Siirry sisältöön

Toiminta

Jokainen tarvitsee yhteisön, johon kuulua

 

Loisto setlementti ry toteuttaa sosiaalista nuorisotyötä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Toimintaamme ovat:

Espoon Tyttöjen Talo

Espoon Tyttöjen Talo® Leppävaarassa tukee 10-28-vuotiaiden tyttöjen ainutlaatuista kasvua omannäköisiksi naisiksi. Tyttöjen Talolla on mahdollisuus viettää aikaa, osallistua erilaisiin ryhmiin ja keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa.

Helsingin Tyttöjen Talo

Suomen ensimmäinen Tyttöjen Talo® perustettiin Helsinkiin vuonna 1999. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki 10-28-vuotiaat tytöiksi ja naiseksi identifioituvat tai tyttöyttä itsessään pohtivat. Tyttöjen Talo tarjoaa turvallisen tilan viettää aikaa sekä apua ja tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin

Helsingin Poikien Talo

Poikien Talo on turvallinen, syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa, avoin yhteisö 10-28-vuotiaille pojille, miehille ja poikana olemista pohtiville. Poikien Talolla on mahdollisuus viettää aikaa muiden poikien ja turvallisten aikuisten kanssa ja käydä keskusteluja mietityttävistä asioista.

Vantaan Poikien Talo

Vantaan Poikien Talo tarjoaa 10–18-vuotiaille pojiksi identifioituville nuorille heidän omat tarpeensa ja lähtökohtansa huomioivaa tukea ja toimintaa. Tarjoamme peilauspintaa omaan kasvuun, uusia ystäviä, tukea elämän haasteisiin sekä mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä.

Sua varten Somessa-hanke

Sua varten Somessa-hankkeen työntekijät kohtaavat nuoria digitaalisilla alustoilla. Hanke tarjoaa yksilö- ja ryhmätukea kaltoinkohtelua kokeneille tai sille alttiille 12-21-vuotiaille nuorille.

Seksuaaliterveystyö

Seksuaaliterveystyössä vahvistetaan nuorten seksuaaliterveyttä, voimavaroja, seksuaalioikeuksia ja seksuaalista itsetuntemusta. Tyttöjen Taloilla sekä Poikien Taloilla toimii matalankynnyksen Pop-In seksuaalivastaanotto, minkä lisäksi seksuaalikasvatusta toteutetaan kouluissa, oppilaitoksissa ja erilaisissa ryhmissä.

Seksuaaliväkivaltatyö

Tarjoamme Tyttöjen Taloilla Helsingissä ja Espoossa sekä Poikien Talolla Helsingissä ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja yksilötukea 13–28- vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville seksuaaliväkivaltaa kokeneille nuorille. Tuemme ja annamme neuvontaa myös seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville.

Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvä työ

Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn yksikön tavoitteena on ehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä. Lisäksi konsultoimme monikulttuuristen nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia kunniaan liittyvissä kysymyksissä

Silmu-toiminta

Silmu-toiminta tarjoaa monipuolista ryhmä- ja yksilötukea, sekä tapahtumia ja retkiä kaiken muotoisille nuorille perheille jo lapsen odotusvaiheessa. Silmun Nuoret äidit-toiminta tukee alle 22-vuotiaita äitejä ja heidän lapsiaan. Nuoret isät-toiminta tukee alle 28-vuotiaita isiä, isän roolissa olevia, isyyttä suunnittelevia tai muuten sitä pohtivia

Saunalahden tukiasuntoyhteisö

Saunalahden tukiasuntoyhteisö on yhteisöllinen tukiasumispalvelu Espoossa itsenäistymisvaiheessa oleville erityistä tukea tarvitseville 16-20-vuotiaille nuorille. Nuorta tuetaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti kohti itsenäisempää elämää.

Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö

Helsingin Itä-Pasilan asukastalossa toimii Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön yksikkö, jonka kohderyhmänä ovat alueen lapset ja nuoret. Itä-Pasilassa järjestetään tyttö- ja poikaryhmiä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella.

Psykoterapiapalvelut

Loisto setlementin terapiapalvelut tarjoaa psykoterapiaa nuorille ja nuorille aikuisille. Psykoterapiassa voit käsitellä vaikeita kokemuksiasi luottamuksellisesti ja löytää niihin ratkaisuja.