Siirry sisältöön

The Bahar Project – new beginnings and a sea of opportunities for young people affected by honour related conflicts

 

Bahar, Persian/Turkish for spring or a new start, and Arabic for sea, is the name of Loisto Setlementti’s 3-year project that forms a part of the NGO’s unit for preventing and solving honour related conflicts and violence. While preventive work is done among families and wider communities to mitigate or manage honour related conflicts, there are many young people who temporarily or permanently decide to or are forced to leave their families. Reasons for this vary for example from not finding a way to peacefully co-exist, not being able to openly be who they are, to be in love or start a relationship with whom they want, or not feeling safe, sometimes threatened by forced marriage or violence.

Starting anew, detaching from one’s family and wider community, especially for young people from collectivist cultures where a group’s needs and goals play a central role in the individual’s life, can feel like a shock. Many of the young people struggle to live alone for the first time in their lives, take care of their mental health, and to build new social networks. Many need long-term support to manage everyday life independently, make decisions, to strengthen their self-esteem, to deal with trauma, to work on safety issues and healthy boundaries, and to reflect on one’s own family relations. Crisis work does not provide this kind of support and many young people are left alone, often feeling the pressure to return to their family where they faced a risk of mental or physical violence. Everybody needs other people, social relations, but if one may not have those relations safely among family members, communities or in the society, they may end up being victims of harassment, assault, or sexual violence.  To fill this gap, the Bahar project started in 2018 and is now onto its final year, supporting young people (15-29 years old) in the Helsinki Capital Region.

Like the deep calm of the seabed while a storm is raging on the surface, the Bahar team aims to help the young people in their search for a place of inner and external safety amidst the multiple challenges, tragedies as well as opportunities of life. We believe that the key to the success of Bahar-work has been its flexibility, non-formality, and long-term support, allowing trust to grow between the client and the worker, meeting peers who are in same situation, sharing experiences with others. Some of the specific results of the project have been better housing, studying and job situations, support in the asylum process or gaining a residence permit, better mental health, less alcohol abuse and risk behaviour, higher self-esteem and sense of independence, gaining more trust to speak about traumatic events, more trust to authorities and having the courage to report crimes.

This spring, the Bahar team is honoured to have our work recognised by the Nordic Council of Ministers and selected as one of the best practices on the Integration Norden platform among other Nordic programs and projects. Honour-related issues are not yet well identified or understood at a societal level in Finland and while there are many dedicated actors with solid expertise in the topic, more research, knowledge-sharing, and dialogue is needed to prevent honour related conflicts and to provide a wider network of support for those affected by it. Here, we celebrate the existing cooperation among organisations, authorities and initiatives of Nordic countries and invite new forms of exchange. Together, we hope to keep challenging presumptions and stereotypes that limit our ability to recognise and fully understand the complexity of honour related issues, starting from simple victim-perpetrator dichotomies to gendered ideas that honour related violence only affects young women and that its perpetrators would always be men. While this is so in a significant number of cases, also boys or men can be victims of honour related violence. Moreover, an important target group in the Bahar project is LGBTIQ individuals who face highly vulnerable situations because of honour-related issues being tightly connected to heteronormativity. LGBTIQ individuals face also more often threat from anonymous people from same ethnic/religious background as well as Finnish people in the public area thus they are more vulnerable.

 

 

Bahar tarjoaa pitkäaikaista tukea nuorille, jotka ovat irtautuneet perheestään tai yhteisöstään kunniaan liittyvän konfliktin tai väkivallan takia. Itsenäistyminen ilman perheen tai yhteisön tukea voi tuntua pelottavalta ja yksinäiseltä, ja Baharin työntekijät tukevatkin nuoria käytännön asioissa, haaveiden, tulevaisuuden ja ihmissuhteiden pohtimisessa sekä kriisitilanteista selviämisessä.
Olemme ylpeitä siitä, että Bahar-hanke on valittu yhdeksi parhaista käytännöistä Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen ”Integration Norden” -sivustolla. Lisätietoa Baharista ja muista parhaista käytännöistä, jotka koskevat kunniaan liittyvää väkivaltaa löytyy tästä linkistä
Bahar-hanke on osa STEA:n rahoittamaa Arvokas-ohjelmaa. Hanke alkoi vuonna 2018 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Bahar-hanke ja Sopu-työ muodostavat Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvän työn yksikön.

