HS 25.9.2019 Lukijan mielipide

Nuorten seksuaali­neuvonnalle on kysyntää Pääkaupunkiseudulla on tuhansia nuoria, jotka kokevat tarvitsevansa enemmän mahdollisuuksia keskustella seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista. VUODEN 2019 kouluterveyskyselyn seksuaalista häirintää koskevista tuloksista on uutisoitu laajasti. Nuorten netissä kokema häirintä on lisääntynyt, eikä suuri osa nuorista kerro häirintäkokemuksista kenellekään. Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi on kuitenkin olemassa tehokkaita ratkaisuja, jos vain on yhteistä tahtoa ja resursseja. Matalan […]

Seksuaalikasvatus on vaikuttavaa ja ennalta ehkäisevää tasa-arvotyötä

Julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 9.10.2018 Seksuaalikasvatus on vaikuttavaa ja ennalta ehkäisevää tasa-arvotyötä Puutteellinen seksuaalikasvatus näkyy kiusaamis- ja häirintäkokemuksina niin yksityisissä kuin julkisissakin tiloissa – verkkoympäristöjä unohtamatta. Koulumaailmassa tapahtuva seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Ilmiötä ei tiedosteta tai tunnisteta, eikä siihen kyetä puuttumaan riittävästi. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskyselyn mukaan […]