Siirry sisältöön

Blogisarja sosiaalisesta nuorisotyöstä poikkeusoloissa jatkuu ja tänään saamme kuulla tunnelmia Espoon Tyttöjen Talolta. Seuraavassa tekstissä on kuulumisia sekä Tyttöjen Talon työntekijältä, että siellä käyvältä nuorelta. Miltä nuoresta tuntuu, kun kouluun ei voi mennä, ja miten tilanne on vaikuttanut Tyttöjen Talon työntekijöiden arkeen?


Espoon Tyttöjen Talon kävijän tuntemuksia Koronatilanteesta:

Harmittaa, kun ei voi mennä kouluun ja pitää olla vain kotona ja opiskella. Toisaalta kuitenkin on hyvä, että on koulutehtäviä, jotta kotona on jotakin tekemistä. Kotona pystyy onneksi hyvin keskittymään, kun on oma huone, niin saa olla yksin. Aamulla ennen koulutehtävien aloittamista usein venyttelen. Tehtäviä ei ole ollut onneksi liikaa, enemmänkin voisi olla, niin olisi tekemistä! Vapaa-aika kotona kuluu elokuvia katsellessa ja opiskellessa. Serkun kanssa soitellaan ja pelaillaan erilaisia pelejä netissä, se on kivaa. Tykkään käydä kävelyillä ja siihen on myös koulusta kannustettu. Ensi viikon keskiviikkona meillä on köksää ja siinä opettaja lähettää reseptin kauraleivästä, joka sitten leivotaan kotona.

Koronatilanne yleisesti ärsyttää, mutta on tärkeää kuitenkin olla kotona. Kävelyt ja ulkoilu on tärkeitä tässä tilanteessa. Koronatartunta hieman pelottaa, mutta pesen ahkerasti käsiä ja pidän huolen muutenkin hygieniasta.


Espoon Tyttöjen Talon työntekijän ajatuksia:

Muuttunut arki on vaatinut uudenlaisen asennoitumisen ja uudet rutiinit töiden tekoon. Luovia ratkaisuja on hyödynnetty ja työtietokoneen alle on laitettu milloin mitäkin työergonomian säilyttämiseksi. Koronatilanne on tuonut myös uudet haasteet työhön: miten tavoitamme kävijämme verkossa ja miten nuoret löytäisivät mahdollisimman helposti Zoom-ryhmiin ja Dsicord-serverille. Näitä asioita olemme kovasti pohtineet tiimin kanssa. Jokapäiväiset Teams-hetket ovat olleet pieni arjen piristys, yhteisiä lounaita on kuitenkin jo ikävä.

Mielenkiintoista on ollut uusien alustojen käyttöönottaminen. Zoom, Discord ja jopa Teams ovat olleet itselle hieman vieraita, ellei jopa aivan tuntemattomia. Nyt Teamsin käyttö on sujuvaa ja myös Zoom ja Discord ovat tutumpia kuin aiemmin.

Vapaa-aikaan on myös tullut selvästi uudenlaiset rutiinit, ja ne ovat myös vaatineet hieman totuttelua. Elixian onlineryhmäliikunnat ja paikalliset lenkkipolut ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Tänään kävin ensimmäistä kertaa kuukauteen Espoon Tyttöjen Talolla ja se tuntui ihan uudenlaiselle luksukselle, kun oman kotialueen maisemat alkavat jo hieman kyllästyttää. Lisääntynyt valo tuo kuitenkin uutta energiaa!


Espoon Tyttöjen Talon toiminta on tarkoitettu kaikille 10-29-vuotiaile tytöksi tai naiseksi identifioituville tai tyttöyttä itsessään pohtiville. Kevään 2020 ajan toimintaa toteutetaan poikkeustilan vuoksi etäyhteydellä, ja yksilöllistä tukea sekä avoimia ja suljettuja ryhmiä järjestetään erilaisilla alustoilla verkossa.

