Loisto setlementti ry

Sosiaalisen nuorisotyön osaaja

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Toimintamme perustuu setlementtiliikkeelle tyypilliseen tapaan yhteisöllisyyden voimistavaan vaikutukseen sekä yksilöllisyyden ja moninaisuuden arvostamiseen. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, johon jokainen saa liittyä omana itsenään. Pyydämme mukaan, kuljemme rinnalla ja luomme nuorelle tilaa loistaa.

Teemme sosiaalista nuorisotyötä, joka tarkoittaa lasten ja nuorten sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa sosiaalista työtä. Teemme työtä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten (0-29-vuotiaat) ja heidän perheidensä kanssa. Luomme paikkoja, joissa nuoret voivat kohdata toisiaan ja tulla ammatillisesti autetuksi yksilöllisten elämänhaasteidensa kanssa.

Yhdistyksemme on pioneeri sukupuolisensitiivisessä työssä Suomessa. Perustimme Suomen ensimmäisen Tyttöjen Talon Helsinkiin vuonna 1999. Nykyisin toimintamme käsittää Tyttöjen Talojen ja Poikien Talo – toiminnan lisäksi sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä toimintaa laajasti pääkaupunkisudulla. Erityistä kohdennettua toimintaa ovat mm. seksuaaliväkivaltatyö ja kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvä työ.

Koordinoimme valtakunnallista sukupuolisensitiivisen työn verkostoa ja olemme aktiivisesti mukana kehittämässä sosiaalista nuorisotyötä monenlaisten eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja vahva kumppanuus on keskeinen osa toimintaamme ja teemme verkostotyötä nuorisopalveluiden lisäksi Sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja muiden järjestöjen, erityisesti setlementtinuorisojärjestöjen kanssa.

Visiomme on olla luomassa moniäänistä maailmaa, jossa jokainen voi toteutua täydesti
Missiomme on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten vahvistuminen

Arvomme ovat:

  • Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja tasa-arvo
  • Yhteisöllisyys ja yksilön oikeuksien kunnioittaminen
  • Luottaminen ihmisen voimavaroihin ja asettuminen  haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan rinnalle
Voit tutustua tarkemmin toimintaamme täältä.

 

Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys.