Kuvassa neljä erinäköistä iloista tyttöä

Tyttöjen päivä: Toivo ja rohkeus osana merkityksellistä tulevaisuutta!

Kansainvälistä tyttöjen päivää juhlitaan jälleen tuttuun tapaan lokakuun alussa, 11.10.2022. Tyttöjen päivänä muistamme ja juhlistamme kaikkia maailman tyttöjä, sukupuolen moninaisuuden huomioiden.

Juhlapäivä saapuu tänä vuonna hetkellä, jota värittävät erilaiset globaalilla tasolla epävarmuutta tuovat tekijät, kuten pitkittynyt pandemia ja muutokset maailman politiikan näyttämöllä. Epävarmuutta tuovat tekijät näyttäytyvät eri tavoin myös tyttöjen arjessa ympäri maailman ja ne saattavat vaikuttaa merkittävästi jokaisen yksilöllisiin tulevaisuuden suunnitelmiin ja toiveisiin. Elämän haastavissa tilanteissa toivon, toiveikkuuden ja rohkeuden merkitys turvallisen arjen ja merkityksellisen tulevaisuuden rakentamisessa korostuvat. Tämän vuoksi valitsimmekin Loisto Setlementin Helsingin Tyttöjen Talolla tänä vuonna juhlapäivän teemaksi rohkeuden, toivon ja toiveikkuuden tulevaisuuden suhteen.

Toivo

Toivo on jokaisesta ihmisestä löytyvä ominaisuus, jota voidaan luonnehtia tulevaisuuteen suuntaavana voimavarana. Toivon avulla voimme luontevasti suunnata omaa elämäämme kohti merkityksellisiä asioita, toimintaa ja tapahtumia. Itselle merkityksellisten asioiden toteuttaminen puolestaan auttaa meitä toimimaan omien arvojemme mukaisesti omassa arjessamme ja elämässämme. Toivo auttaa meitä myös jaksamaan kuormittavia tilanteita, koska se auttaa suuntaamaan ajatuksia kohti tulevaa. Näin ollen voidaankin ajatella, että toivo on saman aikaisesti hyvin henkilökohtainen asia, joka heijastaa meille itsellemme merkityksellisiä arvoja ja asenteita, mutta myös hyvin universaali tunne, joka yhdistää kaikkia ihmisiä.

Toivolla on monta tapaa näyttäytyä arjessa ja jokainen voi voimistaa toivoa pienestä kipinästä suuremmaksi liekiksi erilaisin, itselle sopivin keinoin. Itsemyötätunnon lisääminen arkeen, läheisten ihmisten tuki, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemukset, ja monet pienet arkiset valinnat oman hyvinvoinnin tukemiseksi voivat tukea toivon kasvamista arkiseksi voimavaraksi.  Toivo ja luottamus parempaan tulevaan ovat vahvoja työkaluja muuttuvan arjen keskellä. Toivon avulla voimmekin pyrkiä tekemään meille merkityksellisiä tulevaisuuden suunnitelmia, niin lähi- kuin kaukaisempaankin tulevaan. Kun sitten lähdemme toteuttamaan suunnitelmiamme, tarvitsemme mukaamme aina myös rohkeutta.

tyttö kädet sylissään

Rohkeus

Rohkeutta on monenlaista ja toisinaan sitä tarvitaan vain ripaus, joskus taas roppakaupalla. Vaatii rohkeutta puhua oma totuutensa, kulkea omaa polkua, puuttua epäkohtiin, muuttaa suuntaa, muuttaa mieltään, vaalia omia näkemyksiään, seistä yksin ja yhdessä tuntemattoman tulevaisuuden edessä ja päättää, mihin seuraavaksi suunnistaa. Yhtä lailla vaatii rohkeutta myös olla epävarma, pyytää apua tai tukea toisilta ja kohdata omat vaikeatkin tunteet, tai epäonnistumisen kokemukset. Rohkeutta ei voikaan syntyä ilman epävarmuutta, samoin kuin toivoa ei voi kultivoida täydellisyydestä käsin. Rohkeiden valintojen tekeminen omassa elämässä voi tuoda toivoa ja uudenlaista merkityksellisyyden tunnetta arkeen ja elämään. Meidän rohkeat valintamme saattavat myös rohkaista muita, meitä ympäröiviä ihmisiä toteuttamaan rohkeampia valintoja omassa elämässään. Näin voimme olla yksin ja yhdessä rohkeuden ja toivon majakoita toisillemme.

Toivo ja rohkeus ovat olennainen osa Kansainvälistä tyttöjen päivää, jonka tarkoitus on muun muassa edistää tyttöjen oikeuksia ja tukea tyttöjen kouluttautumismahdollisuuksia ympäri maailman. Yhdenvertaisten oikeuksien ja kouluttautumismahdollisuuksien toteutuminen arjessa ovatkin olennainen osa merkityksellisen tulevaisuuden rakentamista. Toivo ja rohkeus ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan myös olennainen osa tyttöyttä ja tyttöjen elämää ympäri maailman. Siispä toivotamme kaikille rohkeuden ja toivon täyteistä Tyttöjen päivää!

Tekstin on kirjoittanut Tyttöjen Talon opiskelija Jenni Haiko