Kunniaan liittyvään väkivallan ennaltaehkäisyyn ja väkivaltatyöhön on olemassa keinoja ja osaamista

Kunniaan liittyvään väkivallan ennaltaehkäisyyn ja väkivaltatyöhön on olemassa keinoja ja osaamista


Suomessa on työskennelty kunniaan liittyvän väkivallan parissa jo yli kymmenen vuotta. Tietoisuuden lisäämiseen sekä kunniaan liittyvän väkivallan uhrien ja tekijöiden tukemiseen on kehitetty vuosien mittaan hyviä menetelmiä. 

Kuten Johanna Latvala Ihmisoikeusliitosta toteaa (HS 2.9.2019) Ruotsin Origon kaltaista resurssikeskusta meillä ei vielä ole. Tällä hetkellä kunniaan liittyvä väkivaltatyö on keskittynyt kolmannelle sektorille järjestöjen hoidettavaksi. Olisi tärkeää, että kunnat ja valtio kantaisivat vastuuta kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisystä ja auttamistyöstä, kuten pohjoismaiset naapurimme tekevät. On kuitenkin hyvä kriittisesti pohtia  millä tavalla kunniaan liittyvään väkivaltaan puututaan Suomessa. Toiminnan kehittämisessä olisi ensiarvoisen tärkeää kuulla ja ottaa huomioon juuri niiden ihmisten mielipiteet, jotka tuntevat kunniakäsitykset tai ovat kohdanneet kunniaan liittyvää väkivaltaa. 

Loisto setlementin kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn yksikössä, Sopu-työssä, on viime vuosina tehty huomattavasti aikaisempaa enemmän yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten, lastensuojelun, sosiaalityön sekä poliisin kanssa. Yhteistyö on mahdollistanut asiakkaan kokonaisvaltaisen tukemisen. Myös pakkoavioliittoja on voitu estää ja saatu avioeroja ei toivottujen liittojen purkamiseksi. Juuri moniammatillisella yhteistyöllä voimme vaikuttaa kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Keinoja tähän voisi olla työn valtakunnalliseen poikkisektoraaliseen yhteiskehittämiseen panostaminen. Lakimuutoksilla voidaan ehkä vaikuttaa tietoisuuden lisääntymiseen, mutta kunniaan liittyvää väkivaltaa kohtaavat ihmiset elävät usein todellisuudessa, johon muutokset laissa eivät välttämättä tuo käytännön helpotusta. Ihmisten auttaminen edellyttää rohkeutta kuulla ja kohdata ihminen hänen ainutlaatuisen ja yksilöllisen tilanteensa kanssa sekä yhteistyötä parhaan mahdollisen ratkaisun löytymiseen.

Henna Kolehmainen
Yksikön johtaja 
Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvä työ (Sopu-työ & Bahar-hanke)
Manager of the Honour-related violence work