nuori poika istuu sohvalla. teksti: hyvää poikien päivää

Ymmärrystä ja tukea nuorille miehillemme

Tänään 16.5. juhlimme poikien päivää, joka on tärkeä kansainvälinen teemapäivä. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota poikien ja nuorten miesten erityistarpeisiin sekä oikeuksiin yhteiskunnassamme. Poikien päivä nostaa esille kriittisiä kysymyksiä, jotka liittyvät heidän hyvinvointiinsa, koulutukseensa, terveyteensä ja oikeuksiinsa, ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä pyrkii purkamaan ahtaita ja haitallisia sukupuolirooleja ja -odotuksia.

Vaikka suurin osa pojista voi kouluterveyskyselyn ja Nuorisobarometrin mukaan hyvin, on yhteiskunnassamme erityisesti poikiin vaikuttavia ilmiöitä, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi syrjäytymisen ja kouluttautumisen haasteet ovat ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä.

Voimme ehkäistä sukupuolittuneita koulutuspolkuja ja uravalintoja lisäämällä tietoisuutta, tarjoamalla kannustavampaa ja avaramielisempää ilmapiiriä, erilaisia roolimalleja sekä sukupuolisensitiivistä kasvatusta ja vanhemmuuden tukea. Koulujärjestelmässä tulisi tunnistaa ja kohdata poikiin kohdistuvat sukupuolittuneet odotukset ja vastata niihin tarjoamalla ennakko-odotuksista vapaita ja kannustavia tukimuotoja kaikille oppilaille. Mentorit ja roolimallit voivat tarjota psykososiaalista tukea nuorten koulutus- ja urapoluilla. Myös mahdollisuus käsitellä omia tunteita turvallisessa ympäristössä on keskeistä. Nämä seikat tukevat tutkitusti kaikkien nuorten hyvinvointia ja koulumenestystä.

Avainasemassa on myös yhteistyö eri toimijoiden välillä. Koulujen, vanhempien, nuorisotyön ja muiden sidosryhmien poikkihallinnollinen yhteistyö on elintärkeää kokonaisvaltaisen tuen ja ratkaisujen löytämiseksi. Poikien päivä tarjoaa meille tilaisuuden ymmärtää paremmin erilaisten nuorten miesten tarpeita ja tukea heidän kasvuaan yhteiskunnan tasavertaisina ja aktiivisina jäseninä.

Kirjoittaja:
Veli-Pekka Kilpala
Työalajohtaja, sukupuolisensitiivinen poikatyö