Siirry sisältöön

Loisto paja

Loisto paja

Loisto paja on kulttuurituotantoon ja hyvinvointiin keskittyvä nuorten starttivalmennuspaja. Pajalla harjoitellaan itseilmaisua tutustuen erilaisiin luoviin menetelmiin ja vaalitaan hyvinvointia, oman tulevaisuuden suunnittelua unohtamatta. Pajan aikana nuoret tuottavat tapahtuman ja valmistavat sen sisällöksi jonkinlaisen ”esityksellinen tulostuksen” nuoria kiinnostavista yhteiskunnallisista aiheista.

Loisto pajalla tavoitteenamme on, että nuori oppii tunnistamaan ja tunnustamaan omia vahvuuksiaan, rohkaistuu innostumaan itselle mielenkiintoisista aiheista, saa vahvistusta osallisuuden kokemukselleen aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä sekä varmuutta ja suuntaa oman elämän jatkopoluille.

Pajatoimintaa on kolmena päivänä viikossa tiistaista torstaihin klo 9:30-14. Loisto paja sijaitsee osoitteessa Hämeentie 13 B (Kaikupiha). Pajan tilat sijaitsevat 4. kerroksessa, kulku portaiden kautta. Esteetön kulku hissillä Tyttöjen Talon kautta, osoitteesta Hämeentie 13 A (Kaikupihan puolella).

Paja tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin urapolkuihin ja koulutusmahdollisuuksiin. Loisto pajan tarkoituksena on vahvistaa pajalaisten omia vahvuuksia ja itsetuntemusta sekä selkeyttää taivalta kohti mahdollisia tulevaisuuden unelmia. Pajan toiminnan ytimenä on oman hyvinvoinnin ja arjenhallinnan tukeminen, itseilmaisu ja ryhmässä toimiminen sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen ja jatkopolun löytyminen. Pajan lisäksi valmentajan kanssa sovitaan yksilötapaamisia tarpeen mukaan.

Jos pohdit olisiko paja sinulle sopivaa toimintaa, niin keskustellaan lähtökohdistasi ja tarpeistasi ja mietitään asiaa yhdessä. Ota yhteyttä soittamalla, sähköpostilla, viestillä Loisto pajan ohjaajaan Vuokkoon, puh. 050 571 2876, sähköposti

Loisto pajan tunnelmia kuvina Instagramissa.

AMMATTILAISELLE:

Loisto setlementti ry:n työpajatoiminta Loisto paja
Loisto setlementti ry:ssä tehdään setlementtiarvoihin perustuvaa sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä. Me Loistossa olemme läsnä myös näkymättömälle, kuljemme rinnalla, teemme tilaa sensitiivisyydelle ja luomme yhteisöjä, joissa jokainen tulee kohdatuksi. Loisto Pajassa tämä tarkoittaa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, moninaisuuden, yhteisöllisyyden ja yksilön oikeuksien kunnioittamisen arvoihin perustuvaa sensitiivistä toimintaa, jossa painotetaan osallisuutta, matalakynnyksistä kokonaisvaltaista tukea ja luottamusta ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Toiminta-ajatus
Heikommassa asemassa ja koulutus- ja työelämän ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten opiskelu- ja työelämän taitojen vahvistamiseksi Loisto paja toteuttaa pääkaupunkiseudulla tapahtuman järjestämiseen painottuvaa starttivalmennuksellista työtoimintaa yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

Loisto pajan tavoitteena on, että jokaisella pajalaisella on toimiva suunnitelma pajajakson päättyessä joko koulutuksen, työkokeilun, työpaikan tai muiden vastaavien toimintojen muodossa. Lisäksi tavoittelemme, että pajan suorittaneen nuoren itsetuntemus ja yhteiskuntatietoisuus ovat lisääntyneet sekä yleinen toimintakyky ja hyvinvoinnin kokemus ovat kohentuneet.

Loisto pajassa työskentelee sensitiivisen työotteen omaavia turvallisia aikuisia, jotka ovat läsnä, kulkevat vierellä ja toimivat aktiivisesti nuoren oman verkoston kanssa. Loisto paja tarjoaa nuorelle osallisuutta vahvistavaa tukea pienryhmätyöskentelyn, sekä yksilövalmennuksen keinoin nuoren tutustuessa ja rakentaessa suhteitaan kansalaisyhteiskunnan moninaisiin toimintamuotoihin ja yhteisöihin. Loisto pajassa pyritään rohkeasti toimimaan tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta, jossa Loisto pajan nuori on luonnollinen osa koko Loisto setlementin yhteisöä.

Loisto pajan tukipiste on osoitteessa Hämeentie 13 B (sisäpiha) ja toimintaa on kolmena päivänä viikossa tiistaista torstaihin klo 10-14. Osalliseksi Loisto pajaan pääsee joko työkokeilun kautta, kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella tai vapaaehtoisuuteen perustuvalla sopimuksella.

Ota yhteyttä soittamalla, sähköpostilla, viestillä Loisto ohjaajaan Mariaan, puh. 050 449 3006, maria.karppinen@loistosetlementti.fi