Seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyö

Seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyö Loisto setlementissä

Seksuaaliterveystyön tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisesti 10–28-vuotiaiden nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Seksuaaliväkivaltatyössä tarjoamme ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja yksilötukea 13–28 ‑vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville nuorille, joille on tehty seksuaaliväkivaltaa. Tuemme ja annamme neuvontaa myös nuorten huoltajille ja läheisille sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Työskentelemme ryhmä- ja yksilömuotoisesti nuoren kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti perustuen luottamukseen sekä nuoren omien rajojen kunnioittamiseen. 

Työssämme huomioidaan nuorten moninaiset kulttuuriset taustat sekä seksuaalisuuteen liittyvät erityiskysymykset. Palvelemme Tyttöjen Taloilla Helsingissä ja Espoossa sekä Poikien Talolla Helsingissä. Seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyö Loisto setlementissä kuuluu kohdennetun työn toimialaan ja sitä rahoittavat Espoon ja Helsingin kaupungit.

Sukupuolen moninaisuus Loisto setlementin seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliterveystyössä.

Esitteet

Tulosta Pop In seksuaalineuvonnan mainos yhteisösi ilmoitustaululle tai nuorelle mukaan annettavaksi tästä!
Opas seksuaaliväkivaltaa kohdanneelle nuorelle tästä tai selkokielisenä tästä!

Loisto setlementin Tyttöjen ja Poikien Talojen
seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyön tiimi lomailee 17.6.- 31.7.2024.

Tänä aikana emme vastaa yhteydenottopyyntöihin. Päivystyspuhelimemme on myös tämän ajan kesätauolla.

Vastaamme sähköposteihin jälleen 1.8.2024 alkaen.

 

Tiimin päivystyspuhelin 050 3211 345 torstaisin klo13.00
-15.00 alkaen 1.8.2024 ja tiimien sähköpostit:

seksuaalivakivaltatyo@loistosetlementti.fi
ja
seksuaaliterveystyo@loistosetlementti.fi  Tyttöjen Talon sekä Poikien Talon yhteinen seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyön puhelinnumero, p. 050 3211 345.

Vastaamme puheluihin torstaisin klo 13–15. Muina aikoina vastaajaan voi jättää viestin tai yhteydenottopyynnön. Tavoitat meidät myös sähköpostitse osoitteista seksuaaliterveystyo@loistosetlementti.fi ja  seksuaalivakivaltatyo@loistosetlementti.fi

Seksuaalineuvonta
10–28 -vuotiaille kaikille sukupuolille Poikien Talossa Helsingissä ja Tyttöjen Taloissa Espoossa ja Helsingissä

Tarjoamme seksuaalineuvontaa pop-in-vastaanotolla ja tarvittaessa ajanvarauksella. Pop-in seksuaalineuvonnan ajankohtaiset aukioloajat löydät Instagram-tililtämme (@tietoatukeatoivoa) ja Tyttöjen Talon kotisivujen kalenterista ja Poikien Talon kotisivujen kalenterista.

Seksuaalineuvontaan voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa. Seksuaalineuvonnassa pääset keskustelemaan ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti ja sinulle tärkeistä asioista.

Seksuaalineuvonnan palvelut ovat kävijälle maksuttomia ja sinun on halutessasi mahdollista asioida nimettömänä. Vastaanotolla voi tehdä klamydia- ja tippuritestin, raskaustestin ja saada jälkiehkäisyä ja kondomeja. Seksitautitestit edellyttävät henkilötietojen antamista.

Seksuaalineuvontaan liittyvissä asioissa voit olla myös yhteydessä:
Henrik Heiskanen
Asiantuntija, seksuaaliterveystyö ja seksuaaliväkivaltatyö
050 353 4177
Heidi Simola
Asiantuntija, seksuaaliterveystyö
040 087 7442

Seksuaalikasvatus
10–28 -vuotiaille kaikille sukupuolille.

Järjestämme ryhmille ja koululuokille seksuaalikasvatuksia, joissa syvennytään seksuaalioikeuksiin, tunteisiin, vuorovaikutukseen, läheisyyteen, omaan kehoon ja rajoihin sekä vapauden ja vastuun kysymyksiin keskustellen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Näitä teemoja pohditaan turvallisessa ilmapiirissä, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisesti ja korkeintaan 15 hengen ryhmissä. Seksuaalikasvatus kestää noin 60–90 minuuttia.

