Loisto paja

Loisto paja

Loisto paja on tapahtuman järjestämiseen ja kulttuurituotantoon keskittyvä nuorten työpaja. Loisto paja tutustuu tapahtuman järjestämisen eri osa-alueisiin, hyvinvointiin liittyviin teemoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Loisto pajalla tavoitteenamme on, että nuori oppii tunnistamaan ja tunnustamaan omia vahvuuksiaan, rohkaistuu innostumaan itselle mielenkiintoisista aiheista ja saa varmuutta sekä suuntaa omalle polulleen.

Pajatoimintaa on kolmena päivänä viikossa keskiviikosta perjantaihin klo 10-15. Loisto paja sijaitsee osoitteessa Hämeentie 13 B (Kaikupiha). Pajan tilat sijaitsevat 4. kerroksessa, kulku portaiden kautta. Esteetön kulku hissillä Tyttöjen Talon kautta, osoitteesta Hämeentie 13 A (Kaikupihan puolella).

Hämeentien tukikohdan lisäksi käymme vierailuilla, teemme yhteistyötä Lapinlahden Lähteen kanssa ja järjestämme tapahtumia mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joten liikkumista lähialueella on myös luvassa. Pajan lisäksi valmentajan kanssa sovitaan yksilötapaamisia tarpeen mukaan.

Paja tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin urapolkuihin, koulutusmahdollisuuksiin, vapaaehtoistyön muotoihin ja tapahtumakentän toimijoihin. Pajan toiminta perustuu pajalaisten omiin mielenkiinnon kohteisiin: pajalaiset ideoivat itse millaisia tapahtumia lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä vaikuttavat toiminnan muuhun sisältöön, kuten millaisissa paikoissa vieraillaan.

Loisto pajan tarkoituksena on vahvistaa pajalaisten omia vahvuuksia ja itsetuntemusta sekä selkeyttää taivalta kohti mahdollisia tulevaisuuden unelmia. Pajan toiminnan ytimenä on tapahtumien järjestäminen, oman hyvinvoinnin ja arjenhallinnan tukeminen, ryhmässä toimiminen ja sen harjoittelu sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen ja jatkopolun löytyminen.

Ota yhteyttä soittamalla, sähköpostilla, viestillä tai tule tutustumaan tapahtumiimme.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos pohdit olisiko paja sinulle sopivaa toimintaa, niin keskustellaan lähtökohdistasi ja tarpeistasi ja mietitään asiaa yhdessä.

Loisto pajan tunnelmia kuvina: http://www.instagram.com/loistopaja

AMMATTILAISELLE:

Loisto setlementti ry:n työpajatoiminta Loisto paja
Loisto setlementti ry:ssä tehdään setlementtiarvoihin perustuvaa sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä. Me Loistossa olemme läsnä myös näkymättömälle, kuljemme rinnalla, teemme tilaa sensitiivisyydelle ja luomme yhteisöjä, joissa jokainen tulee kohdatuksi. Loisto Pajassa tämä tarkoittaa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, moninaisuuden, yhteisöllisyyden ja yksilön oikeuksien kunnioittamisen arvoihin perustuvaa sensitiivistä toimintaa, jossa painotetaan osallisuutta, matalakynnyksistä kokonaisvaltaista tukea ja luottamusta ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Toiminta-ajatus
Heikommassa asemassa ja koulutus- ja työelämän ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten opiskelu- ja työelämän taitojen vahvistamiseksi Loisto paja toteuttaa pääkaupunkiseudulla tapahtuman järjestämiseen painottuvaa starttivalmennuksellista työtoimintaa yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

Loisto pajan tavoitteena on, että jokaisella pajalaisella on toimiva suunnitelma pajajakson päättyessä joko koulutuksen, työkokeilun, työpaikan tai muiden vastaavien toimintojen muodossa. Lisäksi tavoittelemme, että pajan suorittaneen nuoren itsetuntemus ja yhteiskuntatietoisuus ovat lisääntyneet sekä yleinen toimintakyky ja hyvinvoinnin kokemus ovat kohentuneet.
Loisto pajassa työskentelee sensitiivisen työotteen omaavia turvallisia aikuisia, jotka ovat läsnä, kulkevat vierellä ja toimivat aktiivisesti nuoren oman verkoston kanssa. Loisto paja tarjoaa nuorelle osallisuutta vahvistavaa tukea pienryhmätyöskentelyn, sekä yksilövalmennuksen keinoin nuoren tutustuessa ja rakentaessa suhteitaan kansalaisyhteiskunnan moninaisiin toimintamuotoihin ja yhteisöihin. Loisto pajassa pyritään rohkeasti toimimaan tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta, jossa Loisto pajan nuori on luonnollinen osa koko Loisto setlementin yhteisöä.

Loisto pajan tukipiste on osoitteessa Hämeentie 13 B (sisäpiha) ja toimintaa on kolmena päivänä viikossa keskiviikosta perjantaihin klo 10-15. Osalliseksi Loisto pajaan pääsee joko työkokeilun kautta tai vapaaehtoisuuteen perustuvalla sopimuksella.

Ota yhteyttä soittamalla, sähköpostilla, viestillä Loisto pajan vastaavaan ohjaajaan Aino Honkaseen 050-4493006, aino.honkanen@loistosetlementti.fi