Kukapa olisi vielä hetki sitten osannut aavistaa, että olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa, jota kukaan meistä ole tähän päivään mennessä kohdannut. Organisaatiomme ydinviesti ”kohtaaminen muuttaa maailmaa” sai taas täysin uudenlaisen ulottuvuuden. Kohtaaminen tilanteessa, jossa emme voi olla fyysisesti samassa tilassa, toisiamme varten läsnä, vaatii kohtaamiseen osallistujilta aivan erilaista herkkyyttä: miten tulla nähdyksi ja kuulluksi kun ilmaisuvoimaa rajoittaa sillä hetkellä käytössä olevat tekniset kohtaamisen välineet. 

Kuluneen viikon aikana olemme Loisto setlementissä lyöneet etäyhteydellä viisaat päämme yhteen ja lähteneet ratkaisemaan sitä, miten voisimme olla läsnä nuoria varten poikkeusoloissa. Loisto on olemassa nuoria varten, ja tilanne vaatii nyt uudenlaisia tapoja tehdä kohtaamistyötä. Moni yhteistyökumppanimme ja alan toimija on kanssamme samassa tilanteessa. 

Olemme tehneet verkossa sosiaalista nuorisotyötä ennenkin. Digitaalisten ympäristöjen käyttöönotto on ollut välillä hidasta, sillä teemme monessa toiminnossamme työtä, jossa toiminta perustuu läsnäolemiseen ja yhteisöllisyyteen tiloissa, joissa toteutuu turvallisen tilan periaatteet. Nyt olemme rakentamassa verkkoon turvallisia tiloja, joissa nuoret voivat tulla kohdatuksi omana itsenään. 

Ensimmäinen etäviikko on ollut kiireinen. Työntekijämme ovat kontaktoineet niitä nuoria, jotka ovat jo säännöllisesti mukana toiminnassamme, järjestäneet ensimmäisiä ryhmätapaamisia digitaalisilla alustoilla ja aktivoituneet somekanavissamme palolla, josta organisaation viestintävastaava ei voi kuin ylpeydellä iloita. Ideoita toteuttaa työtämme on pursunnut niiltäkin, joille digitaaliset alustat ovat olleet tähän mennessä vieraampia. Se, että kriisin keskellä on tilaa luovuudelle, on jotain mikä kertoo työntekijöidemme valtavasta intohimosta työtään kohtaan – olla tukena nuoria varten tavalla, joka palvelee juuri nyt nuorten tarpeita. Työntekijämme ovat jo ensimmäisellä viikolla raportoineet onnistumisen kokemuksista: pystymme tekemään sensitiivistä ja kohtaavaa nuorisotyötä myös ilman lähikontaktia. 

Yhteiskunnan arjen rajoittaminen ei kosketa vain meitä, jotka voimme siirtyä koteihimme tekemään kohtaamistyötä vaikkapa chatin kautta. Monelle nuorelle tilanne, jossa kotoa ei voi poistua turvallisten ja läsnä olevien aikuisten seuraan, on todella raskas. Niillekin, joilla kotona on hyvä olla, voi sosiaalisten kontaktien rajoittaminen olla todella raastavaa. On myös nuoria, joille toisten kanssa oleminen digitaalisilla alustoilla on luontevaa, ja jopa tärkein kontakti kodin ulkopuolelle. Meidän tehtävämme on olla nyt kekseliäitä, ja tukea nuoria kaikin mahdollisin tavoin. Se vaatii luovuuden lisäksi uudenlaista järjestäytymistä ja sitoutumista. 

Loisto setlementin toiminnoissa on siirrytty nyt täysin verkkoon. Ensimmäisen viikon aikana olemme keksineet tapoja luoda turvallisia tiloja erilaisille alustoille ja harjoitelleet nuorten kanssa toisenlaista tapaa kohdata toisiamme. Seuraavaksi jalkaudumme sinne, missä voimme mahdollistaa osallisuuden kokemuksia ja yhteisöllisyyttä. Jotta kukaan ei olisi yksin. 

Pauliina
Kirjoittaja työskentelee Loisto setlementin viestintävastaavana

Nuorelle: olemme täällä sinua varten. Voit ottaa yhteyttä työntekijöihimme monella tavalla: soittaen, viestillä tai vaikka somekanavan kautta. Pystymme järjestämään myös turvallisen videoyhteyden, jos haluat tavata meitä kasvotusten. Sinä olet meille tärkeä, juuri sellaisena kuin olet. 

Tulevien viikkojen aikana julkaisemme Loiston blogissa tunnelmia sosiaalisesta nuorisotyöstä poikkeusoloissa. Voit seurata meitä myös somekanavissa: 

FB: loistosetlementti
Instagram: loistosetlementti 

Toiminnot Instagramissa: 
Tyttöjen Talo Helsinki
Espoon Tyttöjen Talo 
Poikien Talo 
Soputyö
Silmu-toiminta
Loisto paja

Vapaaehtoisena Loistossa

Aloitin vapaaehtoisena Espoon Tyttöjen Talolla alkukeväästä 2018. Olin päässyt Tyttöjen Talolle opiskeluihin kuuluvaan harjoitteluun, ja vapaaehtoiskoulutus tuli sopivasti harjoittelujaksoni loppupuolella. Myöhemmin keväällä valmistuin sosionomiksi. Vapaaehtoiskoulutus oli laaja, ja ensimmäisenä koulutuspäivänä pääsin tutustumaan Loisto setlementin kaikkiin toimintoihin. Vapaaehtoistyö toi jatkuvuutta harjoittelujaksooni, koska tuntui, että jakson aikana minusta oli ehtinyt tulla osa Espoon Tyttöjen Talon ja Loisto setlementin yhteisöä. 

Toimin vapaaehtoisena isosiskona Espoon Tyttöjen Talolla ja verkkovapaaehtoisena Loisto setlementillä. Vapaaehtoinen isosisko on mukana Espoon Tyttöjen Talon avoimissa toiminnoissa, ja verkkovapaaehtoisena voi vastata Kysymys & Vastaus -palstalle tulleisiin kysymyksiin tai toimia chat-päivystäjänä. Vapaaehtoistyötä aloittaessa toivotaan, että toimintaan voisi sitoutua vähintään vuodeksi kerrallaan.

Antoisaa vapaaehtoistyössä on ollut toiminnan jälkeen pidettävät loppureflektoinnit. Illat eivät lopu kuin seinään, vaan tarvittaessa on aina aikaa puhua yhdessä, mitä on tapahtunut. Olen myös saanut uusia ammatillisia käsitteitä, joiden avulla jäsentää ja perustella sitä, miksi toimin joissain tilanteissa kuten toimin. Sukupuolisensitiivisyys ja kulttuurisensitiivisyys olivat minulle uusia käsitteitä ennen kuin tulin toimintaan, mutta niiden merkitys on avautunut minulle vähitellen.

Jokainen nuori pyritään kohtaamaan hänen omaa yksilöllisyyttään kunnioittaen. Tuo ilmapiiri, joka viestii, että olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet, tarjosi korjaavan kokemuksen myös minulle vapaaehtoisena. Esimerkiksi koulu- ja opiskeluaikaisiin yhteisöihin liittyminen oli minulle vaikeaa ja koin ulkopuolisuuden tunnetta. Loiston ja Tyttöjen Talon yhteisö tuntui kuitenkin niin vastaanottavaiselta, että minua ei jännittänyt, hyväksytäänkö minut.

Minulle suurin onnistumisen kokemus oli se, kun ensimmäistä kertaa eräs tyttö pyysi minua puuttumaan toisten tyttöjen käytökseen pyytämällä heitä olemaan hiljempaa. Minusta tuntui, että hän koki minut yhdeksi “aikuisista”. Ikäni puolesta voisin edelleen olla yksi kävijöistä.

