HS 25.9.2019 Lukijan mielipide

Nuorten seksuaali­neuvonnalle on kysyntää

Pääkaupunkiseudulla on tuhansia nuoria, jotka kokevat tarvitsevansa enemmän mahdollisuuksia keskustella seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

VUODEN 2019 kouluterveyskyselyn seksuaalista häirintää koskevista tuloksista on uutisoitu laajasti. Nuorten netissä kokema häirintä on lisääntynyt, eikä suuri osa nuorista kerro häirintäkokemuksista kenellekään. Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi on kuitenkin olemassa tehokkaita ratkaisuja, jos vain on yhteistä tahtoa ja resursseja.

Matalan kynnyksen suku-puoli- ja kulttuurisensitiivisellä seksuaaliterveystyöllä voidaan ketterästi tarjota tukea sinne, missä on tarvetta. Pääkaupunkiseudulla olemme tehneet tätä työtä Poikien ja Tyttöjen Taloilla kamppailen epävarmojen rahoitusten kanssa.

Kevään aikana kohtasimme seksuaalikasvatuksissamme 1 584 nuorta. 84 prosenttia nuorista kokee tietävänsä seksuaalikasvatuksen jälkeen paremmin, mikä on sopivaa tai sopimatonta seksuaalisuuteen liittyvissä puheissa ja teoissa.

Kouluterveyskyselyn mukaan myös seksuaalineuvonnalle olisi enemmän kysyntää. Pääkaupunkiseudulla on tuhansia nuoria, jotka kokevat tarvitsevansa enemmän mahdollisuuksia keskustella seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

Ohjeita ja tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista on kyllä tarjolla. Tämän lisäksi tarvitaan luotettavia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita kuuntelemaan nuoria.

Aikuiset kantavat vastuun siitä, mitä kautta nuoret muodostavat ymmärryksensä suostumuksellisesta seksuaalisesta käytöksestä. Tuleeko se pornon ja vertaissuhteissa kerrottujen väritettyjen tarinoiden kautta, sukupuolittuneiden kulttuuristen normien myötä? Osaammeko aikuisina käydä luontevaa ja turvallista tietoon perustuvaa dialogia seksuaalisuuteen liittyen? Tämä vaatii herkkyyttä ja osaamista. Toivomme, että päättäjät ymmärtävät tämän työn merkityksen nuorten hyvinvoinnille ja takaavat työlle riittävän pitkäjänteiset resurssit.

Kalle Laanterä
Heidi Simola
Henrik Heiskanen
Loisto setlementti ry

Pääset lukemaan kirjoituksen Helsingin Sanomien sivuilta (tilaajille): https://www.hs.fi/paivanlehti/25092019/art-2000006249522.html