SaTu – Yhteisöllistä tukiasumista Espoon Saunalahdessa

Saunalahden tukiasuntoyhteisö eli Satu on 13 paikkainen tukiasuntopalvelu Espoon Saunalahdessa, jossa 16-20-vuotiaat, itsenäistä elämää aloittavat nuoret saavat ammatillista tukea asumiseen, asiointiin ja elämän hallintaan. Nuoret tekevät oman vuokrasopimuksen vuokranantajan, Setlementtiasuntojen kanssa ja asuvat omissa asunnoissaan, jotka ovat hajasijoitettu kahteen kerrostaloon. Ohjaajat työskentelevät samassa osoitteessa, avarassa kolmiossa, joka toimii Satun toimistona ja yhteisötilana.

Jokaisella nuorella on oma vastuuohjaaja, jonka kanssa keskustellaan nuoren elämään liittyvistä asioista, kartoitetaan tarpeellisia palveluita ja tehdään tukihakemuksia. Ohjaajat ja nuori ovat myös tiiviissä yhteistyössä nuoren vastuusosiaalityöntekijän ja mahdollisen muun verkoston kanssa. Satussa järjestetään viikoittain ryhmäiltoja, joita nuoret itse suunnittelevat ja ohjaajat toteuttavat yhdessä nuorten kanssa. Tytöille ja pojille on omat ryhmät ja kerran kuussa järjestetään myös yhteisryhmä. Ryhmissä vietetään synttäreitä ja muita juhlia, tehdään ruokaa ja syödään yhdessä, käydään leffassa, pelataan korttia tai tehdään jotain muuta mukavaa yhdessä. Vuosittain tehdään myös retkiä ja reissuja, jotka ovat vapaaehtoisia. Satussa nuorta tuetaan ja kannustetaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa toimimiseen sekä oma-aloitteisuuteen. Erityisen tuen tarpeen vähentyessä nuorta tuetaan jatkoasunnon hankkimisessa ja Satun ovet ovat aina avoinna myös poismuuttaneille nuorille.

Tällä viikolla Satuun muuttaa uusi nuori. Hänen, kuten muidenkin Satuun muuttavien nuorten kanssa yhteistyö on kuitenkin aloitettu jo hyvän aikaa ennen muuttoa. Kun sosiaalityöntekijä on suositellut nuoren muuttoa Satuun, sovitaan tutustumiskäynti, jonka tarkoituksena on kertoa nuorelle Satun toiminnasta siten, että tutustumisen jälkeen hän voi rauhassa miettiä haluaako sitoutua yhteisölliseen tukiasumiseen Satussa. Sen jälkeen järjestetään alkuhaastattelu, missä on tärkeä kuulla nuoren itsensä kertomana minkälaista tukea hän tarvitsee ja haluaa. Alkuhaastattelun jälkeen hoidetaan juoksevia asioita, kuten tukihakemuksia ja muuttojärjestelyjä. Nuoren muuttaessa Satuun, hän käy läpi merkittävää elämänmuutosta, itsenäistymistä. Se voi olla kenelle tahansa nuorelle uusi ja jännittävä muutos ja tähän muutokseen valmistaudutaan askel kerrallaan siten, ettei nuori jää missään vaiheessa yksin. Seuraamme tämän viikon Satun toimintaa ja uuden nuoren asettumista taloksi Loiston Instagramissa, tervetuloa mukaan!

(kuva: Kaisa Tervo)