Siirry sisältöön

Nuorten seksuaali­neuvonnalle on kysyntää

Pääkaupunkiseudulla on tuhansia nuoria, jotka kokevat tarvitsevansa enemmän mahdollisuuksia keskustella seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

VUODEN 2019 kouluterveyskyselyn seksuaalista häirintää koskevista tuloksista on uutisoitu laajasti. Nuorten netissä kokema häirintä on lisääntynyt, eikä suuri osa nuorista kerro häirintäkokemuksista kenellekään. Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi on kuitenkin olemassa tehokkaita ratkaisuja, jos vain on yhteistä tahtoa ja resursseja.

Matalan kynnyksen suku-puoli- ja kulttuurisensitiivisellä seksuaaliterveystyöllä voidaan ketterästi tarjota tukea sinne, missä on tarvetta. Pääkaupunkiseudulla olemme tehneet tätä työtä Poikien ja Tyttöjen Taloilla kamppailen epävarmojen rahoitusten kanssa.

Kevään aikana kohtasimme seksuaalikasvatuksissamme 1 584 nuorta. 84 prosenttia nuorista kokee tietävänsä seksuaalikasvatuksen jälkeen paremmin, mikä on sopivaa tai sopimatonta seksuaalisuuteen liittyvissä puheissa ja teoissa.

Kouluterveyskyselyn mukaan myös seksuaalineuvonnalle olisi enemmän kysyntää. Pääkaupunkiseudulla on tuhansia nuoria, jotka kokevat tarvitsevansa enemmän mahdollisuuksia keskustella seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

Ohjeita ja tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista on kyllä tarjolla. Tämän lisäksi tarvitaan luotettavia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita kuuntelemaan nuoria.

Aikuiset kantavat vastuun siitä, mitä kautta nuoret muodostavat ymmärryksensä suostumuksellisesta seksuaalisesta käytöksestä. Tuleeko se pornon ja vertaissuhteissa kerrottujen väritettyjen tarinoiden kautta, sukupuolittuneiden kulttuuristen normien myötä? Osaammeko aikuisina käydä luontevaa ja turvallista tietoon perustuvaa dialogia seksuaalisuuteen liittyen? Tämä vaatii herkkyyttä ja osaamista. Toivomme, että päättäjät ymmärtävät tämän työn merkityksen nuorten hyvinvoinnille ja takaavat työlle riittävän pitkäjänteiset resurssit.

Kalle Laanterä
Heidi Simola
Henrik Heiskanen
Loisto setlementti ry

Pääset lukemaan kirjoituksen Helsingin Sanomien sivuilta (tilaajille): https://www.hs.fi/paivanlehti/25092019/art-2000006249522.html

Julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 9.10.2018

Seksuaalikasvatus on vaikuttavaa ja ennalta ehkäisevää tasa-arvotyötä

Puutteellinen seksuaalikasvatus näkyy kiusaamis- ja häirintäkokemuksina niin yksityisissä kuin julkisissakin tiloissa – verkkoympäristöjä unohtamatta.

Koulumaailmassa tapahtuva seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Ilmiötä ei tiedosteta tai tunnisteta, eikä siihen kyetä puuttumaan riittävästi.

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskyselyn mukaan joka kolmas ammattiin opiskeleva nuori on kokenut seksuaalista häirintää. Kaikkein pahimmillaan nuorten kokemuksia vähätellään. Tarve seksuaali­kasvatusosaamisen päivitykselle on ilmeinen.

Puutteellinen seksuaalikasvatus näkyy kiusaamis- ja häirintäkokemuksina niin yksityisissä kuin julkisissakin tiloissa – verkkoympäristöjä unohtamatta. Laadukkaan seksuaalikasvatuksen toteutuminen kouluissa on paljon kiinni yksittäisen kasvattajan taidoista ja kiinnostuksesta.

Jokaisen kasvattajan tehtävänä kuitenkin on edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia konkreettisesti omassa arjessaan ja omalla toiminnallaan. He tarvitsevat lisää tukea, rohkaisua ja osaamista, jotta eivät kokisi asiassa voimattomuutta.

Sukupuolisensitiivinen sek­suaalikasvatus, jossa keskitytään ihmisyyden ja moni­muotoisuuden teemoihin, on vaikuttavaa, ennalta ehkäisevää ja tasa-arvoa edistävää toimintaa. Onnistuakseen se vaatii riittävää ammatillista osaamista. Kasvattajan tietoisuus omasta suhteestaan seksuaalisuuteen, turvallisen tilan luominen, sensitiivisyys ja aiheiden käsittely nuorten maailmasta käsin ovat laadukkaan seksuaalikasvatuksen keskeisiä edellytyksiä.

Helsingin ja Espoon Tyttöjen talot sekä Poikien talo ovat vuosia tehneet seksuaaliterveys­työtä nuorten ja ammattilaisten parissa. Nuoret kohdataan pienissä ryhmissä niin, että asioista voi kysyä ja puhua turvallisesti sekä käsitellä vaikeimpiakin aiheita luontevasti ja rauhassa. Yhteistyö järjestösektorin ja kunnan toimijoiden kesken on erittäin tärkeää, jotta voimme kantaa yhdessä vastuuta kasvavista nuoristamme.

Jokaisella vanhemmalla tulisi olla turvallinen olo lähettäessään lapsensa kouluun. Jokaisen lapsen tulisi olla koulussa turvassa.

Näin ei vielä ole. Tarvitaan entistä vahvempaa yhteistyötä nuorten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Mari Uusitalo-Herttua
sukupuolisensitiivisen tyttötyön työalajohtaja
Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talot

Kristiina Hannila
vastaava seksuaali­väkivaltatyöntekijä
Helsingin Tyttöjen Talo

Ajankohtaista

Some

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=4 type=basic width=100% super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=0 icon_size=65px hide_date_likes_comments=yes]