Nuoret seksuaaliväkivallan uhrit saavat nyt apua seitsemältä Tyttöjen Talolta ympäri Suomea

Tiedote 12.2.2019
Loisto setlementti ry
Julkaisuvapaa heti

 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on osoittanut rahoitusta seksuaaliväkivaltatyöhön kaikille seitsemälle Tyttöjen Talolle eri puolella Suomea. Oikeusministeriön rahoittamassa Otava-hankkeessa vuosien 2017-2018 aikana vietiin Loisto setlementti ry:n Helsingin Tyttöjen Talossa kehitetty matalan kynnyksen seksuaaliväkivaltatyön malli neljälle Tyttöjen Talolle Espooseen, Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Asiakkaita tavoitettiin nopeasti ja yhteistyöverkostot lähtivät muotoutumaan paikkakuntakohtaisesti tehokkaasti. Hankekauden päättyessä STEA myönsi rahoituksen Helsingin, Espoon, Kuopion, Oulun ja Rovaniemen lisäksi Turun ja Tampereen Tyttöjen Taloille.

Hyvinvointi- ja kouluterveyskyselyt ovat osoittaneet viime vuosina seksuaaliväkivallan kasvaneet luvut ja samanaikaisesti #metoo-ilmiö on madaltanut kynnystä hakea apua. Helsingissä Hämeentiellä toimivan Helsingin Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyön asiakasmäärät kasvoivat 100%:lla vuoden 2018 aikana. Tuolloin Loisto setlementin Helsingin ja Espoon Tyttöjen Taloilla tuettiin yli kahta sataa 13-29-vuotiasta seksuaaliväkivallan uhria, kaikkinensa yli 400 nuorta tuettiin eri paikkakunnilla viimeisen vuoden aikana. Helsingin Tyttöjen Talossa kehitetty seksuaaliväkivaltatyön malli on Istanbulin sopimuksen mukaista. Sopimus velvoittaa valtioita laittamaan väkivallan uhrien monimuotoiset erityisosaamista vaativat palvelut kuntoon.

Yhteistyötä palvelujen turvaamiseksi tarvitaan

Otava-hankkeen kanssa samanaikaisesti aloittanut Seri-keskus tavoittaa akuutin seksuaaliväkivallan kokemuksen jälkeen yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivallan uhreja, joista valtaosa on Tyttöjen Talojen kohderyhmää. Tyttöjen Talo on tarpeellinen erityistukipalvelu ja jatke Seri-palveluille, sillä Tyttöjen Talo on luonteva osa Seri-keskusten hoitopolkua myös THL:n hoitopolkumallissa. Nuorille suunnattu matalankynnyksen palvelu sijoittuu toivottavasti jatkossakin hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen palveluihin sekä järjestöavustuksiin, jotta nuorten erityistarpeet, matala kynnys ja joustavuus säilyy toiminnassa ja tuessa jatkossakin.

Lisätietoja Tyttöjen Talolla tehtävästä seksuaaliväkivaltatyöstä:

Kristiina Hannila, Seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja
Helsingin Tyttöjen Talo
kristiina.hannila@tyttojentalo.fi

Tyttöjen Talo on osa Loisto setlementti ry:n toimintaa. Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään. #kohtaaminenmuuttaamaailmaa

Lisätietoja toiminnastamme:
Pauliina Sneck, järjestökoordinaattori
Loisto setlementti ry
pauliina.sneck@loistosetlementti.fi
www.loistosetlementti.fi