Whistleblowing -ilmoituskanava

Haluamme toimia oikein ja edistää yhdenvertaisuutta 

Loisto setlementin arvoja ovat yhdenvertaisuus, yksilön oikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo. Strategian mukaisesti haluamme aktiivisesti purkaa yhteiskunnan epätasa-arvoa ja asettua haavoittuvassa asemassa olevan puolelle. Otamme väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme, että jokaisella yhteisöömme kuuluvalla on mahdollisuus ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä ja Loisto setlementin arvojen ja toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta matalalla kynnyksellä.

Mikä on Whistleblowing ja milloin sitä käytetään? 

Whistleblowing on Loisto setlementin työntekijöiden ja sidosryhmien ilmoituskanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä. Kannustamme tekemään ilmoituksen omalla nimellä, mutta ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi. Whistleblowing-ilmoituskanavan tarjoaa ulkopuolinen toimittaja, mikä takaa ilmoituksen pysymisen nimettömänä koko käsittelyn ajan. 

Oletettu väärinkäytös voi olla esim. henkilön laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös, taloudellinen väärinkäytös, oikeudellinen väärinkäytös tai muu Loisto setlementin arvojen vastainen toiminta. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa tai jos tietää ne perättömiksi. Kanavan tahallinen väärinkäyttö voi johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen. Loisto setlementin eri toimintayksiköiden toimintaa koskevat asiakaspalautteet kannustamme antamaan suoraan toimintaa järjestävän yksikön henkilöstölle. 

Miten ilmoitukset käsitellään? 

Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt, jotka Loisto setlementissä ovat toiminnanjohtaja, työsuojeluvaltuutettu sekä HR- ja hallintokoordinaattori. Nimetyt henkilöt käynnistävät tarvittavat selvitykset. Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät eivät käsittele ilmoituksia.  

Whistleblowing -ilmoituskanavaan tullut ilmoitus kuitataan vastaanotetuksi seitsemän (7) vuorokauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Järjestelmään kirjautuu kaikki ilmoitukseen liittyvät toimenpiteet: ilmoituksen jättäminen, lisätietojen pyytäminen ja antaminen, ilmoituksen käsitteleminen ja päätös.
Ilmoituksen perusteella tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan ilmoittajalle kolmen (3) kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä.  

Ilmoitukset hävitetään, kun niitä ei enää tarvita tutkinnassa tai toimenpiteitä varten.  

Ilmoituksen voi tehdä täällä:  https://www.firstwhistle.fi/loistosetlementti

https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq