Sukupuolisensi­tii­vi­syys.fi

Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö

“What is needed, is gender-sensitive ideal, which takes gender into account when it matters and ignores it when it doesn’t” – Martin 1981

Sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä osallistutaan rakentamaan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa, jossa jokainen voi sukupuolesta tai muista ihmisyyden piirteistä riippumatta:

  • Kokea ja ilmaista itseään omaa ainutlaatuisuutta kunnioittavalla tavalla.
  • Kasvaa persoonana omilla ehdoillaan.
  • Toteutua täydesti omassa potentiaalissaan.
  • Tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
  • Kokea kuuluvansa ja olevansa osa itselle tärkeitä yhteisöjä.
  • Kokea itsensä merkitykselliseksi.
  • Kyetä elämään elämäänsä itselle merkityksellisellä tavalla.