Väkivallattomuus?

Mitä on väkivallattomuus? Sitäkö, ettei kukaan käytä väkivaltaa toista kohtaan tai sitä, ettei kenenkään tarvitse pelätä toista ihmistä, vai sitä, että jokainen voi elää omanlaistaan elämää ilman uhkaa ja pelkoa?

Väkivalta mielletään usein helposti havaittavissa olevaksi, näkyväksi ja konkreettiseksi asiaksi. Näin se usein onkin mutta joskus väkivalta voi olla valmiiksi rakenteissa, yhteiskunnassa, systeemissä ja sisäistettynä ajatus -ja toimintavoissamme. Jos väkivalta olisi aina pelkästään näkyvää ja konkreettisesti havaittavissa, sitä olisi helppo tunnistaa ja puuttua.

Väkivalta voi olla myös muiden tapojen tai uskomusten arvostelemista ja halveksimista. Se voi olla myös muiden ihmisten pakottamista omaan muottiinsa. Joskus se voi ilmetä huumoriin ja vitsiin verhottuna haukkumisena tai toiseudesta muistuttamisena. Usein se ilmenee oman paremmuuden jatkuvana muistuttamisena ja ylistämisenä.

Monikulttuurisessa ympäristössä tulisi muistaa, etteivät kaikki ihmiset näe maailmaa samalla tavalla kuin miten sen itse näemme. Ihmisen kasvuympäristö, perhetaustat, yhteiskunta, jossa on syntynyt ja kasvanut, vaikuttavat siihen, miten käsityksemme muodostuvat ja miten näemme maailman. Eikä ikinä ole taetta siitä, että se maailma, jonka minä näen, olisi parempi ja väkivallattomampi. Pitää osata asettua toisen kenkiin, nähdä maailma myös toisen silmin. Silloin saamme kokonaiskuvan. Jos minun näkökenttäni on 180 astetta ja toisen ihmisen samoin, yhdessä näkökentästä tulee 360 astetta.

Työssäni kohtaan ihmisiä, jotka ihmettelevät miksi Suomeen muuttaneet ihmiset tekevät rikoksia tai käyttävät väkivaltaa. Uusille tulijoillehan on kerrottu, mitkä asiat ovat Suomessa kiellettyjä, ja silti he tekevät kiellettyjä asioita, ihmettelevät kysyjät. Kysyn silloin heiltä, että eivätkö suomalaisetkin tiedä, että väkivalta on väärin, rikokset ovat väärin ja monet asiat ovat kiellettyjä ja silti niitä tehdään? Miksi he tekevät, vaikka tietävät, että niin ei saisi tehdä?

Edellä kuvattu on tosielämän esimerkki siitä, että sallimme itsellemme paljon enemmän kuin muille. Jos väkivalta on väärin, sen pitäisi olla väärin riippumatta siitä kuka sen tekee ja kenelle sen tekee. Tekijän taustalla ja uhrin taustalla ei pitäisi olla merkitystä vaan väkivallan teolla ja siitä pitäisi jokaisen saada laissa määrätty rangaistus.

Naisiin, miehiin, lapsiin ja LGBTIQ* ihmisiin kohdistettu väkivalta on väärin riippumatta motiivista. Kun joku käyttää väkivaltaa kunnian takia, humalapäissään, ahdistuksensa takia, mustasukkaisuudesta jne. meidän tulee auttaa heitä ja tarjota tukea, jotta väkivallasta luovutaan. 

Toivoisin, että jokainen päivä olisi väkivallaton päivä. Kuuntelemalla, kunnioittamalla ja kohtaamalla ihminen ihmisenä voimme vähentää väkivaltaa. Ihminen on ihmisen pahin vihollinen mutta myös paras tuki ja apu. Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja konflikteihin keskittyvässä Sopu-työssä ja Bahar-hankkeessa pyrimme kohtaamaan ihmiset ihmisinä, myös väkivallan tekijän riippumatta hänen taustastaan tai sukupuolestaan. Kohtaamiset ovat johtaneet väkivallattomien työkalujen löytymiseen ja konfliktit on voitu ratkaista. Olemme asettuneet katsomaan maailmaa myös toisen silmin ja olemme voineet ymmärtää hänen näkökantansa, vaikkakaan emme sitä hyväksy. Maailman katsominen toisen silmin on auttanut meitä löytämään ratkaisuja ja kompromisseja. Tärkeintä on väkivallan loppuminen ja perheenjäsenten kommunikaation parantuminen.

