Historia

Loisto setlementin historiaa

Loisto setlementti ry:ssä (entinen Kalliolan Nuoret ry) tehtävällä nuorisotyöllä on pian 100 vuotiset perinteet (perustamisvuosi 1919). Suomalainen setlementtityö käynnistettiin Kallion työläiskaupunginosassa periaatteenaan ajatus persoonallisesta kohtaamisesta yksi kerrallaan (one by one). Suomeen setlementtityön ajatus oli rantautunut pysyvästi Englannista aluksi Alli Trygg-Heleniuksen ja sittemmin Sigfrid Sireniuksen toimesta. Setlementtityön ajatus ”to settle down”, asettua asumaan lähelle ihmisiä ja yhteisöjä, pätee myös tämän päivän setlementtityössä.

Loisto setlementin juuret ovat Kalliolan setlementissä, jonka ensimmäisiä työmuotoja oli lapsi- ja nuorisotyö.  Työmuoto kokosi kansalaissodan jälkeisinä aikoina koko kulmakunnan lapset ja nuoret toiminnan piiriin. Kalliola oli talo, jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset pystyivät kohtaamaan toisiaan. Kalliolassa järjestettiin heti toiminnan alusta asti  tyttö- ja poikakerhoja, leirejä, juhlia ja urheilumahdollisuuksia. Kerhoja vetivät vanhemmat nuoret sekä ylioppilaskodin nuoret  vapaaehtoisuuden pohjalta.

Vuonna 1974 silloisen nuorisotyölain mukaisesti perustettiin Kalliolan Nuoret ry, itsenäinen yhdistys, joka jatkoi Kalliolassa tehtyä lapsi- ja nuorisotyötä. 1980-90 -luvulla toiminta hiipui ja uutta suuntaa oli etsittävä. Jo aikaisemmin kaikissa toiminnoissa oli ollut lähtökohtana sosiaalinen nuorisotyö. Tämä piirre korostui, kun yhteiskunnassa ryhdyttiin korjaamaan 1990-luvun laman aiheuttamia vahinkoja. Kalliolan Nuoret ry pyrki toiminnassaan ottamaan huomioon lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet. Toimintaa suunnattiin yhä enenevissä määrin toisaalta ennaltaehkäisemään ja toisaalta korjaamaan nuorten keskuudessa koettuja sosiaalisia ongelmia, kuten työttömyyttä, päihteiden aiheuttamia haittoja, mielenterveyden haasteita ja vanhemmuuden puutetta.

2000-luvun alussa perustettu Tyttöjen Talo® antoi uuden sysäyksen Kalliolan Nuoret ry:n tekemälle työlle ja tämän jälkeen toiminta kasvoi vuosi vuodelta. Periaatteena oli käynnistää uusia hankkeita/toimintoja nuorilta nousseiden tarpeiden pohjalta. Alkunsa sai esimerkiksi nuoret äidit toiminta, seksuaalikasvatus, monikulttuurinen työ, lähiöissä tehtävä sosiaalinen työ, Poikien Talo -toiminta, nuorten tuettu asuminen. Toimintakenttänä on koko pääkaupunkiseutu. Kasvun mahdollistajina oli ja on edelleen kumppanuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yhteistyöosaaminen ja nuorten kohtaaminen setlementtiarvojen mukaisesti oli ja on edelleen toiminnan kivijalkaa.

Vuoden 2018 alusta Kalliolan Nuorten nimi muuttui Loisto Setlementiksi, joka toimii sateenvarjona kaikelle nykyiselle toiminnalle. Tulevaisuuden setlementtityö Loisto setlementissä tavoittelee sitä, että jokainen nuori voisi loistaa omassa elämässään omalla tavallaan.