Sukupuolen moninaisuus, translaki ja Trasek

Haastattelimme viikolla potilasjärjestö Trasekia liittyen sukupuolen moninaisuuteen, heidän toimintaansa ja translakiin ja nyt näin tulevan Pride viikon kunniaksi päätimme tehdä haastattelusta ja aiheesta erillisen tekstin ja selventää ja selvittää aihetta vähän syvemmin. Paras tapa oppia (joka meillä oli onneksi käytössämme) on kysyä aiheesta tietävältä ja teimme juuri niin:

“Haluaisitko kertoa vähän vapaamuotoisesti toiminnastanne ja sen tavoitteista?”

Trasek on potilasjärjestö joka ajaa trans- ja intersukupuolisten asiaa. Se tekee töitä mm. uuden translain eteen ja puhuu nykyisen ihmisoikeusrikkomuksista. Translaissa halutaan muuttaa mm. juridisen sukupuolen itse määritteleminen ilman lääkärin diagnoosia.

Trasek tiedottaa ja kouluttaa, osallistuu järjestöjen ja viranomais päättäjien yhteisiin tilaisuuksiin ja ajaa asiaansa mm. näitä reittejä eteenpäin. Trasek on myös aktiivinen somessa ja mediassa.

Trasekin toimintaa tehdään “meiltä meille” periaatteella. Tarkoittaen että trans ja intersukupuoliset järjestävät itse toimintaa yhteisölle. He tekevät matalan kynnyksen tapahtumia. Trasekin sivuilta löytyy tapahtumista enemmän

“Mitä sinun mielestä nuoret voisivat tehdä sukupuolen moninaisuuden hyväksymisen ja esim. translain muuttamisen eteen tai yleisesti muunsukupuolisten ja transihmisten elämän helpottamisen edestä?”

Nuoret tekevät sen mitä itse pystyy ja kykenee. Se mikä on kaikkein helpoin tehdä: olla omia itsejään. Nuoret ilmaisevat sukupuolta enemmän kuin ennen ja skaala on paljon laajempi, mikä tuo esille enemmän vaihtoehtoja: “ole oma itsesi ja kunnioita mitä muut on”. Myös puuttumalla: jos tuntemattomia tai kaveria syrjitään sukupuolen ilmaisun takia niin puuttuu tilanteeseen. Myös jakamalla tietoa voi auttaa.

“Selittäisikö lyhyesti ja yksinkertaisesti mikä on dysforia ja miten se liittyy transidentiteetiin ? “

Dysforia on sukupuoliristiriita, eli henkilö ei koe että sukupuoli ei ole se joksi hänet on syntyessä määritelty. He kokevat usein ahdistusta asioista: transnainen kokee ahdistusta esim genitaalista ja transmiehet esim. rinnoista.. Dysforia voi kokea kehon vastaavuudesta ja siitä että jatkuvasti luokitellaan toiseksi sukupuoleksi ku oikeasti on. Sosiaalinen sukupuoli ja se miten muut ihmiset sinut “lajittelevat” on merkittävä osa dysforiaa.

“Kokevatko kaikki transihmiset dysforiaa?”

Kaikilla sitä ei ole, koska transidentitteettien kirjo on todella laaja. Jotkut eivät halua olla lajitettuna trans vaan ovat mieluummin muunsukupuolisia. Jos ei itse koe kehoaan millekään sukupuolelle niin ei saata olla ollenkaan dysforiaa. Dysforia voi olla lievää tai todella vakavaa jos on todella suuri ristiriita kehon ja kanssa niin riippuu siitä millainen oma sukupuolikokemus on.

“Mitä nykyisessä translaissa on vikana ja miksi se pitää muuttaa?”

Se rikkoo nyt ihmisoikeuksia. Isoin ongelma on ettei ole itsemääräämistä ilman lääkäriä ja sterilisaatiota.
Halutaan, myös nuorille oikeus siihen että nuoren omalla ilmoituksella ja vanhempien hyväksynnällä nuori voi muuttaa juridisen sukupuolensa. Nyt ei pysty. Blokkeri hoitoja haluttaisiin myös nuoremmille, koska murrosiässä sukupuoli tyypilliset piirteet muodostuvat ja voivat aiheuttaa dysforiaa ja jos nuori saisi blokkerihoitoa vanhemmiten lääketieteelliset muutokset eivät olisi niin rajuja. Uudessa laissa juridinen sukupuoli ja lääketieteellinen pitäisi erottaa toisistaan, koska joillekin riittää ainoastaan juridinen muutos, eivätkä tarvitse ollenkaan hoitoja.

