Siirry sisältöön

Pitkäjänteisellä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä nuorisotyöllä voidaan ehkäistä nuorten äärikäyttäytymistä

 

Viime päivinä mediassa ja julkisessa keskustelussa on ollut vahvasti esillä pääkaupunkiseudulla väkivaltaisella käytöksellä oireilevat nuoret. Kyse on vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, joka uutisoinnin seurauksena on saanut hieman kohtuuttomat mittasuhteet erityisesti liittyen nuorten taustoihin. Aiheeseen ovat ottaneet kantaa monet päättäjät, vaikuttajat sekä järjestöt muistuttaen, että nuorten väkivallan teot ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti 2000-luvun aikana.

Tapahtumien käyttäminen uhkakuvia maalailevan narratiivin vipuvartena on huolestuttavaa. Tämä luo kuvaa osasta nuoria joukkona, joka on kategorisesti uhka yhteiskunnalle. Poikatutkimuksessa yhtenä erityisen haavoittuvassa asemassa olevana poikakategoriana on nostettu esille ”epäilyksen alaiset pojat”, ketkä lähtökohtaisesti koetaan uhkana. Yksilön identiteetin kehittymisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta on erittäin tuhoisaa, jos sinua katsotaan jatkuvasti epäilevällä katseella. Kun sinut nähdään jatkuvasti ainoastaan uhkana, on olemassa suuri riski, että alat myös toistamaan sitä omalla käytökselläsi.

Vilkkaassa keskustelussa on jäänyt hieman syrjään ne keinot, joilla vahvistaa nuorten osallisuutta ja ehkäistä sosiaalisia ongelmia yhteiskunnassamme. HS:n kommenttipuheenvuorossa Lari Malmberg toivoi keskusteluun enemmän näkökulmaa, kuinka nuoria voisi auttaa ja tukea. Loisto setlementissä uskomme vahvasti, että tarvitsimme lisää sensitiivisyyttä niin nuorten kohtaamiseen kuin myös tapaan, jolla käymme keskustelua nuorista. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen työotteen avulla voimme kohdata nuoren yksilönä, tukea sosiaalisessa vahvistumisessa, tarjota kokemuksia kuuluvuudesta turvallisempiin, moninaisiin ja ennen kaikkea positiivisiin yhteisöihin sekä vahvistaa osallisuutta yhteiskuntaan.

Loisto setlementin Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön yksikössä on työskennelty jo 13 vuoden ajan nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Toimintaa toteutetaan paikallisesti nuorten lähellä osana sitä arkitodellisuutta, jossa he elävät. Monet nuorista tulevat mukaan toimintaan noin 10-vuotiaana ja ovat mukana aina siihen asti, kun he tulevat täysikäisiksi ja tarvittaessa vähän sen jälkeenkin. Yhteistyö alueen leikkipuiston ja Itä-Pasilan asukastalon kanssa luo ainutlaatuiset puitteet tukea alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toiminnan ytimessä on viikoittainen pienryhmätoiminta, jonka lisäksi retket ja leirit, yksilöllinen tuki, läksykerho, mahdollisuudet osallistua kansainvälisiin nuorisovaihtoihin sekä kesätyökokemusten tarjoaminen tukevat hyvin monipuolisesti nuoria. Tärkeän osan toiminnan tarjoamasta tuesta mahdollistavat turvalliset aikuiset, jotka ovat läsnä parhaimmillaan vuosia nuorten ja perheiden elämässä. Tämä on tekijä, jota tulisi huomioida vahvemmin erityisesti lyhytkestoisten interventioiden ja projektien sävyttämässä järjestötyössä. Nuorten parissa tehtävän työn tulokset eivät ole nähtävissä pikavoittoina.

Samanaikaisesti kun nuorten väkivallan teot ovat vähentyneet ja nuoret voivat entistä paremmin, järjestelmämme jättää osan nuorista yhteiskunnan ulkokehälle. Tällä hetkellä vallitsevassa poikkeustilanteessa perheiden voimavarat voivat olla koetuksella. Yhteiskunnallisissa rakenteissa kasvavien negatiivisten lieveilmiöiden ratkaisemiseksi tarvitsemme entistä vahvempaa systeemistä muutosta ja yhteistyötä, jotta tulevaisuudessa kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi hyvä elää suomalaisessa yhteiskunnassa. Satsaamalla pitkäjänteiseen ongelmia ehkäisevään nuorisotyöhön ja perheiden tukeen rakennamme toivoa tulevaisuuteen. Uusia ratkaisuja hakiessa ja malleja luodessa, suosittelen kaikille tutustumista Itä-Pasilassa tehtävään sosiaaliseen nuorisotyöhön.

