Pidot ja valojen sammuttaminen viimeisenä

Pidot ja valojen sammuttaminen viimeisenä

Valtakunnallisen sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinointi

Yhdessä oleminen ja tekeminen sekä yhteyden kokeminen ovat historiallisesti, tänään ja tulevaisuudesta käsin ajatellen keskeisiä ihmisyyden kukoistuksen ratkaisevia tekijöitä. Yhteisöt, jotka ovat enemmän kuin yksilöiden summa, ovat ajan ylitse saaneet lukuisia muotoja aina tulen ääreltä valtioiden syntyyn. Yksi hyvin erityinen yhteenliittymisen ja yhdessä toteutumisen muoto ovat Pidot. Pidoissa on kyse arjen ylittävästä hetkestä, usein jonkin tietyn asian kunniaksi. Erityisen pidoista tekevät niissä oleva mahdollisuus yltää rakkaudellisuuden ja luomisvoimaisuuden suhteen yhdessä uudelle tasolle.   

Onnistuneet Pidoteivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Hyvien pitojen salaisuus on huolellisessa valmistelussa, herkässä ymmärryksessä vieraiden tarpeista ja luovasti toteutetuista koreografioista sumuverhojen takana. Yksityiskohtien ja nyanssien huolellista ja lempeää käsittelyä unohtamatta. Täydellistä lautasen etäisyyttä pöydän reunasta tärkeämpää on kuitenkin se, miksi pitoja järjestetään? Pitojen olemassaolon tarkoitus lienee kehystääja valjastaa yhteisössä elävä mahdollisuus yltää arjen ylitse eli saavuttaa yhdessä jotain sellaista, joka muutoin voisi olla mahdotonta. Yhdessä voi todella olla enemmän. Hyvät pidot ovat parhaimmillaan henkisesti ja fyysisesti kaunis tila, jossa jokainen kokee olevansa odotettu ja tärkeä. Lopulta ei ole kyse pidoista itsessään vaan siitä, mitä ne synnyttävät kunniavieraiden kokoontumisesta kehkeytyvien mahdollisuuksien suhteen. Kun pöytä on katettu, on annettava taialle mahdollisuus. Yhteisen hetken päätyttyä huolehditaan siitä, että jokainen pääsee turvallisesti takaisin kotiin, tunnustellaan hetki laskeutuvaa hiljaisuutta, hymähdetään hyvälle ja sammutetaan valot viimeisenä.  

Tästä sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinoinnissa on kyse; luoda asiantunteville ja osaaville sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijoille mahdollisuuksia olla yhdessä jotain enemmän. On kyse sitten uutiskirjeestä, skypekokouksesta, koulutuksesta, seminaarista, menetelmien kehittämisestä tai suuremmasta projektista. Koordinointi on pöydän kattamista, jotta hyvä voi syntyä. 

Olen valtavan ylpeä kunniavieraistani, äärettömän kiitollinen roolistani sumuverhoissa ja syvästi nöyrä mutta ennakkoluulottoman rohkea yhteisen haasteemme edessä; lahjomattomasta toiminnasta sellaisen yhteiskunnan rakentumiseksi, jossa jokainen voi toteutua täydesti ja jossa vastoinkäymistenkin koettaessa voi nousta vahvana yhdessä – sukupuolesta tai muista ihmisyyden piirteistä riippumatta. 

Tatu Tossavainen
Valtakunnallisen sukupuolisensitiivisen työn koordinaattori

Teksti on julkaistu aiemmin Loisto setlementin vuosikertomuksessa 2018. Pääset lukemaan vuosikertomuksen tästä linkistä!