Sukupuolisensitiivisyys.fi


Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö


”On ihmisoikeuskysymys kasvaa yli sukupuolirajojen.”
– Huuki 2017


Manifesti

Inhimillisesti kestävä maailma on sellainen, jossa jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi aidosti kokonaisena, ainutlaatuisena itsenään. Maailma, jossa on kaikki rauha ja turva kasvaa omin ehdoin ja ihmetellä mistä tulen, minne menen ja millaisia mahdollisuuksia minulla voisi olla. Maailma, jossa jokaiselle on tilaa toteutua täydesti koko potentiaalissaan. Maailma, jossa sukupuolisuus on mahdollisuuksia, ei rajoja. Maailma, jossa jokaisen ihmisyys tulee kosketetuksi. Maailma, jossa jokainen on merkityksellinen itselleen ja muille – sukupuolesta ja muista ihmisyyden piirteistä riippumatta.

Me uskomme, että sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä tämä on mahdollista.

Kutsumme sinut mukaan rohkeaan ja lahjomattomaan toimintaan tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta.

– Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön yhteisö

Perusteet

Mitä sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö on, mitä se ei ole? Mihin sillä pyritään ja millä kriteereillä voi arvioida sen onnistumista.

Koordinointi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on rahoittanut valtakunnallista sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinointia vuodesta 2017.

Toimijat

Sivustolle on koottu sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimintamuotoja ja toimijoita.

Julkaisut

Sivustolta löydät sukupuolisensitiiviseen sosiaaliseen nuorisotyön liittyviä julkaisuja