Juuret ja siivet- rasisminvastainen yhteisöilta Tyttöjen Talolla

YK:n rasisminvastaista päivää on vietetty vuosittain maaliskuun 21.päivänä vuodesta 1966 alkaen. Tänä vuonna Punaisen ristin kampanja kohdistuu yksilöiden lisäksi yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin ja päättäjiin. ”Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet parantavat kaikkien elämän laatua” sanotaan kampanjan sivuilla (www.eirasismille.fi).

Yhdenvertaisuus ja yksilön vastuu toimia oikein rasistisissa tilanteissa on vuosittain pidettävän kampanjaviikon kantava voima. Myös Loistossa vietetään rasisminvastaista viikkoa eri toiminnoissa, kussakin omalla tavallaan.

Helsingin Tyttöjen Talolla vietettiin rasisminvastaisena päivänä 21.3. yhteisöiltaa rasisminvastaisen viikon hengessä. Illan aikana osallistujat pääsivät pohtimaan omaa kulttuurista identiteettiään linolevytyöpajassa, jossa jokainen pääsi työstämään itsellensä linolevylle grafiikkateoksen/leiman, joka edustaa omaa kulttuurista identiteettiä ja voimavaraa.

Yksi Tyttöjen Talon huoneista varattiin keskustelulle rasismista. Huoneessa pohdittiin sitä, kuinka rasismia kohdannut jää usein yksin tilanteessa ja kuinka se, jonka kuuluisi kantaa vastuu teostaan ei usein tiedosta toimintansa seurauksia. Tästä syystä omien etuoikeuksien pohtiminen on yksi keskeisistä teoista rasismin vastaisessa toiminnassa. Omien sokeiden pisteiden tarkastelu voi tehdä näkyväksi tilanteet, joissa joko vahvistamme olemassa olevia rasistisia rakenteita tai vaihtoehtoisesta puramme niitä aktiivisesti ja tietoisesti.

Ilta oli onnistunut! Kävijöitä tuli yhteensä hieman yli 20, joista osa oli ensimmäistä kertaa Tyttöjen Talolla. Leimojen tekemisen lomassa syntyi keskustelua omista kulttuureista, alkuperästä ja identiteetistä. Osallistujien välisissä keskusteluissa kävi ilmi moninainen kirjo näkökulmista, joilla omaa henkilökohtaista kulttuuriaan määrittää. Osa pohti kulttuurista identiteettiään suhteessa kotimaahan, osalle oma kulttuuri rakentuu perheen tapojen ja tottumusten ympärille, osa taas tarkasteli identiteettiään mm. osana uskontoa, sukupuolta, itselle tärkeitä asioita ja paikkoja, seksuaalisuutta tai poliittista näkemystä. Talolla vallitsi hyvä ja toisia kunnioittava ilmapiiri, jossa saattoi kuulla iloista puheensorinaa usealla eri kielellä. Jokainen antoi tilaa toisille määritellä itseään ja omaa kulttuuriaan. Illan aikana oli paljon avointa pohdintaa kulttuureista, identiteeteistä ja antirasismista hyvässä hengessä. Illan aikana tarjolla oli myös herkullisia sambusoja, chai-teetä ja baklavaa.

Ilta kantoi nimeä Juuret ja siivet. Se tulee näkymään Helsingin Tyttöjen Talolla tehtävässä kulttuurisensitiivisessä työssä kevään koko vuoden 2019 aikana. Rasisminvastaisen päivän yhteisöilta käynnistää Juuret ja siivet-teeman, jonne jokainen on tervetullut. Lisätietoja toiminnasta saat Helsingin Tyttöjen Talon ohjaajilta tai nettisivuilta www.tyttojentalo.fi. 

Helsingin Tyttöjen Talon kulttuurisensitiivistä toimintaan on tänä vuonna saatu tukea Wilhelminahemmet-Wilhelminakoti säätiöltä.