Kädet koskettavat toisiaan

Vapaaehtoisena Loistossa

Vapaaehtoisena Loistossa

Aloitin vapaaehtoisena Espoon Tyttöjen Talolla alkukeväästä 2018. Olin päässyt Tyttöjen Talolle opiskeluihin kuuluvaan harjoitteluun, ja vapaaehtoiskoulutus tuli sopivasti harjoittelujaksoni loppupuolella. Myöhemmin keväällä valmistuin sosionomiksi. Vapaaehtoiskoulutus oli laaja, ja ensimmäisenä koulutuspäivänä pääsin tutustumaan Loisto setlementin kaikkiin toimintoihin. Vapaaehtoistyö toi jatkuvuutta harjoittelujaksooni, koska tuntui, että jakson aikana minusta oli ehtinyt tulla osa Espoon Tyttöjen Talon ja Loisto setlementin yhteisöä. 

Toimin vapaaehtoisena isosiskona Espoon Tyttöjen Talolla ja verkkovapaaehtoisena Loisto setlementillä. Vapaaehtoinen isosisko on mukana Espoon Tyttöjen Talon avoimissa toiminnoissa, ja verkkovapaaehtoisena voi vastata Kysymys & Vastaus -palstalle tulleisiin kysymyksiin tai toimia chat-päivystäjänä. Vapaaehtoistyötä aloittaessa toivotaan, että toimintaan voisi sitoutua vähintään vuodeksi kerrallaan.

Antoisaa vapaaehtoistyössä on ollut toiminnan jälkeen pidettävät loppureflektoinnit. Illat eivät lopu kuin seinään, vaan tarvittaessa on aina aikaa puhua yhdessä, mitä on tapahtunut. Olen myös saanut uusia ammatillisia käsitteitä, joiden avulla jäsentää ja perustella sitä, miksi toimin joissain tilanteissa kuten toimin. Sukupuolisensitiivisyys ja kulttuurisensitiivisyys olivat minulle uusia käsitteitä ennen kuin tulin toimintaan, mutta niiden merkitys on avautunut minulle vähitellen.

Jokainen nuori pyritään kohtaamaan hänen omaa yksilöllisyyttään kunnioittaen. Tuo ilmapiiri, joka viestii, että olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet, tarjosi korjaavan kokemuksen myös minulle vapaaehtoisena. Esimerkiksi koulu- ja opiskeluaikaisiin yhteisöihin liittyminen oli minulle vaikeaa ja koin ulkopuolisuuden tunnetta. Loiston ja Tyttöjen Talon yhteisö tuntui kuitenkin niin vastaanottavaiselta, että minua ei jännittänyt, hyväksytäänkö minut.

Minulle suurin onnistumisen kokemus oli se, kun ensimmäistä kertaa eräs tyttö pyysi minua puuttumaan toisten tyttöjen käytökseen pyytämällä heitä olemaan hiljempaa. Minusta tuntui, että hän koki minut yhdeksi “aikuisista”. Ikäni puolesta voisin edelleen olla yksi kävijöistä.

Käsitteet tahtovat jäädä usein vain taustalle, mutta Loistossa työtä ohjaavia arvoja pohditaan paljon yhdessä. Vapaaehtoisille on myös koulutuksia, joita voin hyödyntää myös ammattitaitoni kannalta. 

Vapaaehtoistyö on ollut palkitsevaa. Se on hyvin erilaista kuin tämänhetkinen työni, vaikka työskentelenkin sosiaalialalla. Ammatillisesti vapaaehtoisena toimiminen on tuonut minulle lisää varmuutta ja uudenlaista kokemusta, mutta tärkeää minulle on myös se, että nuorten kanssa keskusteleminen muokkaa maailmankuvaani edelleen. 

Niina on toiminut vapaaehtoisena Loisto setlementissä ja teksti on aiemmin julkaistu Loisto setlementin vuosikertomuksessa 2018

Loisto setlementin vapaaehtoisena voit olla mukana lasten ja nuorten arjessa läsnäolevana aikuisena.

Aiemmalla koulutus- tai työhistoriallasi ei ole vapaaehtoistyöhön osallistumisen kannalta merkitystä, mutta katsomme aiemman kokemuksen ihmisten kohtaamisesta ja nuorten kanssa työskentelystä eduksi. Meille kuitenkin riittää, että olet kiinnostunut toimimisesta lasten, nuorten ja perheiden parissa ja olet vastuullinen ja luotettava henkilö.

Loisto Setlementti tarjoaa vapaaehtoisilleen tulevaan vapaaehtoistyöhön orientoivan koulutuksen, minkä lisäksi saat hyvää mieltä, ammatillista tukea ja täydentävää koulutusta myös myöhemmissä vapaehtoistyösi vaiheissa. Koulutuspäivistä ensimmäinen järjestetään maaliskuun alkupuolella. Kutsumme vapaaehtoistyöntekijämme haastatteluun ennen koulutuksen alkamista.

Lue TÄSTÄ tarjolla olevista vaihtoehdoista, ja ota yhteyttä 1.3. mennessä haluamaasi vapaaehtoistehtävän tarjoajaan! Voit kertoa vapaamuotoisessa esittelyssäsi, kuka olet ja miksi haluat tehdä vapaaehtoistyötä nuorten parissa.

Halutessasi voit kysyä lisää Loiston vapaaehtoistoiminnasta sähköpostitse vapaaehtoistoiminta@loistosetlementti.fi tai toimintojemme vastaavilta työntekijöiltä.