Valtakunnallinen koordinointi

Valtakunnallinen koordinointi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on rahoittanut valtakunnallista sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinointia osana Loisto setlementti ry:n yleisavustusta vuodesta 2017 alkaen. Koordinointia toteutetaan 75-prosenttisen työntekijäresurssin turvin.

 

Tarkoitus

Koordinoinnin tarkoituksena on mahdollistaa sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistää sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön osaamisen vahvistumista muissa ihmisten hyvinvointia edistävissä yhteisöissä.

 

Tavoitteet

Päätavoite
Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön laatu paranee ja sen vaikuttavuus tulee näkyvämmäksi ja sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön osaaminen vahvistuu valtakunnallisesti.

Miten päätavoite pyritään saavuttamaan?
Osatavoite 1. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijat tekevät laadukasta yhteistyötä
Osatavoite 2. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijoiden osaaminen vahvistuu
Osatavoite 3. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön arviointi ja tulosten ja vaikutusten kuvaaminen paranee
Osatavoite 4. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijoilla on hyvät edellytykset asiantuntijatoiminnan toteuttamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa

 

Kohderyhmä

Koordinoinnin ensisijainen kohderyhmä on sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön yhteisöön kuuluvat toimijat. Tällä hetkellä yhteisöön kuulu yhteensä 13 järjestöä ja noin 120 ammattilaista ympäri Suomen. Toissijaisena kohderyhmänä ovat sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön osaamisen kehittämisestä omassa toiminnassaan kiinnostuneet toimijat. Välillisenä kohderyhmänä on nuoret.

 

Koordinointi käytännössä

Koordinoinnin toiminta määrittyy olemassa olevien resurssien lisäksi sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijoiden aidoista yhteistyö- ja kehittämistarpeista käsin. Koordinoinnin toimintaa määrittää osin myös ajankohtaiset yhteiskunnalliset tarpeet.

Keskeisiä toimintamuotoja

 • Viestintä
 • Yhteisön uutiskirje ja esihenkilökirje
 • Yhteisön Slack-tilan ylläpito
 • Sukupuolisensitiivisyyden puolesta Facebook-sivujen ja Youtube -kanavan ylläpito
 • Sukupuolisensiivisyys.fi -sivuston ylläpito
 • Yhteisön jäsenten keskinäistä yhteistyötä mahdollistavien tilaisuuksien ja tapahtumien tuottaminen livenä ja verkossa
 • Sukupuolisensitiivisyysseminaarit kerran vuodessa
 • Esihenkilöfoorumit 2-3 kertaa vuodessa
 • Työmuotokohtaiset ammattilaisten kohtaamiset tarveperustaisesti
 • Työn toteuttamista ja kehittämistä tukevien välineiden kehittäminen
 • Kehittämisprojektien valmistelu ja koordinointi
 • Toimijakohtainen koulutus, konsultaatio ja kehittämistilaisuuksien fasilitointi
 • Asiantuntijatoiminnan toteuttamisen tukeminen
 • Yhteisön yhteisten tavoitteiden edistäminen erilaisissa asiantuntijafoorumeissa (valtakunnalliset ja paikalliset seminaarit ja muut tilaisuudet, työryhmät, hankkeiden ohjausryhmät)
 • Kansainvälisen yhteistyön edistäminen
 • Haaveilu ja unelmointi

 

Asiantuntijapalvelut muille yhteisöille

Koordinoinnista on mahdollista tiedustella koulutuksia, konsultaatioita, artikkeleita, blogikirjoituksia tai osallistumismahdollisuutta tiettyyn tilaisuuteen. Ensisijaisesti koordinoinnissa autetaan löytämään tarkoitukseen sopiva sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimija. Toissijaisesti koordinaattori voi resurssien puitteissa vastata pyyntöön suoraan itse.

 

Tatu Tossavainen
Sukupuolisensitiivisen
sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori
tatu.tossavainen@loistosetlementti.fi
050-3517250