Kunniaan liittyvän väkivallan terminologia on julkaistu

Sanoilla ja ilmaisuilla on valtaa Sanoilla on valtaa, ja sanat luovat todellisuutta ympärillämme. Sanoilla voidaan rakentaa tai polttaa siltoja. Sanat ja ilmaisut luovat myös mielikuvia, tekevät abstraktit asiat näkyviksi ja muokkaavat mielipiteitä. Sen takia ei ole samantekevää, minkälaisia sanoja, ilmaisuja ja termejä käytämme ympärillämme olevista asioista tai tapahtumista – puhumattakaan ihmisistä. Yhteiskunta muuttuu ja moninaistuu. […]