“Mitä sen muuttamisen eteen on jo tehty ja tehdään?”

Muuttamisen eteen tehdään järjestö vaikuttamista, aktivisti työtä, erilaisia lupauksia ja keskustellaan päättäjien kanssa siitä miten suomeen saataisiin ihmisoikeuksia mukaileva translaki.

Kiitos Trasekille haastattelusta!

Translaki, sukupuolen moninaisuus ja nuoret

Miten translaki vaikuttaa nuoriin ja miksi se on nuorille tärkeä ja miten nuoret ovat edistäneet asiaa?

“Istun vakio kahvilassa kahden ystäväni kanssa ja keskustelen pian tulevasta mielenosoituksesta. Tulevana perjantai aamuna on mielenosoitus senaatintorilla ja keskustelemme siitä otammeko riskin ja lintsaamme miekkarin takia. Kaverini toteavat etteivät voi riskeerata kurssilta putoamis uhan takia. Päädymme siihen, että minä menen heidänkin puolestaan, koska minulla ei ole aamutuntia. Seison senaatintorilla ja huudan ääntäni käheäksi pääasiassa minua kymmenen vuotta vanhempien kanssa. Huudan ääneni käheäksi niiden puolesta jotka istuvat aamutunnilla ja jännittävät meneekö vetoomus koskaan läpi ja niiden puolesta jotka eivät enään istu koskaan aamutunnilla.”

Ensimmäinen vetoomus ei mene läpi.
Nykyinen translaki ei suosi nuoria. Sukupuolta ei voi juridisesti vaihtaa ennen kuin pystyy todistamaan olevansa lisääntymiskyvytön ja piuhoja ei saa poikkaista nuorena. Omaa sukupuolta ei saa juridisesti määritellä nuorena, hormonihoitoihin pääsee useissa tapauksissa vasta täysi ikäisenä ja nuorempana siihen tarvitaan molempien vanhempien suostumuksen, vaikka lapsen vanhemmat eivät olisi hyväksyväisiä nuoren sukupuoli identiteetistä. Odotus on kova sana trans nuorille. Monet elävät epätoivossa siitä pääsevätkö koskaan hoitoihin, saavatko koskaan määritellä omaa sukupuoltaan, hyväksytäänkö heitä koskaan lain silmissä? Väärä passi merkintä ahdistaa, väärät hormonit kehossa ahdistaa, väärä nimi ahdistaa, väärä keho ahdistaa, transpolin jonot ahdistaa.

Translain uudistaminen antaa toivoa. Se ei korjaa kaikkea, mutta se antaa toivoa.

Nuoret antavat oman äänensä kuulua aiheesta, vaikka se välillä menee kuuroille korville.
Some laulaa translaki postauksista. Joka toinen mystory on muistutus vetoomuksen allekirjoittamisesta. Tyytymättömyys hallitukseen näkyy feedissä selvänä. Mielenosoituksista muistutetaan ja moni tulee paikalle tai laittaa vanhempansa asialle. Nuoret puhuvat ja antavat mielipiteensä kuulua aiheesta vahvasti, äänekkäästi ja suorasti kunhan jaksaa kuunnella. #translakinyt kertoo tarinaa turhautumisesta, vihasta ja palosta taistella omien ja toisten oikeuksien puolesta.

Kaikin puolin translain uudistaminen on taistelu kaikenikäisille ja kaikille identiteetistä riippumatta ja nuoret ovat ottaneet megafonin käteen ja liittyneet siihen ahkerasti.

Jos aihe herätti kiinnostusta niin aiheesta ja siitä miten voi auttaa löytyy lisää esim. Trasekin tai Amnestyn sivuilta. Keskustelua voi jatkaa myös somen puolella!

Kesäsomettajat Lumo & Elsa