Naistenpäivä, joka päivä

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä. On hienoa, että naisilla on oma päivä, jolloin voimme puhua naisten sukupuolensa takia kokemistaan ongelmista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai sukupuolten epätasa-arvosta. Nämä asiat otetaan usein Naistenpäivän lähestyessä esiin, mediat ja some kanavat täyttyvät niillä. 

Naisten kokemat haasteet, naisiin kohdistuva väkivalta tai muu sukupuoleen sidottu epätasa-arvo pitäisi olla ihmisten puheissa vuoden jokaisena päivänä. Voimme olla ylpeitä siitä, että sukupuoltenvälinen tasa-arvo on ainakin lainsäädännön näkökulmasta yksi parhaimpia maailmassa kotimaassamme. Mutta miten se vaikuttaa jokapäiväisessä elämässä naisiin, tyttöihin ja kaikkiin niihin henkilöihin, jotka kokevat itsensä naiseksi?

Amnesty Suomi julkaisi tutkimuksen naisiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyn ongelmista oikeusasteissa ja tutkinnassa. Amnesty Internationalin pääsihteeri kertoi, että oli aina luullut, että Suomessa sukupuolten tasa-arvo toteutuu kaikilla elämän osa-alueilla ja oli järkyttynyt, kun oli huomannut, että näin ei olekaan.

Oikeusministeriö ilmoitti alkuviikosta, että alaikäisille ei enää myönnetä oikeusministeriön lupaa solmia avioliitto. Tähän asti se on ollut mahdollista oikeusministeriön myöntämällä luvalla. Erityislupaa ovat hakeneet uskonnollisiin ryhmiin kuuluvat vanhemmat, joiden tytär on esimerkiksi tullut raskaaksi ja uskonnollisten syiden takia on toivottu, että lapsi syntyisi avioliitossa. Näitä erikoislupia on hakenut usein suomalaiset vanhemmat. Kuitenkin kun alaikäisten avioliitoista puhutaan, katse kääntyy aina maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin. Sama tapahtuu myös silloin kun puhumme uskonnollisesta vakaumuksesta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai seksuaalirikoksista.

Meillä Loisto setlementissä tehdään arvokasta sukupuoli -ja kulttuurisensitiivistä työtä. Sopu-työ ja Bahar-hanke pyrkii auttamaan nuoria ja perheitä kunniaan liittyvän konfliktin tai kunniaan liittyvän väkivallan ilmetessä perheessä tai suvussa. Yhteiskunnalliset liikehdinnät näkyvät myös meidän työssämme. Kohtaamme myös nuoria, jotka ovat sitä mieltä, että seurustelusuhde tai seksisuhde ennen avioliittoa ei tule kysymykseenkään ja jos näin kuitenkin tapahtuu, siitä aiheutuu monille nuorille omantunnontuskia tai muuta ongelmaa. 

Mielestäni olisikin tärkeätä miettiä miten voisimme varmistaa kaikkien ihmisten ihmisoikeudet, seksuaalioikeudet ja itsemääräämisoikeudet. Ettei tapahtuisi niin, että yrittäessämme parantaa nuorten oikeuksia, emme tulisi toisaalla rajoittaneeksi heidän oikeuksiaan. 

Asiantuntijatyötä ja ruohonjuuritason työtä tekevien on helppo kertoa mikä heidän mielestä olisi parasta, mutta tiedämme, että yhteiskunnassa kaikki ei voi toimia niin, että jokainen olisi siihen tyytyväinen. Ongelmat ja haasteet ovat monimuotoisia, moniulotteisia ja koskettavat ihmisiä eri tavalla. Sen takia toivomme, että yksilöitä tja perheitä autettaisiin holistisesti ottamalla ihmisen menneisyys, tulevaisuus, perhe- ja yhteiskuntasuhteet huomioon. Jokaisen naisen elämäntarina on erilainen ja jokainen kokee tapahtumat eri tavalla. Olisi tärkeätä pystyä auttamaan tyttöjä ja naisia juuri heille sopivalla ja heihin kohdennetulla tavalla. Kohtaamalla ihmiset ihmisinä, voimme ehkä saavuttaa sukupuolten tasa-arvon ja tehdä jokaisesta päivästä naisten päivän. Loisto setlementissä sanommekin: Kohtaaminen muuttaa maailmaa!

Johanna Aapakallio

FM, Seksuaaliterapeutti

Vastaava Sopu-työntekijä