Toivotan hyvää väkivallattomuuden päivää!

Johanna Aapakallio

FM, seksuaaliterapeutti

Vastaava työntekijä /Sopu-työ

Tiedote 5.3.2019
Loisto setlementti ry
Julkaisuvapaa heti

 

Kunniakäsitykset ohjaavat yhteisöllisissä kulttuureissa näkemyksiä siitä, millä tavalla tulisi olla ja elää. Nämä käsitykset ovat parhaimmillaan voimavara ja turva elämässä, mutta joskus käsitykset saattavat kääntyä rajoittamiseksi, painostamiseksi ja väkivallaksi. Loisto setlementin Sopu-työ on tehnyt jo seitsemän vuoden ajan työtä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi & nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi kunniaan liittyvissä konflikti- tai väkivaltatilanteissa. Työ kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan parissa laajenee

SOPU-työn rinnalla toimii nyt BAHAR-hanke, joka tukee kunniaan liittyvän kaltoinkohtelun ja väkivallan vuoksi yhteisöstään irtaantuvia tai irtautuneita nuoria ja nuoria aikuisia. BAHAR-hanke auttaa nivelvaiheessa nuorta irtautumaan perheestään ja yhteisöstään turvallisesti sekä tukee nuorta itsenäistymään ja kiinnittymään yhteiskuntaan uudessa muuttuneessa elämäntilanteessaan. Hanke on osa STEA:n Arvokas-ohjelmaa.

Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvässä yksikössä tehdään työtä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi mm. vanhempainryhmissä, ammattilaisia ja eri yhteisöjä kouluttamalla sekä aktiivisella vaikuttamistyöllä. Perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhain ristiriitojen ilmetessä, jotta tilanne ei eskaloituisi väkivallaksi. Kriisi- ja konfliktitilanteessa turvataan ensisijaisesti väkivallan kohteen tilanne ja pyritään rauhallisesti selvittämään, millä tavoin tilannetta lähdetään ratkaisemaan konfliktin eri osapuolten kanssa. Sopussa työskennellään tilanteen mukaan myös väkivallan tekijöiden kanssa. Kriisi- ja konfliktivaiheessa tehdään tarvittaessa tiivistä yhteistyötä esimerkiksi poliisin ja turvakotien kanssa.

SOPU ja BAHAR muodostavat yhdessä Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn yksikön, jonka kautta voidaan monin eri keinoin vaikuttaa kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä tukea ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, johon kunniaan liittyvät konfliktit ja väkivalta vaikuttavat. Yksikössä tehtävän työn punaisena lankana läpi työmuotojen kulkee perheen merkitys, tietoisuus arvoista ja käsityksistä, jotka vaikuttavat omaan ja läheisten elämään, tarve kokea itsensä hyväksytyksi ja osaksi yhteisöä, oikeus omaan itseen ja elämänvalintoihin sekä toivo ja mahdollisuus luoda itse oma tarinansa.

YHTEYTTÄ KANNATTAA OTTAA MAHDOLLSIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA
Yhteydenottoa miettiessä ei kannata odottaa, että väkivaltaa on jo tapahtunut. Asiakkaat sekä ammattilaiset voivat olla yhteydessä kunniaan liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi sähköpostitse sopu@loistosetlementti.fi tai ottamalla suoraan yhteyttä työntekijään. Työntekijöiden yhteystiedot ja asiointikielet ovat näkyvissä verkkosivuilla osoitteessa www.soputila.fi, chat palvelee tiistaisin klo 16-18. Meidät löytää myös Facebookista: www.facebook.com/SopuBahar/

Lisätietoja Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvästä työstä antaa:
Henna Kolehmainen
henna.kolehmainen@loistosetlementti.fi
+358 400 273 046

Loisto setlementti ry:n on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään. #kohtaaminenmuuttaamaailmaa

Ajankohtaista

Some

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=4 type=basic width=100% super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=0 icon_size=65px hide_date_likes_comments=yes]