What is bullying and what can we do to prevent it?

What is bullying and what can we do to prevent it?

Thoughts by boys at Poikien Talo

Experiences of being bullied can have dramatic affects on an individual long after it has ended. Social isolation, low self-esteem, suspicion of new people or of group situations and loneliness can all occur. During Poikien Talo’s Yhteisötoiminta evening we sat together over the course of four evenings to try and get a better understanding of bullying. Not content to simply share stories of bullying experiences our visitors wanted to offer society their thoughts, hopes and suggestions to help improve the communities they have been apart of and currently live in.

We set out to try and answer four questions: What is bullying, What can we do to prevent it, What causes bullying, and What are bullies themselves feeling. These conversations were a process of empowerment as we reclaimed our own experiences and shared expert knowledge of how to build more inclusive and safe communities. It was the hope that our work would not just stay for our own purposes but be shared. Below are our thoughts, suggestions and feelings from the boys that make up Monday night Yhteisötoiminta at Poikien Talo:

What is bullying? Why does it exists?
Mitä kiusaaminen on ja miksi jostain tulee kiusaaja?
What are bullies feeling?
Kiusaaminen herättää monenlaisia tunteita myös itse kiusaajassa
How can we prevent bullying? Take action, intervene the situation. Leave if you are bullied.
Miten voimme ehkäistä kiusaamista – puuttumalla, keskustelemalla

Poikien Talo on Loisto Setlementti ry:n toimintayksikkö, jonka kohderyhmänä ovat 10-28 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet sukupuolen ilmenemisen ja kokemisen moninaisuuden huomioiden. Poikien Talon yhteisötoiminta on yhdessä olemista, jakamista, tekemistä, kokemista, ymmärtämistä ja uskaltamista turvallisessa ympäristössä luotettavien aikuisten ja nuorten kanssa. Yhteisötoiminnassa muun muassa keskustellaan, kokkaillaan, kuunnellaan musiikkia, pelataan lauta- ja konsolipelejä ja taiteillaan. Lisäksi pohdiskellaan, ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä isoja ja pieniä projekteja.