kanssa. Nuorta kannustetaan toimijuuteen omissa verkostoissaan.

Meille on tärkeää, että

  • Nuori tekee itse päätöksen SaTun tukiasuntoon muuttamisesta.
  • Nuoren ja työntekijän välille syntyy luottamuksellinen suhde.
  • Nuori saa olla aidosti oma itsensä ja jakaa itsestään ja elämästään sen, mitä haluaa.
  • Nuori osallistuu yhteisölliseen toimintaan säännöllisesti.

SaTussa kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti kulttuurisesta, etnisestä tai sosiaalisesta taustasta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Saunalahden tukiasuntoyhteisö esite

Yhteystiedot:
Saunalahden tukiasuntoyhteisö
Itäviitta 5 A 25
02330 Espoo

Työntekijöiden yhteystiedot
Pekka Wuorio: 040 504 5071
Mikko Karppinen: 040 825 6880
Milla Isohanni: 040 672 9290

Omavalvontasuunnitelma Saunalahden tukiasuntoyhteisö