Miksi puput ovat tärkeitä?

Tiesitkö, että pupuissa eli kaneissa on valtavasti erilaisia lajeja sekä värimuunnoksia? On olemassa pieniä kääpiökaneja ja jopa yli 10-kiloisia jättikaneja. Kanit ovat yleisesti ottaen melko ujoja ja arkoja. Ne oppivat kyllä luottamaan ihmiseen säännöllisen ja hyvän totuttamisen avulla, mutta on hyvä antaa kanille rauhallisempi kolo tai nurkkaus häkissä, jonne se pääsee piiloon. Kanit ovat laumaeläimiä ja ne tarvitsevat paljon hoitoa sekä huomiota. Niiden kanssa tulisi siis viettää paljon aikaa. On olemassa jopa yli 60 erilaista lemmikkikanilajia.

Me täällä Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talojen seksuaaliväkivaltatyössä olemme erityisen kiinnostuneita kaneista eli pupuista, sillä pupuvideoiden ja pupuvalokuvien katselu on tärkeä osa työhyvinvointiamme. Kaikki kaunis, elävä ja herkkä on vastavoimaa pahalle ja ahdistavalle, jota ei työssämme voi välttää.  ”Kaninkorvilla ” kuuntelemme myös seksuaaliväkivaltaa kokeneita tyttöjä ja nuoria naisia. Herkkäkorvaista kuuntelemista tarvitaan, jotta asiakas tulisi kohdatuksi ja pienikin arka kuiskaus kuulluksi.

Työntekijöiden toimiminen asiakkaiden tunteiden säiliönä, pelon ja vihan tunteiden vastaanottaminen, sekä niiden nimeäminen yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan kädestä kiinni pitäminen oikeudenkäynnissä, väkivaltakokemuksen kuunteleminen ja raiskauksien mielikuvien päätyminen työntekijän omaan mieleen ja verkkokalvoille, sekä tunteina kehoon, ovat työtä raskaimmillaan. Seksuaaliväkivaltatyö vaatii työntekijältä laajaa ammatillista osaamista, itsesäätelykykyä, ymmärrystä, sekä itsemyötätuntoa. Ja sitten niitä kuuluisia rajoja, jotka on kirjattu työaikalakiin, työsuojelullisiin- ja eettisiin säännöksiin, sekä suosituksiin.

Loisto setlementin Tyttöjen Talojen seksuaaliväkivaltatyössä on viisi työntekijää, joilla kaikilla on laaja-alainen työkokemus ja seksuaaliväkivaltatyöhön soveltuva seksologian-, sekä terapia-alan koulutus. Työ edellyttää symbolisesti, että toisessa kädessä työntekijällä on työrukkanen ja toisessa silkkihansikas. Ensikohtaamisessa voi vastapäätä istuvalla asiakkaalla olla akuutti kriisi- ja traumakokemus lähiaikoina tapahtuneen raiskauksen seurauksesta tai jopa useampikin seksuaaliväkivaltakokemus, jolloin työskentely aloitetaan vakauttamisella ja traumaoireiden psykoedukaatiolla. Taustalla voi olla myös useiden vuosien takainen vaiettu seksuaaliväkivaltakokemus, josta asiakas on kantanut vuosia suurta häpeää. Sensitiivisessä kohtaamisessa asiakkaan luottamuksen saavuttaminen vie oman aikansa. Työn merkityksellisyyden kokemus antaa sekä voimia että ottaa imuunsa, jossa myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen ovat aina vaanimassa.

Huolimatta työn vaativuudesta ja haasteellisuudesta olemme varmoja, että työllämme on suuri merkitys ja vaikutus myös yhteiskunnallisella tasolla. Meidän tehtävämme on tuoda seksuaaliväkivallan ja -häirinnän  tekoja näkyväksi ja sanoittaa niitä. Saamme myös työntekijöinä voimaa, kun näemme tyttöjen ja naisten kärsimyksen lievenevän, psyykkisen hyvinvoinnin kohentuvan ja asioiden etenevän myönteiseen suuntaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden elämässä. On upeaa nähdä asiakkaittemme selviytyvän elämässään eteenpäin, vaikka seksuaaliväkivallan käsittely on voinut viedä vuosia ja tuen tarve on välillä ollut suuri.

Marraskuun toisen viikon alkaessa olemme tiiminä vastaanottaneet tänä vuonna jo noin 300 asiakasta. Asiakkaat ohjautuvat meille moniammatillisen ammattilaisverkoston kautta, mutta myös itsenäisesti ja Tyttöjen Talon Pop in – seksuaalineuvontavastaanoton kautta. Loisto setlementissä kohtaavan ja nuorta arjessa kannattelevan työn vaativuus on onneksi huomioitu myös rakenteissa. Viikoittaiset tiimipalaverit, yhteys kollegoihin ja säännöllinen työnohjaus ovat työssä jaksamisen perusta ja työuupumuksen ehkäisyä. Sitten vielä tärkeänä lisäapuna jaksamiseen ovat ne puput! Seksuaaliväkivaltatyön voimaeläin, pitkäkorvainen loikkija, viestii että meillä pitää olla herkkyyttä, mutta myös taitoa pysähtyä asiakkaan kanssa. Pupu opettaa meitä olemaan myötätuntoinen myös itseämme kohtaan ja huolehtimaan hyvien ”porkkanoiden” riittävyydestä. Pupun taipumus paeta vaaroja, herkkyys ja arkuus voivat olla joskus elintärkeitä ominaisuuksia myös asiakkaillemme.

Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talojen seksuaaliväkivaltatyöntekijät
Kristiina Hannila, Anette Malinen, Pia Tuovinen, Nina Skibdahl ja Laura Maatraiva

Tyttöjen Talossa tehdään sukupuolisensitiivistä tyttötyötä. Tyttöjen Talo kuuluu Loisto setlementti ry:hyn, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorisotyön järjestö. Tyttöjen Talo tarjoaa erilaisen vapaa-ajantoiminnan ohella ammatillista tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville tytöille ja nuorille naisille. Yhtenä erityistuen muotona on toiminut yli 10 vuotta seksuaaliväkivaltatyö, jossa tarjotaan ammatillista yksilö- ja ryhmätukea seksuaaliväkivaltaa kokeneille 13-29- vuotiaille tytöille ja nuorille naisille.