Seksuaaliväkivaltatyö

Tyttöjen Talon ja Poikien Talon seksuaaliväkivaltatyö

Seksuaaliväkivallasta voi toipua. Tarjoamme Tyttöjen Taloilla Helsingissä ja Espoossa sekä Poikien Talolla Helsingissä ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja yksilötukea 13–29- vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville seksuaaliväkivaltaa kokeneille nuorille. Tuemme ja annamme neuvontaa myös seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville.

Tarjoamamme tuki on vakauttavaa ja pyrkii lisäämään nuoren voimavaroja. Työskentelemme yksilö- ja ryhmämuotoisesti nuoren kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti, joka perustuu luottamukseen sekä nuoren omien rajojen kunnioittamiseen. Työskentely nuoren kanssa on pääosin lyhytkestoista ja sen vaikuttavuutta arvioidaan aina yhdessä nuoren kanssa. Yhteistyön aikana kartoitamme kokonaisvaltaisen tuen tarvetta ja ohjaamme nuoren tarvittaessa pitkäkestoisemman avun piiriin.

Huomioitavaa: Alaikäisen asiakkaan kohdalla pyydämme, että lähettävä taho konsultoi poliisia ja lastensuojelua ja tarvittaessa tekee lastensuojeluilmoituksen ja rikosilmoituksen ennen lapsen / nuoren ohjaamista Tyttöjen Talon tai Poikien Talon seksuaaliväkivaltatyön pariin.

Yhteydenotot seksuaaliväkivaltatyöhön

Tyttöjen Talon sekä Poikien Talon yhteinen seksuaaliväkivaltatyön päivystyspuhelin, p. 050 3211 345

Päivystys on auki torstaisin klo 11.30–12.30. Mikäli emme pääse heti vastaamaan, soitamme takaisin mahdollisimman pian. Muina aikoina vastaajaan voi jättää yhteydenottopyynnön. Tavoitat meidät myös sähköpostitse seksuaalivakivaltatyo@loistosetlementti.fi

Asiakkuus seksuaaliväkivaltatyössä

Haastattelemme kaikki tuen piiriin hakeutuvat nuoret ennen asiakkuuden alkamista. Haastattelun avulla selvitämme nuoren tuen tarvetta ja oikea-aikaisuutta sekä ohjaamme tarpeen mukaan myös muiden palveluiden piiriin. Asiakkuus ja työskentely Tyttöjen Talon ja Poikien Talon seksuaaliväkivaltatyössä aloitetaan Tietoa, tukea ja toivoa -ryhmässä, joka muodostuu viidestä teemallisesta ryhmätapaamisesta. Ryhmässä osallistujat oppivat ymmärtämään kokemiaan väkivallan seurauksia itsessään paremmin ja saavat työkaluja seurausten kanssa pärjäämiseen. Ryhmän jälkeen työskentelyä jatketaan tarvittaessa yksilöllisesti sopimuksen mukaan, esimerkiksi 1–5 kertaa. Yksilötyön piirissä olevilla asiakkailla on mahdollisuus osallistua kulloinkin tarjolla olevaan toiminnalliseen tai vuorovaikutteiseen vertaisryhmätoimintaan.

Asiointi seksuaaliväkivaltatyössä on maksutonta ja vapaaehtoista.

Sukupuolen moninaisuus Loisto setlementin seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliterveystyössä.