Siirry sisältöön

Kerroin tässä samassa blogissa opinnäytetyöstäni Poikien Talolla suoritettavan työharjoittelujakson alkaessa helmikuussa. Opinnäytetyöni raportti on nyt julkaistu ja luettavissa Theseus-tietokannassa.

Tarkastelen työssäni varhaiskasvatusalalla käytettävän kielen ja oppimisympäristöjen sukupuolisensitiivisiä työkäytäntöjä erityisesti sukupuolen moninaisuus huomioiden. Olen huomannut, että teemassa on paljon yhteisiä piirteitä esimerkiksi Poikien Talon toiminnan kanssa huolimatta siitä, että opinnäytetyöni kontekstina ja tutkimusympäristönä on varhaiskasvatus.

On oleellista luoda hienojen teorioiden rinnalle ja niiden lisäksi käytäntöjä, joissa sukupuolisensitiivisyys toteutuu toimintana. Tähän perustui myös opinnäytetyöprosessin käytännön työskentely, joka auttoi yhteistyökumppanina toiminutta varhaiskasvatusyksikköä luomaan yhteisiä, sukupuolisensitiivisiä pelisääntöjä kielen ja oppimisympäristöjen suhteen.

On aikuisena käänteentekevää kuvitella edes hetken, millainen kokemus omasta itsestä syntyy lapselle, jolla on harvinaisempi sukupuoli-identiteetti, jos ympäristö toistuvasti (ja usein tiedostamattaan julmalla tavalla) haluaa asettaa hänet sukupuolirooliin, johon hän ei koe samaistuvansa. Todellisuutta rakentava kieli on voimakas vallankäytön mekanismi ja vaatii rinnalle empatiaa ollakseen vastuullista.

Yksi suurimmista opinnäytetyön kirjoittamisen aikaisista ahaa-elämyksistä oli itselleni se, ettei käsite sukupuolen moninaisuus ole kattokäsite kaikille sukupuolivähemmistöille. Sen sijaan käsite henkii aitoa yhdenvertaisuutta: sukupuolen moninaisuus sisältää myös sen kaikkein yleisimmän cis-sukupuolisuuden, mutta ymmärtää samalla tämän enemmistön armollisen mahdollisuuden olla myös jotain muuta. Sitä paitsi, kun me kaikki edustamme sukupuolen moninaisuutta, olemme tällöin samaan aikaan sekä enemmistö että vähemmistö.

 

Jyrki Karttunen
sosionomi-opiskelija, koreografi
harjoittelija@poikientalo.fi

#tunnekundi

Työharjoittelussa Silmu-toiminnassa

 

Helmikuun alussa aloitin työharjoitteluni Loisto setlementin Silmu-toiminnassa. Opiskelen Laurean ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja tämä on viimeinen harjoitteluni. Työharjoitteluni aikana kirjoitin myös opinnäytetyöni liittyen Silmussa tehtävään työhön.

Ehdin tutustua 1,5 kuukautta Silmun normaaliin arkeen. Silmussa on ihana tiivis työporukka, ja koin alusta asti oloni tervetulleeksi, niin Silmuun kuin Loistoonkin. Normaali arki Silmussa oli mukavaa ja mielenkiintoista. Paljon ehdin nähdä ja kokea. Ehdin tutustua Silmun kävijöihin, mukaviin vanhempiin ja ihaniin lapsiin.

Mieleenpainuvimpina kokemuksina harjoittelun alkupuolesta jäivät muun muassa talvilomaretki Annantaloon, Silmun laskiaisjuhlat, osallistuminen Loiston ammattilaisten avoimiin oviin sekä mielenkiintoinen koulutus digitaalisesta nuorisotyöstä.

Maaliskuun puolessa välissä elämä mullistui ja hallituksen rajoitukset määräsivätkin kaikki kotiin etätöihin. Työharjoitteluni oli sovittu kestävän toukokuun loppuun saakka, jotta saisin kaikki tarvittavat tunnit täyteen. Olin suorittanut jo kaikki muut opinnot, joten valmistumiseni oli kiinni juuri tästä harjoittelusta.

