Siirry sisältöön

Avoin työpaikka: Ohjaaja Helsingin Tyttöjen Talolle

Loisto Setlementti/ Helsingin Tyttöjen Talo hakee ohjaajaa sosiaaliseen nuorisotyöhön

Loisto setlementti on setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään.

Helsingin Tyttöjen Talo on matalan kynnyksen tukimuoto, joka tukee 10-28-vuotiaita tyttöjä ja naisia sukupuolen moninaisuus huomioiden. Työmuotoinamme on avoin yhteisötoiminta, ryhmätoiminta ja yksilötuen keinot. Helsingin Tyttöjen Talon toimintaan kuuluu myös seksuaalikasvatus- ja neuvonta sekä seksuaaliväkivaltatyö.

Helsingin Tyttöjen Taloon haetaan nyt ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2023 saakka osana Sosiaali- ja terveysministeriön Paikka auki -avustusohjelmaa.

Paikka auki -avustusohjelma:

Paikka auki on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma. Sen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Työpaikat on tarkoitettu nuorille ja osatyökykyisille. Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea ainoastaan alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat, sekä osatyökykyiset (ilman ikärajausta). Paikka -auki ohjelman kautta työllistyvä saa työpaikalta nimetyn ohjaajan, joka tukee työllistyjää koko työsuhteen ajan.

Työn kuvaan kuuluu ohjaajan tehtäviä Helsingin Tyttöjen Talolla ja tarvittaessa kouluilla. Työhön sisältyy käytännön asiakastyötä, ohjaamista, suunnittelua ja verkostotyötä. Työhön voi sisältyä myös toimistotyötä, kuten tilastointia ja arkistointia sekä toiminnan ylläpitämistä tukevat työtehtävät kuten kaupassa käynti, siisteydestä huolehtiminen jne.

Työhön soveltuva taustakoulutus voi olla esim. toisen asteen tutkintoa soveltuvalta alalta sosiaali-/ -kasvatus tai hoitoalalta kuten nuoriso-ohjaaja, lähihoitaja, sosionomi, yhteisöpedagogi tai sairaanhoitaja. Arvostamme kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä, menetelmäosaamista, sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä osaamista, sekä kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa tehtävästä työstä. Arvostamme kielitaitoa mm. arabia, kurdi jne.

Edellytämme sitoutumista setlementtiarvoihin. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen, palkkaluokalla G 23. Noudatamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

 

Hakuaika on 9.1.23 saakka.

Hakemukset osoitteeseen loisto@loistosetlementti.fi

Haastattelut toteutetaan 18. ja 19.1.2023

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Maikki Arola, 050-4727964

22.12 klo 13-15 muina aikoina yhteydenotot sähköpostilla maikki.arola@loistosetlementti.fi

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri-, tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.