Loisto setlementin Sopu-työ laajenee Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvän työn yksiköksi

Tiedote 5.3.2019
Loisto setlementti ry
Julkaisuvapaa heti

 

Kunniakäsitykset ohjaavat yhteisöllisissä kulttuureissa näkemyksiä siitä, millä tavalla tulisi olla ja elää. Nämä käsitykset ovat parhaimmillaan voimavara ja turva elämässä, mutta joskus käsitykset saattavat kääntyä rajoittamiseksi, painostamiseksi ja väkivallaksi. Loisto setlementin Sopu-työ on tehnyt jo seitsemän vuoden ajan työtä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi & nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi kunniaan liittyvissä konflikti- tai väkivaltatilanteissa. Työ kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan parissa laajenee

SOPU-työn rinnalla toimii nyt BAHAR-hanke, joka tukee kunniaan liittyvän kaltoinkohtelun ja väkivallan vuoksi yhteisöstään irtaantuvia tai irtautuneita nuoria ja nuoria aikuisia. BAHAR-hanke auttaa nivelvaiheessa nuorta irtautumaan perheestään ja yhteisöstään turvallisesti sekä tukee nuorta itsenäistymään ja kiinnittymään yhteiskuntaan uudessa muuttuneessa elämäntilanteessaan. Hanke on osa STEA:n Arvokas-ohjelmaa.

Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvässä yksikössä tehdään työtä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi mm. vanhempainryhmissä, ammattilaisia ja eri yhteisöjä kouluttamalla sekä aktiivisella vaikuttamistyöllä. Perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhain ristiriitojen ilmetessä, jotta tilanne ei eskaloituisi väkivallaksi. Kriisi- ja konfliktitilanteessa turvataan ensisijaisesti väkivallan kohteen tilanne ja pyritään rauhallisesti selvittämään, millä tavoin tilannetta lähdetään ratkaisemaan konfliktin eri osapuolten kanssa. Sopussa työskennellään tilanteen mukaan myös väkivallan tekijöiden kanssa. Kriisi- ja konfliktivaiheessa tehdään tarvittaessa tiivistä yhteistyötä esimerkiksi poliisin ja turvakotien kanssa.

SOPU ja BAHAR muodostavat yhdessä Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn yksikön, jonka kautta voidaan monin eri keinoin vaikuttaa kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä tukea ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, johon kunniaan liittyvät konfliktit ja väkivalta vaikuttavat. Yksikössä tehtävän työn punaisena lankana läpi työmuotojen kulkee perheen merkitys, tietoisuus arvoista ja käsityksistä, jotka vaikuttavat omaan ja läheisten elämään, tarve kokea itsensä hyväksytyksi ja osaksi yhteisöä, oikeus omaan itseen ja elämänvalintoihin sekä toivo ja mahdollisuus luoda itse oma tarinansa.

YHTEYTTÄ KANNATTAA OTTAA MAHDOLLSIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA
Yhteydenottoa miettiessä ei kannata odottaa, että väkivaltaa on jo tapahtunut. Asiakkaat sekä ammattilaiset voivat olla yhteydessä kunniaan liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi sähköpostitse sopu@loistosetlementti.fi tai ottamalla suoraan yhteyttä työntekijään. Työntekijöiden yhteystiedot ja asiointikielet ovat näkyvissä verkkosivuilla osoitteessa www.soputila.fi, chat palvelee tiistaisin klo 16-18. Meidät löytää myös Facebookista: www.facebook.com/SopuBahar/

Lisätietoja Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvästä työstä antaa:
Henna Kolehmainen
henna.kolehmainen@loistosetlementti.fi
+358 400 273 046

Loisto setlementti ry:n on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään. #kohtaaminenmuuttaamaailmaa