Nopeasti tuli kuitenkin selväksi, että Silmun tiimi kyllä pitäisi minut mukana harjoittelijana, vaikka kaikki pitikin miettiä uusiksi. Kuulin monista sosionomiopiskelijoista, joiden harjoittelut jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen takia. Tämä on tietenkin ymmärrettävää erilaisten tilanteiden vuoksi, mutta olen todella kiitollinen Silmulaisille, kun sain jatkaa harjoitteluni loppuun asti.

Silmun ryhmät päättyivät fyysisesti, mutta jatkuivat osittain virtuaalisina. Oman työharjoitteluni teema oli työn kehittämisen harjoittelu, joten työharjoitteluuni kuuluikin muutakin, kuin vain asiakastyötä.

Sanomattakin lienee selvää, että olisin saanut harjoittelusta enemmän irti, jos olisin päässyt tekemään, kokemaan ja näkemään. Olen valinnut sosiaalialan, enkä välitä istua tietokoneella montaa tuntia päivässä. Mutta, vaikka kotona työharjoittelun tekeminen on ollut aika ajoin raskasta, on tässä ollut omat hyvätkin puolensa. Ajan, jonka normaalisti viettäisin bussissa, olen voinut nyt käyttää omien lasteni kanssa. Ja ulkoiltu on, paljon, kun minnekään muuallekaan ei ole voinut mennä.

pöytä, jonka päällä on erilaisia värikkäitä kortteja

Opiskelija Anniina tuotti työharjoittelujakson aikana yhdessä toisen opiskelijan kanssa kiintymyssuhdekortit Silmu-toimintaan

Etätyöt tulevat varmasti lisääntymään lähes joka alalla jossain määrin koronan jälkeenkin. Nyt valmistuessani, koen olevani ajan tasalla etätöiden mahdollisuuksista sosiaalialallakin.

Silmussa työharjoittelussa tuntui, että olin osa tiimiä. Ilmapiiri oli hyväksyvä, avoin ja kannustava koko ajan. Tuntui, että kaikenlaista voisi keksiä, tehdä ja toteuttaa. Vaikka olen tehnyt töitä kotona yksin, olen silti ollut tiiviisti yhteydessä Silmulaisiin, ja tiennyt, että saan apua ja tukea, jos tarve vaatii.

 

Kiitos Silmu ja Loisto setlementti loistavasta harjoittelupaikasta!

Anniina Jauhiainen
Kirjoittaja valmistui sosionomiksi työharjoittelun jälkeen

 

 

Haluaisitko suorittaa opintojasi Loisto setlementissä?


Loisto setlementin toiminnot tarjoavat mielellään mahdollisuuden opintojen suorittamiseen esimerkiksi työharjoittelujaksona tai opinnäyte-tai tutkimustyönä. Tarjoamme harjoittelujaksoja ensisijaisesti opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, jotka suorittavat vähintään AMK-tasoista tutkintoa. Meille on tärkeää, että opiskelijat pääsevät osaksi työyhteisöämme ja saavat kattavan käsityksen Loistossa tehtävästä sosiaalisesta nuorisotyöstä ja tästä syystä suosimme harjoittelujaksoja, joiden kesto on vähintään kymmenen viikkoa. Myös erilaiset projektiluontoiset harjoittelujaksot, kuten ryhmänohjaus, tapahtumien järjestäminen tai muut lyhytkestoiset työelämään sijoittuvat toiminnalliset opinnot ovat mahdollisia. Jos olet kiinnostunut harjoittelusta tai tutkimustyön tekemisestä Loisto setlementissä, voit ottaa yhteyttää suoraan toimintoihimme.

Ajankohtaista

Some

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=4 type=basic width=100% super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=0 icon_size=65px hide_date_likes_comments=yes]