Siirry sisältöön

Loisto paja

Loisto Paja

 

Loisto Paja on kulttuurituotantoon, tapahtuman järjestämiseen ja itseilmaisuun keskittyvä nuorten työpaja

Pajan aikana toteutetaan pieniä tapahtumia, joissa avautuu mahdollisuus tuottaa myös esityksellisiä ja luovia sisältöjä. Loisto Pajalla tavoitteena on oppia tunnistamaan omia vahvuuksia, rohkaistua innostumaan itselle mielenkiintoisista aiheista, päästä toteuttamaan itseä turvallisessa ryhmässä, ja saada varmuutta ja suuntaa oman elämän jatkopoluille. Paja on tarkoitettu 17-29 -vuotiaille opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville, joita luova työskentely ja tapahtuman tuottamisen taidot innostavat.

Tää on luova ja liikkuva ryhmä, me tehdään paljon erilaisia harjoitteita. On ollu paljon hyötyä siitä, että saa varmuutta itsensä ilmaisemiseen.”

 

Toiminnan ytimessä on ryhmä

Meille tärkeää on turvallinen ja sensitiivinen ryhmä, ja siihen panostetaankin heti alussa paljon. Tapahtuman järjestämiseen tutustuminen lähtee ryhmän luovasta ideointivaiheesta, tutustumisista ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisesta. Tapahtumien sisällöt kumpuavat ryhmästä, pyrkimys on saada nuorten oma ääni kuuluviin ja tuottaa myös esityksellistä sisältöä itse. Itseilmaisun kautta tututustaan erilaisiin luoviin menetelmiin ja harjoitellaan myös sosiaalisia taitoja sekä rohkeutta ilmaista itseä ryhmässä. Pajalle tullessa ei tarvitse olla erityistaitoja tai osata mitään edellä mainituista asioista – kiinnostus näihin sisältöihin ja yhdessä tekemiseen riittää!

”Oon saanu lisää tietoa paikoista jotka mulle vois sopia ja jotka kiinnostaa. Ohjaajan tuki on ollu tosi iso apu, kun yhdessä ollaan katottu.”

 

Pajalla saa pysähtyä pohtimaan omaa tulevaisuutta ja hyvinvointia

Loisto Pajan tarkoituksena on vahvistaa pajalaisten omia vahvuuksia ja itsetuntemusta sekä selkeyttää taivalta kohti mahdollisia tulevaisuuden unelmia. Hyvinvoinnin teemaa toteutamme tekemällä erilaisia hyvinvointia tukevia harjoitteita ryhmän mielenkiinnon kohteita kuunnellen, sekä valmistamalla ruokaa ja tutustumalla erilaisiin liikkumismuotoihin. Uravalmennus suoritetaan pääsääntöisesti yksilövalmennuksessa, mutta siihen liittyviä teemoja käsitellään myös ryhmässä. 

”Usko tulevaisuuteen on paljon parempi, mulla on tulevaisuuden suunnitelmia. Tulee vaihtoehtoja, että mihin suuntaan sitä lähteä. Rohkaisua ja puolipainostavaa mut silleen vaan hyvällä tavalla.”

 

Pajatoimintaa on kolmena päivänä viikossa tiistaista torstaihin klo 9:30-14. Loisto Paja sijaitsee osoitteessa Hämeentie 13 B (Kaikupiha). Pajan tilat sijaitsevat 4. kerroksessa, kulku portaiden kautta. Esteetön kulku hissillä Tyttöjen Talon kautta, osoitteesta Hämeentie 13 A (Kaikupihan puolella).

Jos pohdit olisiko paja sinulle sopivaa toimintaa, niin keskustellaan lähtökohdistasi ja tarpeistasi ja mietitään asiaa yhdessä. Loisto Pajan toimintaan voi osallistua työkokeilun kautta, kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella tai vapaaehtoisuuteen perustuvalla sopimuksella. Ota yhteyttä soittamalla, sähköpostilla tai viestillä Loisto Pajan ohjaajaan Vuokkoon, puh. 050 571 2876,vuokko.tupola@loistosetlementti.fi

 

SEURAAVA PAJAJAKSO 2.2.2021-10.6.2021 (pajalla on kahdeksan paikkaa)

Tunne, että ekaa kertaa on tullut kuulluksi ja nähdyksi.”

Loisto pajan tunnelmia kuvina Instagramissa.

 

AMMATTILAISELLE

 

Loisto setlementti ry:n työpajatoiminta Loisto Paja

Loisto setlementti ry:ssä tehdään setlementtiarvoihin perustuvaa sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä. Me Loistossa olemme läsnä myös näkymättömälle, kuljemme rinnalla, teemme tilaa sensitiivisyydelle ja luomme yhteisöjä, joissa jokainen tulee kohdatuksi. Loisto Pajassa tämä tarkoittaa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, moninaisuuden, yhteisöllisyyden ja yksilön oikeuksien kunnioittamisen arvoihin perustuvaa sensitiivistä toimintaa, jossa painotetaan osallisuutta, matalakynnyksistä kokonaisvaltaista tukea ja luottamusta ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin. 

Loisto Pajan toiminta-ajatus

Heikommassa asemassa ja koulutus- ja työelämän ulkopuolella olevien 17-29 -vuotiaiden nuorten opiskelu- ja työelämän taitojen vahvistamiseksi Loisto paja toteuttaa pääkaupunkiseudulla tapahtuman järjestämiseen painottuvaa työpajatoimintaa yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Pajalaisilla on hyvä olla sen verran toimintakykyä ja oma-aloitteisuutta, että pystyy sitoutumaan toimintaan ja työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen.

Loisto Pajan tavoitteena on, että jokaisella pajalaisella on toimiva suunnitelma pajajakson päättyessä joko koulutuksen, työkokeilun, työpaikan tai muiden vastaavien toimintojen muodossa.

Loisto Pajassa pyritään rohkeasti toimimaan tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta, jossa Loisto Pajan nuori on luonnollinen osa koko Loisto setlementin yhteisöä.                 

 

Haluatko tiedustella paikkoja tai sopia tutustumiskäyntiä Loisto Pajalle?

Ota yhteyttä Loisto Pajan ohjaajaan Vuokkoon, puh. 050 571 2876, vuokko.tupola@loistosetlementti.fi

 

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä tapahtumissamme?

Ota yhteyttä Loisto Pajan ohjaajaan Mariaan, puh. 050 449 3006, maria.karppinen@loistosetlementti.fi