Kirjoittaja Kalle Laanterä työskentelee Loisto setlementissä Poikien Talon yksikön johtajana

Teemme Loisto Setlementissä kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä. Tällä tarkoitamme kykyä kohdata ihmiset yksilöinä ja samaan aikaan tunnistaa minkälaisia merkityksiä erilaiset kulttuurit saavat meitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Kulttuurisensitiivisessä työssä tarvitaan erityisesti herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Monikulttuurisuuden kasvaminen saa helposti ajattelemaan, että kaikki maahanmuuttajat tai kansainvälisen taustan omaavat ovat samanlaisia ja yhtenäinen ryhmä. On kuitenkin tärkeää välttää tulkintaa, jossa suomalaisuus nähdään normina ja sitä peilataan näitä termejä vastaan. Haluamme ottaa huomioon, että kulttuuri on paljon muutakin kuin vain etnisyyttä. Meille kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittää muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Näillä erilaisilla kulttuureilla saattaa olla hyvinkin merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa. Kulttuuritaustan lisäksi jokainen meistä on yksilö, jolla on omat henkilökohtaiset tarpeet. Tavoitteenamme on tehdä tilaa ja tarjota työkaluja nuoren omaan identiteettityöhön.

Eilen vietettiin kansainvälistä kulttuurien moninaisuuden päivää. Päivän taustalla on Unescon julistus, jonka tarkoituksena on vahvistaa kulttuurin moninaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Sen avulla halutaan antaa jokaiselle mahdollisuus ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden arvoja ja monikulttuurisuuden merkitystä. Kulttuurien moninaisuudelle omistetulla päivällä halutaan erityisesti edistää moninaisuuden arvostusta ympäri maailmaa.

Ilmaistapahtuma Maailma kylässä-festivaalit järjestetään ensi viikonloppuna (25.-26.5.) Helsingin keskustassa 20:ttä kertaa. Kaksipäiväiset festivaalit kokoavat yhteen erilaisia näytteilleasettajia ja esityksiä, joihin festivaalikävijät pääsevät tutustumaan viikonlopun aikana. Maailma kylässä-festivaalit ovat hyvä keino tutustua erilaisiin kulttuureihin siellä esiintyvien järjestöjen ja yritysten kautta. Kulttuurin moninaisuuden lisäksi tapahtuma nostaa aina esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Tänä vuonna festivaalien pääteemana on ilmastonmuutos, ja aihetta käsitellään niin festivaaliohjelmassa, kuin näytteilleasettajien pisteillä. Festivaalit kannustavat kävijöitä kierrättämiseen ja kasvisruuan valitsemiseen, ja samalla itse muun muassa kompensoivat ulkomailta saapuvien esiintyjien lentopäästöt suomalaisille ympäristöjärjestöille. Tämän lisäksi Maailma kylässä-festivaali kannustaa jokaista toimimaan ilmastonmuutosta vastaan, tutustumaan eri järjestöjen ympäristötoimintaan ja etsimään itselleen sopivan tavan osallistua!

Loisto Setlementti osallistuu Maailma kylässä-festivaaleille yhdessä Setlementtiliiton ja Setlementtiasuntojen kanssa. Olemme esillä molempina päivinä rautatientorilla sijaitsevalla Open Finland-teemaosastolla. Lisäksi Helsingin Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyöntekijä Jonna Saxberg on keskustelemassa kyläradiossa sunnuntaina klo. 14:40. Lähetystä voit kuunnella täältä.

Open Finland-teemaosasto, jossa Loisto Setlementti esiintyy, on suunnattu erityisesti uusille suomalaisille. Tällä osastolla näytteilleasettajat esittelevät maahanmuuttajille muun muassa suomalaisten järjestöjen ja yritysten harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Toivomme kuitenkin tapaavamme festivaaleilla ihan kaikkia vieraita kansalaisuudesta ja taustasta huolimatta!

Meille on tärkeää, että pääsemme festivaaleilla kohtaamaan ihmisiä. Haluamme luoda tilan, johon festivaalikävijöiden on helppo tulla ja jossa heidän on mukava viettää aikaa lämpimänä kesäpäivänä. Mielessämme oli olohuonemainen kohtaamispaikka, jossa toisimme ilmastonmuutosteeman liittyen esiin luonnon ja sen vihreyden. Nämä yhdistämällä syntyi teemaksi puutarhajuhlat. Pisteellämme pääset keskustelemaan kanssamme ja pohtimaan konkreettisia tekoja ilmaston hyväksi. Pohdintojen pohjalta toteutetaan taideteos, jossa hiilijalanjälki peitetään vihreillä kädenjäljillä.

Tervetuloa siis festivaaleille tutustumaan Loisto Setlementin toimintaan ja tekemään ilmastoaiheista taidetta sormiväreillä!

Ajankohtaista

Some

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=4 type=basic width=100% super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=0 icon_size=65px hide_date_likes_comments=yes]