Why John beats Mary?

MVP:n (Mentors in violence prevention) perustaja Jackson Katz totesi vuonna 2012 seuraavasti: ”Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole naisasia, se on miesasia ennen kaikkea”. TEDxFiDiWomen -tapahtumassa puhuessaan, Katz kuvasi vaikuttavalla tavalla, kuinka tilanteessa, jossa John on lyönyt Marya, puhe ja toiminta keskittyy siihen, että Mary on hakattu nainen. Miten Katzin ajattelua tulisi tulkita?

Jos emme kykene katsomaan minkä tahansa ihmisyyden ja ihmisarvon räikeään loukkaamiseen liittyvän ilmiön laajempaa kontekstia, nämä lohduttomat ja loputtoman surulliset tarinat eivät tule koskaan loppumaan. Sen vuoksi on tärkeä kiinnittää huomio siihen, miksi John hakkaa Marya? Koska tiedämme, että sekä naiset että miehet ovat enimmäkseen miesten tekemän väkivallan uhreja, kysymykset siitä Miksi miehet ovat väkivaltaisia? tai tarkemmin: Miksi miehet kasvatetaan väkivaltaiseksi? vievät lähemmäksi vallankumouksellista ratkaisua.

Väkivallan teema on yksi monista. Meidän tulisi käydä enemmän keskustelua siitä, kuinka toisiinsa kytkeytyneitä eri ihmisyyttä loukkaavat ilmiöt ovat. Sen lisäksi meidän tulisi tehdä tämä tavalla, jossa jokainen tuntisi toimijuuttaan vahvistavaa omistajuutta ongelmasta ja ymmärtäisi, kuinka jokainen yksittäinen ilmiö liittyy myös minuun. Sinun asiasi on minun asiani ja meille yhdessä ihmisyyden asia.

Lehtonen, Salonen, Cantell ja Riuttanen hahmottelivat tuoreessa artikkelissaan suhteisuuden pedagogiikan (a pedagogy of interconnectedness) mahdollisuuksia ilmastokysymyksissä. Suhteisuuden pedagogiikan keskeinen ajatus on ymmärrys ilmiöiden, ihmisten ja maailman suhteisuudesta ja keskinäisriippuvuudesta. Ilmastokysymyksessä tämä tarkoittaa esimerkiksi, kuinka paikallisuus on yhteydessä globaaliin ja yhteiskunta luontoon ja toisin päin sekä sitä, mitä näistä keskinäisriippuvuuksista syntyvä kokonaisuus on erityisesti suhteisena kokonaisuutena.

Yksin emme koskaan voi ratkaista näin monimutkaisia ongelmia. Yhdessä meillä on vakavasti otettava mahdollisuus. Uskon, että pystymme parempaan. Aloitettaisiinko tänään?

Tatu Tossavainen
Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori
Loisto Setlementti ry

Lähteet
Jackson Katz – Violence against women – It´s a men´s issue

Anna Lehtonen, Arto Salonen, Hannele Cantell & Laura Riuttanen (2018). A pedagogy of interconnectedness for encountering climate change as a wicked sustainability problem.