Käsitteet tahtovat jäädä usein vain taustalle, mutta Loistossa työtä ohjaavia arvoja pohditaan paljon yhdessä. Vapaaehtoisille on myös koulutuksia, joita voin hyödyntää myös ammattitaitoni kannalta. 

Vapaaehtoistyö on ollut palkitsevaa. Se on hyvin erilaista kuin tämänhetkinen työni, vaikka työskentelenkin sosiaalialalla. Ammatillisesti vapaaehtoisena toimiminen on tuonut minulle lisää varmuutta ja uudenlaista kokemusta, mutta tärkeää minulle on myös se, että nuorten kanssa keskusteleminen muokkaa maailmankuvaani edelleen. 

Niina on toiminut vapaaehtoisena Loisto setlementissä ja teksti on aiemmin julkaistu Loisto setlementin vuosikertomuksessa 2018

Loisto setlementin vapaaehtoisena voit olla mukana lasten ja nuorten arjessa läsnäolevana aikuisena.

Aiemmalla koulutus- tai työhistoriallasi ei ole vapaaehtoistyöhön osallistumisen kannalta merkitystä, mutta katsomme aiemman kokemuksen ihmisten kohtaamisesta ja nuorten kanssa työskentelystä eduksi. Meille kuitenkin riittää, että olet kiinnostunut toimimisesta lasten, nuorten ja perheiden parissa ja olet vastuullinen ja luotettava henkilö.

Loisto Setlementti tarjoaa vapaaehtoisilleen tulevaan vapaaehtoistyöhön orientoivan koulutuksen, minkä lisäksi saat hyvää mieltä, ammatillista tukea ja täydentävää koulutusta myös myöhemmissä vapaehtoistyösi vaiheissa. Koulutuspäivistä ensimmäinen järjestetään maaliskuun alkupuolella. Kutsumme vapaaehtoistyöntekijämme haastatteluun ennen koulutuksen alkamista.

Lue TÄSTÄ tarjolla olevista vaihtoehdoista, ja ota yhteyttä 1.3. mennessä haluamaasi vapaaehtoistehtävän tarjoajaan! Voit kertoa vapaamuotoisessa esittelyssäsi, kuka olet ja miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä nuorten parissa.

Halutessasi voit kysyä lisää Loiston vapaaehtoistoiminnasta sähköpostitse vapaaehtoistoiminta@loistosetlementti.fi tai toimintojemme vastaavilta työntekijöiltä.

Keskiviikkona 5.12. vietetään Kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää. Haluamme kiittää kaikkia teitä vapaaehtoisena toimineita mahtavasta panostuksestanne. Olette olleet meille suureksi avuksi!  Kiitos, että olette mukana lasten ja nuorten elämässä. Työmme ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoistemme arvokasta tukea. Olette meille tärkeitä, kiitos!

Loisto Setlementissä vapaaehtoiset toimivat lasten ja nuorten arjessa läsnäolevina aikuisina. Vapaaehtoistyötä on tehty Tyttöjen Taloilla Espoossa ja Helsingissä, Poikien Talolla Helsingissä, Itä-Pasilan asukastalolla, osana Bahar-hanketta, Jane-hanketta, ja digitaalista nuorisotyötä.

Vuodesta 2007 lähtien tärkeänä osana Tyttöjen Talon toimintaa on ollut sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoiset aikuiset naiset ovat osa Tyttöjen Talon yhteisöä, ja hyödyntämällä omaa läsnäoloaan ja erilaisia taitojaan, ovat he tukena tyttöjen ja nuorten naisten arjessa. Vapaaehtoiset ovat moninainen joukko eri ikäisiä, näköisiä ja taustaisia naisia, jotka toimivat Tyttöjen Talon kävijöille tukena ja roolimallina. Läsnäolollaan vapaaehtoiset ovat tuoneet oman kokemuksensa naiseksi kasvusta ja naisena olemisesta tyttöjen tueksi ammattilaisten rinnalle. Poikien Talolla vapaaehtoiset ovat osallistuneet yhteisöllisen olohuonetoiminnan järjestämiseen, ja toimineet työntekijöiden apuna erilaisilla retkillä ja tutustumiskäynneillä. Vapaaehtoiset ovat tukeneet maahan muuttaneita ja pakolaistaustaisia kävijöitä suomen kielen arkikäytössä, jakaneet omaa osaamistaan ja erityistaitojaan, ja läsnäolollaan lieventäneet kävijöiden mahdollista yksinäisyyden tunnetta. Poikien Talon vapaaehtoiset ovat toimineet tärkeänä roolimallina, kuunnelleet nuoria, ja olleet heidän tukenaan.

