Nuorisotyön viikko: mielenterveys ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus

Sana, joka herättää kuulijasta riippuen hyvin erilaisia mielikuvia, tunteita ja suhtautumistapoja. Joku ehkä huomaa jännittävää lepatusta vatsassaan, ilahtuu ja innostuu sanan kuullessaan. Toinen kuulee tavallisen sanan muiden joukossa. Kolmas ei tiedä, mistä puhutaan. Neljäs ehkä ahdistuu, tuntee pallean tienoolla puristavan, viiltävän tunteen ja koittaa kiireesti suunnata ajatukset johonkin muualle.  Meillä jokaisella on omanlainen suhteemme seksuaalisuuteen. Suhteen laatuun vaikuttaa meidän jokaisen yksilöllinen elämänpolkumme ja kasvuympäristömme: Se miten meitä on pienenä hoidettu, annettiinko meille lahjaksi kokemus siitä, että saamme tarvita ja turvautua muihin. Että kehomme on arvokas ja ainutlaatuinen juuri sellaisenaan.  Saimmeko olla uteliaita itseämme ja muita ihmisiä kohtaan ja oliko meillä hyväksyttyjä roolimalleja, joihin samaistua sukupuolisena ja seksuaalisena olentona. Saimmeko ikätasoista ja asianmukaista tietoa. Jokaisella meistä on omanlaisensa tarina kerrottavanaan, kuinka minusta tuli juuri tällainen.

Nuorisotyön viikon teemana on tänä vuonna mielenterveys. Mielenterveys ja seksuaalisuus linkittyvät saumattomasti toisiinsa. Seksuaalinen hyvinvointi on osa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä. Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmässä seksuaalisuudesta sanotaan hienosti näin: Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaalisuhteet ja lisääntymisen. Maailman seksuaaliterveysjärjestön (WAS) laatimassa seksuaalioikeuksien julistuksessa halutaan nostaa esiin jokaisen ihmisen oikeus seksuaaliseen yksilöllisyyteen, keholliseen koskemattomuuteen, seksuaaliseen liittymiseen, seksuaalisten tunteiden ilmaisuun, tieteeseen perustuvaan ikätasoiseen tietoon, seksuaalikasvatukseen, mielihyvään, tasa-arvoon, yksityisyyteen, vastuullisiin päätöksiin lisääntymistä koskien ja seksuaaliterveyspalveluihin.

Aina ja kaikille seksuaalisuus ei kuitenkaan näyttäydy elämää rikastuttavana voimavarana. Historian saatossa ihmisten seksuaalisuutta on pyritty kontrolloimaan voimakkaasti ja seksuaalisuuteen liittyy nykyäänkin runsaasti erilaisia tabuja, eli asioita, jotka mielletään olevan kiellettyjä ja salattuja. Emme kuitenkaan voi vaikenemalla poistaa seksuaalisuutta ihmisyydestämme ja usein sillä onkin voimaa pyrkiä esiin. Lienee selvää, että aina, kun ihmisen seksuaalisuutta pyritään häivyttämään, häpäisemään tai ulkoisin auktoriteetein kontrolloimaan, seurauksena on jonkinlaisia ongelmia tämän toiminnan kohteena olevalle ihmiselle. Seksuaalioikeuksien toteutumisella taas on yksilön hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Hyvinvointimme ja mielenterveytemme perustaa luodaan ilmapiirissä, missä jokainen ihminen on juuri oikeanlainen sellaisena kuin on. Ilmapiirissä, missä jokainen saa rakastaa ja syttyä toisesta ihmisestä pelkäämättä oman turvallisuutensa tai hyväksytyksi tulemisen puolesta. Ilmapiirissä, missä omasta kehosta ja kehon tuntemuksista on lupa nauttia ja iloita vapaana pelosta tai rangaistuksista. Ilmapiirissä, missä saamme toteutua täydesti omana itsenämme muiden ihmis- ja seksuaalioikeudet huomioiden.

Lempeää ja turvattua Nuorisotyön viikkoa <3

– Jonna

Kirjoittaja Jonna Saxberg työskentelee Loisto setlementin seksuaaliväkivaltatyön ohjaajana Tyttöjen Talolla