Siirry sisältöön

Sukupuolisensi­tii­vi­syys.fi

Sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö

“What is needed, is gender-sensitive ideal, which takes gender into account when it matters and ignores it when it doesn’t” – Martin 1981

Sukupuolisensitiivisellä sosiaalisella nuorisotyöllä osallistutaan rakentamaan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa, jossa jokainen voi sukupuolesta tai muista ihmisyyden piirteistä riippumatta:

  • Kokea ja ilmaista itseään omaa ainutlaatuisuutta kunnioittavalla tavalla.
  • Kasvaa persoonana omilla ehdoillaan.
  • Toteutua täydesti omassa potentiaalissaan.
  • Tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
  • Kokea kuuluvansa ja olevansa osa itselle tärkeitä yhteisöjä.
  • Kokea itsensä merkitykselliseksi.
  • Kyetä elämään elämäänsä itselle merkityksellisellä tavalla.

Perusteet

Mitä sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö on ja mitä se ei ole? Mihin sillä pyritään ja mitkä edellytykset määrittävät työn onnistuneisuutta?

Toimijat

Tutustu valtakunnallisen sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön asiantuntijayhteisön toimijoihin ja toimintamuotoihin täällä!

Koordinointi

Loisto setlementti ry koordinoi sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön verkostoa.

Julkaisut

Tutustu sukupuolisensitiiviseen sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyvään kirjallisuuteen, tieteellisiin julkaisuihin, opinnäytteisiin ja muihin materiaaleihin