Seksuaalikasvatus on vaikuttavaa ja ennalta ehkäisevää tasa-arvotyötä

Julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 9.10.2018

Seksuaalikasvatus on vaikuttavaa ja ennalta ehkäisevää tasa-arvotyötä

Puutteellinen seksuaalikasvatus näkyy kiusaamis- ja häirintäkokemuksina niin yksityisissä kuin julkisissakin tiloissa – verkkoympäristöjä unohtamatta.

Koulumaailmassa tapahtuva seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Ilmiötä ei tiedosteta tai tunnisteta, eikä siihen kyetä puuttumaan riittävästi.

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskyselyn mukaan joka kolmas ammattiin opiskeleva nuori on kokenut seksuaalista häirintää. Kaikkein pahimmillaan nuorten kokemuksia vähätellään. Tarve seksuaali­kasvatusosaamisen päivitykselle on ilmeinen.

Puutteellinen seksuaalikasvatus näkyy kiusaamis- ja häirintäkokemuksina niin yksityisissä kuin julkisissakin tiloissa – verkkoympäristöjä unohtamatta. Laadukkaan seksuaalikasvatuksen toteutuminen kouluissa on paljon kiinni yksittäisen kasvattajan taidoista ja kiinnostuksesta.

Jokaisen kasvattajan tehtävänä kuitenkin on edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia konkreettisesti omassa arjessaan ja omalla toiminnallaan. He tarvitsevat lisää tukea, rohkaisua ja osaamista, jotta eivät kokisi asiassa voimattomuutta.

Sukupuolisensitiivinen sek­suaalikasvatus, jossa keskitytään ihmisyyden ja moni­muotoisuuden teemoihin, on vaikuttavaa, ennalta ehkäisevää ja tasa-arvoa edistävää toimintaa. Onnistuakseen se vaatii riittävää ammatillista osaamista. Kasvattajan tietoisuus omasta suhteestaan seksuaalisuuteen, turvallisen tilan luominen, sensitiivisyys ja aiheiden käsittely nuorten maailmasta käsin ovat laadukkaan seksuaalikasvatuksen keskeisiä edellytyksiä.

Helsingin ja Espoon Tyttöjen talot sekä Poikien talo ovat vuosia tehneet seksuaaliterveys­työtä nuorten ja ammattilaisten parissa. Nuoret kohdataan pienissä ryhmissä niin, että asioista voi kysyä ja puhua turvallisesti sekä käsitellä vaikeimpiakin aiheita luontevasti ja rauhassa. Yhteistyö järjestösektorin ja kunnan toimijoiden kesken on erittäin tärkeää, jotta voimme kantaa yhdessä vastuuta kasvavista nuoristamme.

Jokaisella vanhemmalla tulisi olla turvallinen olo lähettäessään lapsensa kouluun. Jokaisen lapsen tulisi olla koulussa turvassa.

Näin ei vielä ole. Tarvitaan entistä vahvempaa yhteistyötä nuorten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Mari Uusitalo-Herttua
sukupuolisensitiivisen tyttötyön työalajohtaja
Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talot

Kristiina Hannila
vastaava seksuaali­väkivaltatyöntekijä
Helsingin Tyttöjen Talo