Digitaalisen nuorisotyön vapaaehtoiset kohtaavat nuoria keskiviikkoisin Loisto Chatissa. Chat-tiimi kokoontuu yleensä tekemään työtä yhdessä, ja vapaaehtoiset ovat olleet tärkeänä osana tätä tiimiä. Chatissa vapaaehtoiset kohtaavat nuoria muiden työntekijöiden tavoin. Digitaalisen nuorisotyön koordinaattorin Reetta Hännisen mukaan vapaaehtoisista on ollut suuri apu Chat-työssä. Chatin lomassa keskusteluja ja vastauksia pohditaan välillä koko tiimin voimin, ja koska vapaaehtoisilla on monenlaista taustaa ja erilaista osaamista, löytyy vapaaehtoisilta usein sellaista näkemystä, mitä muilla työntekijöillä ei ole. Vapaaehtoiset ovat saaneet nuorilta paljon hyvää palautetta keskusteluistaan, ja palaute pyritäänkin aina välittämään myös suoraan vapaaehtoisille.

Vapaaehtoistyö antaa ihmiselle mahdollisuuksia kehittyä. Sen kautta voi saada uutta osaamista, kokemusta ja verkostoja, ja voi päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin teemoihin. Loisto Setlementti tarjoaa vapaaehtoisille myös tukea, lisäkoulutuksia, ohjausta ja yhteisiä illanviettoja. Me Loisto Setlementissä arvostamme vapaaehtoisten apua ja läsnäoloa työssämme, ja haluamme vielä kiittää jokaista vapaaehtoisena ollutta!

Seuraavat vapaaehtoisten koulutukset järjestämme keväällä 2020. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Loisto Setlementissä, voit lukea siitä täältä ja kysyä lisää toimintojen vastaavilta työntekijöiltä.


Jasmin Levander, Loisto Setlementti

Suhisevat villasukat turvallisessa tilassa

Viime päivinä olen joutunut kävelemään harva se päivä sukat märkinä. Syksy on tehnyt tuloaan, sateen jälkeinen tuoksu on erilainen kuin kesäisin. Ensimmäiset ruskan merkit näkyvät jo metsässä ja eräänä iltana havahduin koiran kanssa kävellessäni pimeyteen, joka tulee taas joka päivä aikaisemmin. Pidän itse syksystä vuodenaikana, useimmiten sukat märkinäkin. Siinä missä keväisin puhutaan uuden alusta, syksyisin voimme palata kesälomien jälkeen arkeen, ehkä johonkin tuttuun ja turvalliseen. Ymmärrän myös, että jollekin toiselle lisääntyvä pimeys ja elämäntilanne, jossa ei tiedä millaiseen arkeen palata, voivat luoda turvattoman olon, ja tunteen, että jää yksin omien ajatusten kanssa. 

Meille Loistossa syksyn saapuminen tarkoittaa toiminnan käynnistymistä kesätapahtumien jälkeen. Syyskausi on alkanut eri puolilla pääkaupunkiseutua, uudet ja vanhat ryhmät kokoontuvat jälleen yhteisen asian äärelle ja ovet ovat avoinna nuorille avoimien iltojen muodossa. Meille voi tulla myös juttelemaan turvallisen aikuisen kanssa kahden kesken erilaisissa elämäntilanteissa. Olemme täällä sinua varten.  

