Tytöt tulevaisuudessa – Espoon Tyttöjen Talo kymmenen vuotta

Espoon tyttöjen talon tilat ja 10-vuotisjuhlalogo

Espoon Tyttöjen Talo aloitti toimintansa kymmenen vuotta sitten vuonna 2014. Tyttöjen Talot ovat toivon, tuen ja kohtaamisen majakoita ympäri Suomea. Olemme olleet alusta asti tytöille turvallisia tiloja kohdata toisiaan, miettiä omaa identiteettiään ja saada tukea sekä omaan elämään että naiserityisiin kiperiin tilanteisiin.  

Tyttöjen kesken – sukupuoliodotuksia purkamassa

Eri näköisiä tyttöjä istumassa ja hymyilemässä sohvalla sinisessä huoneessa

Kansainvälistä tyttöjen päivää juhlitaan jälleen tuttuun tapaan lokakuun 11. päivä. Tyttöjen päivänä lisätään tietoisuutta tyttöjen ihmisoikeuksista niin Suomessa kuin maailmallakin, edistetään tyttöjen osallistumismahdollisuuksia ja puretaan tyttöihin kohdistuvia ahtaita sukupuolinormeja. Setlementtiliikkeessä vastaamme osaltamme tyttöjen osallistumismahdollisuuksien rikastamiseen ja sukupuolinormien laventamiseen tekemällä kohdennettua työtä tyttöjen parissa Setlementtiliikkeen Tyttöjen Taloilla ja Tuvissa. Jako Tyttöjen ja Poikien Taloihin herättää usein […]

Harmittaa, kun ei voi mennä kouluun

Blogisarja sosiaalisesta nuorisotyöstä poikkeusoloissa jatkuu ja tänään saamme kuulla tunnelmia Espoon Tyttöjen Talolta. Seuraavassa tekstissä on kuulumisia sekä Tyttöjen Talon työntekijältä, että siellä käyvältä nuorelta. Miltä nuoresta tuntuu, kun kouluun ei voi mennä, ja miten tilanne on vaikuttanut Tyttöjen Talon työntekijöiden arkeen? Espoon Tyttöjen Talon kävijän tuntemuksia Koronatilanteesta: Harmittaa, kun ei voi mennä kouluun ja […]

Tunnelmia ensimmäiseltä etäkohtaamisten viikolta

työntekijät etätöissä

Kukapa olisi vielä hetki sitten osannut aavistaa, että olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa, jota kukaan meistä ole tähän päivään mennessä kohdannut. Organisaatiomme ydinviesti ”kohtaaminen muuttaa maailmaa” sai taas täysin uudenlaisen ulottuvuuden. Kohtaaminen tilanteessa, jossa emme voi olla fyysisesti samassa tilassa, toisiamme varten läsnä, vaatii kohtaamiseen osallistujilta aivan erilaista herkkyyttä: miten tulla nähdyksi ja kuulluksi kun ilmaisuvoimaa […]

Vapaaehtoisena Loistossa

Kädet koskettavat toisiaan

Vapaaehtoisena Loistossa Aloitin vapaaehtoisena Espoon Tyttöjen Talolla alkukeväästä 2018. Olin päässyt Tyttöjen Talolle opiskeluihin kuuluvaan harjoitteluun, ja vapaaehtoiskoulutus tuli sopivasti harjoittelujaksoni loppupuolella. Myöhemmin keväällä valmistuin sosionomiksi. Vapaaehtoiskoulutus oli laaja, ja ensimmäisenä koulutuspäivänä pääsin tutustumaan Loisto setlementin kaikkiin toimintoihin. Vapaaehtoistyö toi jatkuvuutta harjoittelujaksooni, koska tuntui, että jakson aikana minusta oli ehtinyt tulla osa Espoon Tyttöjen Talon […]

Vapaaehtoiset: Kiitos, että olette mukana lasten ja nuorten elämässä.

Kädet koskettavat toisiaan

Keskiviikkona 5.12. vietetään Kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää. Haluamme kiittää kaikkia teitä vapaaehtoisena toimineita mahtavasta panostuksestanne. Olette olleet meille suureksi avuksi!  Kiitos, että olette mukana lasten ja nuorten elämässä. Työmme ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoistemme arvokasta tukea. Olette meille tärkeitä, kiitos! Loisto Setlementissä vapaaehtoiset toimivat lasten ja nuorten arjessa läsnäolevina aikuisina. Vapaaehtoistyötä on tehty Tyttöjen Taloilla Espoossa […]