Otavan seitsemän tähteä – Tyttöjen Talon seksuaaliväki­val­ta­työ saa jatkoa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on 5.12. annetussa avustusehdotuksessaan osoittanut rahoitusta seksuaaliväkivaltatyöhön kaikille seitsemälle Tyttöjen Talolle eri puolella Suomea. Oikeusministeriön rahoittamassa Otava-hankkeessa (2017-2018) vietiin Helsingin Tyttöjen Talossa kehitetty matalan kynnyksen seksuaaliväkivaltatyön malli neljälle Tyttöjen Talolle Espooseen, Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Tavoitteena oli kunnianhimoisesti juurruttaa malli kullekin paikkakunnalle 1,5 vuodessa. Asiakkaita tavoitettiin nopeasti ja yhteistyöverkostot lähtivät muotoutumaan paikkakuntakohtaisesti. Hankekauden päättyessä STEA myönsi rahoituksen kaikkien neljän hankepaikkakunnan lisäksi Turun ja Tampereen Tyttöjen Talolle. Nyt kaikilla seitsemällä Tyttöjen Talolla tuikkii Otavan tähti ja tyttöjen ja naisten kokema seksuaaliväkivalta on saatu näkyväksi.

Vaikka jo vuosien takaiset hyvinvointi- ja kouluterveyskyselyt ovat osoittaneet seksuaaliväkivallan kasvaneet luvut, OTAVA-hanke näytti, kuinka suuri erityistuen tarve työlle on. Samanaikaisesti Me too-kampanja on madaltanut kynnystä hakea apua. On tärkeää monella tasolla, että seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua oikea-aikaisesti. Tällä avuntarjoamisella voidaan lievittää inhimillistä kärsimystä, säästää yhteiskunnalle aiheutuvia merkittäviä kuluja ja poistaa sukupolvelta toiselle siirtyvää pahoinvointia. Olennaista on, että uhrien saama tuki on varmistettu kansallisesti yhdenmukaisesti. Työ on Istanbulin sopimuksen mukaista, joka velvoittaa valtioita laittamaan väkivallan uhrien monimuotoiset erityisosaamista vaativat palvelut kuntoon. Tyttöjen Talojen asiakasmäärät ovat kasvaneet 100%:lla seksuaaliväkivaltatyössä viimeisen vuoden aikana.

Otava-hankkeen kanssa samanaikaisesti aloittanut Seri-keskus tavoittaa akuutin seksuaaliväkivallan kokemuksen jälkeen yli 16 vuotiaita seksuaaliväkivallan uhreja, joista valtaosa on Tyttöjen Talojen kohderyhmää. Yhteistyö ja asiakasohjaus Seri-keskuksen ja Espoon ja Helsingin Tyttöjen Talon välillä toimii hyvin. Kaikille Tyttöjen Talo-paikkakunnille suunnitellaan Seri- keskuksia lähitulevaisuudessa ja on siis odotettavissa, että nuorten seksuaaliväkivallan uhrien palvelut kohentuvat merkittävästi eri puolilla Suomea. Tyttöjen Talo on tarpeellinen erityistukipalvelu ja jatke Seri-palveluille, sillä Tyttöjen Talo on luonteva osa Seri- keskusten hoitopolkua, ja näkyy myös Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen hoitopolkumallissa.

STEA:lta seksuaaliväkivaltatyön rahoittaminen on merkittävä linjaus. Resursseja työhön tarvitaan kuitenkin enemmän kuin yhden työntekijän osuus eri paikkakunnilla. On tarpeellista ja toivottavaa, että kaupungit ja kunnat omalta osaltaan turvaavat seksuaaliväkivaltatyön riittävät resurssit ja jatkuvuutta. Nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelu sijoittuu toivottavasti jatkossa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen määrärahoista tuoteettavaan toimintaan sekä järjestöavustuksiin, jotta nuorten erityistarpeet, matala kynnys ja joustavuus säilyy toiminnassa ja tuessa jatkossakin.

Haluamme kiittää hankekaudesta kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä toimintaa rahoittaneita tahoja. Erityiskiitos kuuluu tietysti seksuaaliväkivaltatyöntekijöille, jotka tekevät työtään arvostaen ja laadukkaasti. Nyt työ saa jatkua.

kirjoittajat Mari Uusitalo-Herttua, sukupuolisensitiivisen tyttötyön työalajohtaja & Kristiina Hannila, seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja

Lisätietoja Tyttöjen Talolla tehtävästä seksuaaliväkivaltatyöstä:
Kristiina Hannila, Seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja
kristiina.hannila@tyttojentalo.fi
Mari Uusitalo-Herttua, sukupuolisensitiivisen tyttötyön työalajohtaja
mari.uusitalo-herttua@tyttojentalo.fi