Seksuaalikasvatuksia pidetään pääsääntöisesti Tyttöjen Taloilla Espoossa ja Helsingissä ja Poikien Talolla Helsingissä tai rahoituksen niin mahdollistaessa ryhmän omissa tiloissa esimerkiksi kouluissa.

Otamme mielellämme vastaan osallistujien ennakkoon esitettyjä kysymyksiä ja toiveita, jotta seksuaalikasvatukset vastaisivat mahdollisimman hyvin ryhmäläisten tarpeita.

Seksuaalikasvatuksiin liittyvissä asioissa voit olla myös yhteydessä:
Henrik Heiskanen
Asiantuntija, seksuaaliterveystyö ja seksuaaliväkivaltatyö
050 353 4177

Heidi Simola
Asiantuntija, seksuaaliterveystyö
040 087 7442

Seksuaaliväkivaltatyö
13–28 -vuotiaille kaikille sukupuolille

Seksuaaliväkivallasta voi toipua. Tarjoamme Tyttöjen taloilla Helsingissä ja Espoossa sekä Poikien Talolla Helsingissä ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja yksilötukea 13–28 -‑vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville nuorille, joille on tehty seksuaaliväkivaltaa. Tuemme ja annamme neuvontaa myös nuorten huoltajille ja läheisille sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Työskentelemme ryhmä- ja yksilömuotoisesti nuoren kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti perustuen luottamukseen sekä nuoren omien rajojen kunnioittamiseen. Tarjoamamme tuki on vakauttavaa ja pyrkii lisäämään nuoren voimavaroja. Työskentely nuoren kanssa on pääosin lyhytkestoista ja sen vaikuttavuutta arvioidaan aina yhdessä nuoren kanssa. Yhteistyön aikana kartoitamme kokonaisvaltaisen tuen tarvetta ja ohjaamme nuoren tarvittaessa pitkäkestoisemman avun piiriin.

Huomioitavaa: Alaikäisen asiakkaan kohdalla pyydämme, että lähettävä taho konsultoi poliisia ja lastensuojelua ja tarvittaessa tekee lastensuojeluilmoituksen ja tutkintapyynnön poliisille ennen lapsen / nuoren ohjaamista Tyttöjen Talon tai Poikien Talon seksuaaliväkivaltatyön pariin.

Asiakkuus seksuaaliväkivaltatyössä

Keskustelemme ensin puhelimitse kaikkien tuen piiriin hakeutuvien nuorten kanssa ennen asiakkuuden alkamista. Etätutustumissa Teamsissä kartoitamme nuoren tuen tarvetta ja oikea-aikaisuutta sekä ohjaamme tarpeen mukaan myös muiden palveluiden piiriin.

Asiakkuus ja työskentely seksuaaliväkivaltatyössä aloitetaan Tietoa, tukea ja toivoa -ryhmässä, joka muodostuu viidestä teemallisesta ryhmätapaamisesta. Ryhmässä osallistujat oppivat ymmärtämään kokemiaan väkivallan seurauksia itsessään paremmin ja saavat työkaluja seurausten kanssa pärjäämiseen. Ryhmässä ei jaeta eikä käsitellä kenenkään ryhmäläisen omaa seksuaaliväkivaltakokemusta. Ryhmän jälkeen työskentelyä jatketaan tarvittaessa yksilöllisesti sopimuksen mukaan, esimerkiksi 1–5 kertaa. Yksilötyön piirissä olevilla nuorilla on mahdollisuus osallistua kulloinkin tarjolla olevaan toiminnalliseen tai vuorovaikutteiseen vertaisryhmätoimintaan.

Asiointi seksuaaliväkivaltatyössä on maksutonta, luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Koulutus ja konsultaatio

Nuorten parissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalojen sekä opetusalojen ammattilaiset voivat saada koulutusta ja konsultaatiota seksuaalisuuden ja seksuaaliväkivallan teemoihin, puheeksi ottamiseen ja kohtaamiseen omassa työssään. Koulutukset suunnitellaan ammattilaisten toiveiden ja työympäristöistä nousevien kysymysten mukaan.