Syksyisin huomaan myös aika merkityksellisen ilmiön eri puolilla Loiston toimintoja: eri väriset ja malliset villasukat suhisevat pitkin käytäviä ja teen kulutus kasvaa. Villasukat ja lämmin juoma ovat hyvin konkreettinen esimerkki arjesta ja turvallisesta tilasta toiminnassamme. Turvallinen tila on sellainen, jonne saa tulla omana itsenään, viettää aikaa kunnioittavassa ilmapiirissä ja yhteisen tekemisen kautta kokea kuuluvansa yhteisöön. Joskus yhteinen hetki voi rakentua juuri sen ympärille, että kohtaamme toisemme lämpimän juoman äärellä, lämmittävät villasukat jalassa. 

Turvallisen tilan, villasukkia ja kupin teetä löytää Loiston eri toiminnoista useana päivänä viikossa, eri puolilta pääkaupunkiseutua. Me Loistossa haluamme, että jokainen kävijämme voisi loistaa omana itsenään, myös pimeässä. Siksi eri toiminnoissa on tarjolla Loisto-heijastimia, jollaisen voi ottaa mukaansa meillä vieraillessaan. 

Toimintojen syksyn ohjelmat löydät mm. Loiston instagramista sekä toimintojen omilta nettisivuilta ja somekanavilta!

Pauliina

(kirjoittaja työskentelee Loiston viestintävastaavana ja kuluttaa vähintään yhdet villasukat puhki vuodessa)

www.tyttojentalo.fi

www.espoontyttojentalo.fi

www.poikientalo.fi

www.silmutoiminta.fi

www.sopu.fi

Kuva otettu äänimaljarentoutuksesta. Paikka: Studio Vintti, Tampere

Sukupuolisensitiivisen tyttötyön verkostopäivät Tampereella 27.-28.8.2019

Uutena Loistolaisena pääsin osallistumaan ensimmäistä kertaa sukupuolisensitiivisen tyttötyön verkostopäiville Tampereelle. Meitä oli koolla hieman alle neljäkymmentä henkeä. Osallistujia oli kaikista seitsemästä Tyttöjen Talosta ympäri Suomen. Oli mielenkiintoista päästä tutustumaan eri talojen toimintoihin ja työmuotoihin. Tampereella oli poikkeuksellisen kuuma ja aurinkoinen sää. Saimme nauttia helteisestä kelistä vielä myöhään illallakin.

Verkostoitumista tapahtui niin yhteisen työskentelyn kuin vapaan yhteisen ohjelman muodossa. Ensi vuonna verkostopäivät järjestetään Espoossa ja ilostuttavasti jo toisen päivän aamiaisella työryhmän kanssa ideoimme ensi syksyn potentiaalista ohjelmaa.

Tällä kertaa sukupuolisensitiivisen tyttötyön päiviä edelsi seksuaaliväkivaltatyön työntekijöiden yhteinen kehittämispäivä, jonne pääsin mukaan hetkeksi kurkistamaan. Tyttöjen Talojen johtajat kokoontuivat myös yhteisen tavoitteen asettelun äärelle.

Yhteenvetona on sanottava, että oli hyvä päästä kuulemaan muiden ajatuksia ja kuvausta sukupuolisensitiivisestä työstä. Verkostomme koostuu selvästikin todella laaja-alaisen osaamisen joukosta. Tässä paluumatkalla junassa en voi olla ajattelematta, että olen etuoikeutettu saadessani olla osa tätä porukkaa.

Maikki Arola, Espoon Tyttöjen Talo


Tyttöjen Talo on tytöille suunnattu nuorisotila, jossa tehdään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä. Tyttöjen Talo® konseptin mukaista nuorisotyötä toteutetaan Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Oulussa, Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Tyttöjen Taloja ylläpitävät paikalliset setlementtiyhdistykset.

Ajankohtaista

Some

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=4 type=basic width=100% super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=0 icon_size=65px hide_date_likes_comments=yes]